Rozmowa z Włodzimierzem Budnym, wójtem gminy Jedwabno w latach 1996 – 2010

Dodaj komentarz

W piątek Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie zorganizowała spotkanie z utalentowaną poetką, szczytnianką Joanną Budzyńską.

Dodaj komentarz

Choć wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami, to w gminie Jedwabno, oprócz urzędującego wójta Sławomira Ambroziaka, nie widać na horyzoncie innych kandydatów. - Liczę, że jednak ktoś się zdecyduje. Byłoby to dobre dla zdrowia społecznego – mówi włodarz.

Dodaj komentarz

„Zielona” polityka Unii Europejskiej oraz niekontrolowany napływ produktów z Ukrainy to dziś największe bolączki polskich rolników. Dlatego w ubiegłym tygodniu wyjechali oni w wielu miejscach w Polsce na ulice, by zamanifestować swój sprzeciw. Jeden z protestów odbył się w Jedwabnie, gdzie jego uczestnicy, przejeżdżając ciągnikami i samochodami, przez dwie godziny spowalniali ruch.

Dodaj komentarz

W środę na placu targowym w Jedwabnie miał odbyć się protest rolników. Na liście zgłaszanych przez nich postulatów jest m.in. rewizja wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Podobne protesty, których uczestnicy solidaryzowali się z rolnikami z innych krajów, w tym Niemiec, zorganizowano w całej Polsce.

Dodaj komentarz

Dzięki temu, że zdecydowana większość mieszkańców i letników z gminy Jedwabno kompostuje bioodpady, nie musi ona płacić kar wynikających z nieosiągnięcia wymaganego poziomu segregacji śmieci. Teraz, zarówno miejscowi, jak i właściciele domków letniskowych, muszą złożyć sprawozdania dotyczące kompostowania produkowanych w ich gospodarstwach odpadów kuchennych i zielonych.

Dodaj komentarz

Gmina Jedwabno to jedna z nielicznych w powiecie szczycieńskim, w której fundusz sołecki funkcjonuje od samego początku, czyli od 14 lat. - Dzięki temu nasi sołtysi są, podobnie jak w Niemczech, burmistrzami swoich wsi, mogąc dysponować środkami finansowymi na najpilniejsze zadania – mówi wójt Sławomir Ambroziak.

Dodaj komentarz

Władze gminy Jedwabno, mając już dość lawinowo płynących od mieszkańców skarg na zimowy stan utrzymania dróg, opublikowały w swoich mediach społecznościowych wykaz ich zarządców wraz z numerami telefonów, pod które należy kierować uwagi. Najwięcej zastrzeżeń, co raczej nikogo już nie dziwi, dotyczy odcinków powiatowych. - Z roku na rok jest coraz gorzej – skarży się mieszkanka Szuci Agata Tyc.

Dodaj komentarz

Wójt gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak zapewnia, że ma scenariusz ratunkowy w razie, gdyby gmina musiała zwrócić niewłaściwie wydatkowane dotacje na Środowiskowy Dom Samopomocy w czasie, gdy prowadziło go stowarzyszenie Helper. Sprawa wciąż jest w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Jeśli wyrok nie będzie po myśli samorządu, będzie on musiał znaleźć w budżecie blisko 8 mln złotych.

Dodaj komentarz

Blisko 21 mln zł zamierza przeznaczyć na inwestycje w bieżącym roku najmniejsza w powiecie pod względem liczby mieszkańców gmina Jedwabno. To tyle samo, ile chce wydać na ten cel dysponujące znacznie większym budżetem miasto Szczytno. Wójt Sławomir Ambroziak jest jednak daleki od euforii, bo zmorą samorządu są rosnące wydatki bieżące, które nie starczają na pokrycie potrzeb gminnych jednostek.

Dodaj komentarz

Antoni Granacki, najstarszy mieszkaniec Jedwabna, ukończył sto lat. Mimo sędziwego wieku, wciąż cieszy się dobrym zdrowiem, pozostaje aktywny i pełen humoru, o czym mogli się przekonać goście, którzy przybyli do restauracji „Gościniec Mazurski”, aby złożyć dostojnemu Jubilatowi urodzinowe życzenia.

Dodaj komentarz

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie dała gminie Jedwabno zielone światło na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem budowy nowego bloku na ul. Warmińskiej w ramach SIM. Wcześniej wniosła swoje uwagi, argumentując to tym, że teren, na którym ma powstać budynek, jest użytkiem zielonym, na którym mogą bytować rzadkie gatunki ptaków.

Dodaj komentarz

Wszystko wskazuje na to, że III etap budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Piduniu i Rekownicy zrealizuje rodzinna spółka z Mławy. Zadeklarowana przez nią w przetargu kwota jest niższa od kosztorysu szacunkowego.

Dodaj komentarz

Tylko w kadencji 2018-2023 Gmina Jedwabno przeznaczyła na inwestycje łącznie 32 miliony złotych, co stanowiło 25% jej łącznego budżetu z tego okresu.

Dodaj komentarz

Przyszłoroczne Dożynki Powiatowe odbędą się w Jedwabnie. Gwiazdami imprezy będą polski zespół Enej oraz międzynarodowa gwiazda muzyki disco lat 80. - Bad Boys Blue.

Dodaj komentarz

W minioną sobotę w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie odbyło się uroczyste udekorowanie zasłużonych krwiodawców z Gminy Jedwabno. Klub HDK PCK w Jedwabnie rozpoczął swoją działalność z początkiem września 2006 roku, a obecnie funkcjonuje przy Towarzystwie Przyjaciół Jedwabna.

Dodaj komentarz

Już drugi rok z rzędu Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedwabnie notuje stratę. Wpływ na gorszą kondycję finansową mają drastyczne podwyżki cen węgla i energii elektrycznej oraz wzrosty płacy minimalnej. Z pomocą komunalnej spółce zamierza przyjść gmina, która pokryje stratę w wysokości 300 tys. zł z własnego budżetu.

Dodaj komentarz

W minioną sobotę na widowni Gminnego Ośrodka  Kultury w Jedwabnie zgromadziła się liczna publiczność, by oklaskiwać występ najmłodszych adeptów Zespołu Pieśni i Tańca Jedwabno. Na scenie zaprezentował się również dorosły skład, który w mijającym roku obchodził jubileusz 40-lecia działalności.

Dodaj komentarz

Czterysta metrów drogi powiatowej od Dźwiersztyn do granicy z gminą Jedwabno jest dla mieszkających przy niej rolników prawdziwym utrapieniem ze względu na błoto i głębokie koleiny. Według wójta gminy Jedwabno Sławomira Ambroziaka, do remontu tego odcinka miał się zobowiązać włodarz gminy Pasym Cezary Łachmański, jednak z deklaracji się nie wywiązał. - Czuję się rozczarowany, bo nie tak się umawialiśmy – żali się Ambroziak, przypominając, że to jego gmina wraz z powiatem sfinansowała dokumentację na cały odcinek drogi Waplewo – Dźwiersztyny, podczas gdy Pasym nie wysupłał na to nawet złotówki.

Dodaj komentarz

W starej siedzibie Urzędu Gminy Jedwabno otwarto Izbę Pamięci i Tradycji. Inicjatorem jej powstania jest były wójt Włodzimierz Budny, dziś stojący na czele Towarzystwa Przyjaciół Jedwabna. Większość prezentowanych eksponatów pochodzi z jego zbiorów, które już od dziecka gromadził na strychu. W izbie, oprócz przedmiotów codziennego użytku, wycinków prasowych z dawnych lat i publikacji, znajdzie się miejsce na upamiętnienie zasłużonych działaczy związanych z gminą.

Dodaj komentarz