Do końca wakacji szkoła w Lipowcu zostanie zmodernizowana, jej elewacja pomalowana a posesja ogrodzona nowym płotem. - Budynek będzie nie do poznania – zapowiada wójt Wojciechowski.

Dodaj komentarz

Jednostka OSP w Lipowcu otrzymała z rąk wojewody Artura Chojeckiego promesę na zakup nowego samochodu strażackiego. Do zakupu wozu dołoży się gmina Szczytno.

Dodaj komentarz

Spółka Zelbo ze Szczytna rozbuduje sieć oświetleniową w gminie Szczytno. W powtórzonym przetargu zaaferowała najniższą kwotę, ale i tak wyższą od tej, którą zarezerwowano w budżecie na ten rok.

Dodaj komentarz

Dawna żwirownia w Romanach stała się dziś nielegalnym wysypiskiem śmieci. Odpady składowane są także w mocno zalesionej okolicy, w promieniu kilkuset metrów. Z taką sytuacją nie mogą pogodzić się miłośnicy przyrody, mieszkańcy Roman.

Dodaj komentarz

W Trelkowie niemal doszczętnie spłonęła dawna kaplica baptystów. W budynku znajdował się magazyn oraz mieszkanie zajmowane przez pięcioosobową rodzinę. Na szczęście żaden z jej członków nie ucierpiał. Wszyscy znaleźli tymczasowe lokum u znajomych. Swoją pomoc pogorzelcom zaoferowała także gmina Szczytno.

Dodaj komentarz

Jeszcze tydzień mają mieszkańcy gminy Szczytno na złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest ze swoich nieruchomości.

Dodaj komentarz

Płozy, to pierwsza miejscowość w gminie Szczytno, w której powstanie lokalna oczyszczalnia ścieków służąca mieszkańcom. Urzędnicy wyliczyli, że podłączenie się do istniejącej sieci, skąd ścieki trafiają do oczyszczalni w Nowym Gizewie, byłoby zbyt kosztowne.

Dodaj komentarz

Wzdłuż ścieżki rowerowej w Ochódnie powstała lipowa aleja. Miododajne drzewa posadzili pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych oraz starostwa. W przyszłości lipy będą nie tylko dawać cień rowerzystom, ale także służyć pszczołom.

Dodaj komentarz

Biblioteczka Plenerowa, miejsce podarowania drugiego życia książce, stanęła przed Biblioteką Gminną w Lipowcu. Jej pracownice, także w ramach promocji czytelnictwa, z nienadających się już do użytku książek uszyły sobie … spódnice.

Dodaj komentarz

Powszechne narzekania na poziom nauczania nie mają odniesienia do uczniów gminy Szczytno. Tak przynajmniej wynika z liczby wniosków o przyznanie stypendiów skierowanych przez dyrektorów szkół do wójta Wojciechowskiego.

Dodaj komentarz

Przesiadujący na terenie siłowni plenerowej w Kamionku miłośnicy piwa, zamiast szlifować formę, wymyślili sobie mało wyszukaną, za to zagrażającą innym rozrywkę. Butelkami po spożytych trunkach rzucają wprost na pobliską ścieżkę pieszo – rowerową wokół dużego jeziora. O tym, jak groźne mogą być tego skutki przekonała się jedna z naszych czytelniczek.

Dodaj komentarz

Rada Gminy Szczytno, jako pierwsza w powiecie, podsumowała wykonanie ubiegłorocznego budżetu i rozpatrzyła raport o stanie gminy. Efektem tego jest udzielenie wójtowi absolutorium i wotum zaufania.

Dodaj komentarz

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gawrzyjałkach dalej będzie kierowany przez Alicję Chmielińską. Złożona przez nią zapowiedź rezygnacji została wycofana. Czy jednak wcześniejsza decyzja, co wróży radna Jadwiga Golon, nie odbije się niekorzystnie na relacjach dyrektor z rodzicami?

Dodaj komentarz

Przetarg na rozbudowę punktów oświetleniowych w gminie Szczytno zostanie powtórzony. Firma z Serocka, która złożyła najkorzystniejszą ofertę wycofała się z realizacji zadania.

Dodaj komentarz

Obok posiadanej już scanii, do udziału w akcjach ratowniczych ochotnikom z Szyman służyć teraz będzie także renault premium. Strażacy się cieszą, że otrzymali sprzęt z wyższej półki. Zwracają jednak uwagę, że wkrótce może zabraknąć ich następców.

Dodaj komentarz

Podobnie jak w latach poprzednich, Rada Gminy Szczytno podjęła uchwałę o niewydzielaniu w swoim budżecie funduszu sołeckiego na nastepny rok. Decyzja zapadła przy jednym głosie przeciwnym i dwóch wstrzymujących.

Dodaj komentarz

Blisko półtora roku temu Małgorzata i Robert Tomaszewscy z Płozów stracili w wypadku samochodowym swojego starszego syna Radka. 25-latek zginął, jadąc autem, które prowadził jego pijany i będący po użyciu narkotyków kolega. Dopiero pod koniec marca do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Rodzice, którzy wciąż jeszcze nie otrząsnęli się z traumy, cały swój wysiłek koncentrują teraz na młodszym synu, 17-letnim Bartku chorym na dziecięce porażenie mózgowe.

Dodaj komentarz

Ponad 120 tys. zł przekaże w tym roku gmina Szczytno dla działających na jej terenie stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania sportu, nauki, kultury i sztuki. Dofinansowane zostaną też działania obejmujące pomoc społeczną.

Dodaj komentarz

Rosną szansę na to, że szkoła niepubliczna w Gawrzyjałkach zostanie uratowana. Obecna dyrektor nie wyklucza, że wycofa się z zamiaru likwidacji placówki.

Dodaj komentarz

Z nadejściem wiosny pojawiły się pierwsze bociany. Jeden z nich zadomowił się już na posesji Jerzego Trętowskiego w Zielonce.

Dodaj komentarz