Powszechne narzekania na poziom nauczania nie mają odniesienia do uczniów gminy Szczytno. Tak przynajmniej wynika z liczby wniosków o przyznanie stypendiów skierowanych przez dyrektorów szkół do wójta Wojciechowskiego.

Dodaj komentarz

Przesiadujący na terenie siłowni plenerowej w Kamionku miłośnicy piwa, zamiast szlifować formę, wymyślili sobie mało wyszukaną, za to zagrażającą innym rozrywkę. Butelkami po spożytych trunkach rzucają wprost na pobliską ścieżkę pieszo – rowerową wokół dużego jeziora. O tym, jak groźne mogą być tego skutki przekonała się jedna z naszych czytelniczek.

Dodaj komentarz

Rada Gminy Szczytno, jako pierwsza w powiecie, podsumowała wykonanie ubiegłorocznego budżetu i rozpatrzyła raport o stanie gminy. Efektem tego jest udzielenie wójtowi absolutorium i wotum zaufania.

Dodaj komentarz

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gawrzyjałkach dalej będzie kierowany przez Alicję Chmielińską. Złożona przez nią zapowiedź rezygnacji została wycofana. Czy jednak wcześniejsza decyzja, co wróży radna Jadwiga Golon, nie odbije się niekorzystnie na relacjach dyrektor z rodzicami?

Dodaj komentarz

Przetarg na rozbudowę punktów oświetleniowych w gminie Szczytno zostanie powtórzony. Firma z Serocka, która złożyła najkorzystniejszą ofertę wycofała się z realizacji zadania.

Dodaj komentarz

Obok posiadanej już scanii, do udziału w akcjach ratowniczych ochotnikom z Szyman służyć teraz będzie także renault premium. Strażacy się cieszą, że otrzymali sprzęt z wyższej półki. Zwracają jednak uwagę, że wkrótce może zabraknąć ich następców.

Dodaj komentarz

Podobnie jak w latach poprzednich, Rada Gminy Szczytno podjęła uchwałę o niewydzielaniu w swoim budżecie funduszu sołeckiego na nastepny rok. Decyzja zapadła przy jednym głosie przeciwnym i dwóch wstrzymujących.

Dodaj komentarz

Blisko półtora roku temu Małgorzata i Robert Tomaszewscy z Płozów stracili w wypadku samochodowym swojego starszego syna Radka. 25-latek zginął, jadąc autem, które prowadził jego pijany i będący po użyciu narkotyków kolega. Dopiero pod koniec marca do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Rodzice, którzy wciąż jeszcze nie otrząsnęli się z traumy, cały swój wysiłek koncentrują teraz na młodszym synu, 17-letnim Bartku chorym na dziecięce porażenie mózgowe.

Dodaj komentarz

Ponad 120 tys. zł przekaże w tym roku gmina Szczytno dla działających na jej terenie stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania sportu, nauki, kultury i sztuki. Dofinansowane zostaną też działania obejmujące pomoc społeczną.

Dodaj komentarz

Rosną szansę na to, że szkoła niepubliczna w Gawrzyjałkach zostanie uratowana. Obecna dyrektor nie wyklucza, że wycofa się z zamiaru likwidacji placówki.

Dodaj komentarz

Z nadejściem wiosny pojawiły się pierwsze bociany. Jeden z nich zadomowił się już na posesji Jerzego Trętowskiego w Zielonce.

Dodaj komentarz

Jedne samorządy od roku nie wypłacają swoim sołtysom diet, inne nie dość, że płacą, to jeszcze podnoszą przysługujące im wynagrodzenie. Taką właśnie decyzję podjęli w środę radni gminy Szczytno.

Dodaj komentarz

Trwa Plebiscyt na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego organizowany przez redakcję „Kurka Mazurskiego” i Starostwo Powiatowe. W tym tygodniu zachęcamy do głosowania na kandydatów z gminy Szczytno, największej w powiecie. Jest ona jedyną, w której zamiast ubywać, przybywa mieszkańców. Najwięcej, bo aż 40 osób zdecydowało się w minionym roku osiedlić w Nowym Gizewie. Dlaczego? - pytamy o to sołtys Agnieszkę Kordowską.

Dodaj komentarz

Miały być dofinansowane 24 gospodarstwa, a już wiadomo, że będzie ich co najmniej 37. Tyle bowiem wniosków w sprawie wymiany starych kopciuchów na piece niskoemisyjne zostało pozytywnie zweryfikowanych już w tym roku przez urzędników gminy Szczytno.

Dodaj komentarz

Radna Golon z Gawrzyjałek nie ustaje w zabiegach o zachowanie miejscowej szkoły jako niepublicznej. Zapewnia, że ma już skompletowaną kadrę do nauczania w przedszkolu i klasach I-III.

Dodaj komentarz

W środowy ranek na terenie powiatu doszło do jeszcze jednego zdarzenia drogowego, na szczęście już nie tak tragicznego w skutkach.

Dodaj komentarz

Szkoły w Lipowcu i Olszynach w wydanych ulotkach zachęcają rodziców, aby to do nich zapisywali swoje pociechy w nowym roku szkolnym. - To podbieranie naszych uczniów i przedszkolaków – żali się radna Jadwiga Golon z Gawrzyjałek, która chce prowadzić dalej placówkę jako niepubliczną. Jej wniosek o wydzierżawienie budynku ma rozpatrzyć teraz Rada Gminy, kierując się przede wszystkim opinią kuratora.

Dodaj komentarz

Czy w Gawrzyjałkach powinna dalej funkcjonować szkoła niepubliczna? Zdaniem prowadzącej tę placówkę Alicji Chmielińskiej nie ma ona już dalszej racji bytu ze względu na malejącą liczbę dzieci. Inne zdanie ma na ten temat część mieszkańców i radna Jadwiga Golon, która chce przejąć prowadzenie szkoły. Sceptycznie do tego pomysłu podchodzą jednak władze gminy.

Dodaj komentarz

Firma „Radko” z Olszyn zaoferowała najkorzystniejszą cenę w przetargu na budowę centrum kulturalnego w Kamionku. Na realizacje zadania ma czas do listopada br.

Dodaj komentarz

Żałoba w Gawrzyjałkach. W czwartkowy wieczór na własnym podwórku zginął 25-letni Michał Sobotka, członek miejscowej Rady Sołeckiej, mocno zaangażowany w życie lokalnej społeczności. Młody mężczyzna zmarł wskutek obrażeń, których doznał najprawdopodobniej po tym, jak przygniótł go samochód, w którym chciał wymienić żarówkę.

Dodaj komentarz