250 tys. zł otrzymały szkoły podstawowe z gminy Szczytno w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. W ramach pozyskanych środków placówki zakupiły sprzęt służący do przekazywania wiedzy w innowacyjny sposób.

Dodaj komentarz

Blisko 150 tys. zł z budżetu gminy Szczytno trafi do lokalnych stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania sportu, nauki, kultury i sztuki. Dofinansowane zostaną też działania obejmujące pomoc społeczną.

Dodaj komentarz

Już nie pięć, a sześć tysięcy złotych będą mogli otrzymać mieszkańcy gminy Szczytno w ramach wymiany starych źródeł ciepła na niskoemisyjne. Od 1 lutego br. można w tej sprawie składać wnioski do Urzędu Gminy.

Dodaj komentarz

Trzeba było aż trzech postępowań przetargowych, by w końcu wyłonić wszystkich wykonawców zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szczytno w bieżącym roku.

Dodaj komentarz

Radna Agnieszka Kosakowska uważa, że pobocza gminnej drogi w Leśnym Dworze są w opłakanym stanie i zagrażają bezpieczeństwu. Domaga się od władz gminy Szczytno jak najszybszej reakcji. Co na to wójt Sławomir Wojciechowski?

Dodaj komentarz

Gmina Szczytno jako pierwszy samorząd w powiecie szczycieńskim zatwierdziła plan dochodów i wydatków na 2022 rok. W przygotowanym przez wójta Wojciechowskiego już po raz dwudziesty budżecie pokaźny procent stanowią inwestycje.

Dodaj komentarz

Mieszkanka Nowego Gizewa pani Lucyna Bursiewicz ma nie lada kłopot.

Dodaj komentarz

W niedzielne popołudnie na zaproszenie Przewodniczącej Rady Osiedla Teresy Siemiątkowskiej, do Leśnego Dworu zawitał Mikołaj, rozdający dzieciom prezenty.

Dodaj komentarz

Wiadomość o zniknięciu spod remizy OSP Płozy palety ze zdezelowanym elektrosprzętem wzburzyła druhów oraz mieszkańców wsi. Za pieniądze pochodzące ze sprzedaży zużytej elektroniki strażacy mieli zakupić potrzebne im środki ochrony indywidualnej oraz umundurowanie. Na szczęście sprawa szybko się wyjaśniła. Okazało się, że nie doszło do kradzieży, a sprawca całego zamieszania sam zgłosił się do naczelnika OSP Płozy.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy gminy Szczytno mogą już wysyłać listy do Świętego Mikołaja i wrzucać je do specjalnych skrzynek przygotowanych przez pracowników biblioteki, a także fotografować się na tle bożonarodzeniowej ścianki.

Dodaj komentarz

Trzy firmy stanęły do przetargu na dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Szczytno do placówek oświatowych w roku 2022.

Dodaj komentarz

OSP Lipowiec wzbogaciła się o nowy średni samochód pożarniczy. Pojazd wartości blisko 800 tysięcy zł przekazano strażakom podczas uroczystego apelu z udziałem m. in. wojewody Artura Chojeckiego i warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego.

Dodaj komentarz

Aż o 80% wzrosną w przyszłym roku koszty gminy Szczytno za energię elektryczną. Miasto Szczytno z kolei nieco zaoszczędzi, w stosunku do zakładanych szacunków, na modernizacji i konserwacji oświetlenia ulicznego.

Dodaj komentarz

W nowo oddanym do użytku obiekcie sali sportowej w Wawrochach jedno z pomieszczeń zostało zagospodarowane na świetlicę wiejską. Pierwszy taki w przypadku gminy Szczytno eksperyment początkowo budził kontrowersje, kiedy już jednak świetlicę udostępniono mieszkańcom, wątpliwości zniknęły.

Dodaj komentarz

Blisko dwa lata temu zapadła decyzja o budowie długo oczekiwanej obwodnicy Szczytna. Powszechną na początku radość zastąpił teraz strach, przynajmniej wśród mieszkańców Nowego Gizewa, obawiających się, że realizacja inwestycji doprowadzi do rozbiórki ich domów.

Dodaj komentarz

Szkoła Podstawowa w Wawrochach otrzymała wreszcie wymarzoną od lat salę sportową. W pomieszczeniach okazałego obiektu znajdzie się także nowa siedziba świetlicy wiejskiej.

Dodaj komentarz

Biblioteki Gminy Szczytno włączyły się w tegoroczne obchody święta postaci z bajek.

Dodaj komentarz

Czterema trasami dowożone są dzieci z gminy Szczytno do szkół. Trwa właśnie wyłanianie przewoźników, którym gmina zleci zadanie w dwóch najbliższych latach.

Dodaj komentarz

W Kasprach niemal doszczętnie spłonął dom, w którym mieszkało starsze małżeństwo wraz z dwoma dorosłymi synami. Rodzina straciła dach nad głową i cały dorobek życia. Przyczyną pożaru było podpalenie. Jego sprawca, 39-letni mieszkaniec Kętrzyna, w przeszłości był już karany za podobny czyn. Swoje zachowanie tłumaczył nieporozumieniem z domownikami.

Dodaj komentarz

76 uczniów z gminy Szczytno otrzymało stypendia za wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/ 2021. Dwojgu przyznano nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. Jeszcze rok temu lista wyróżnionych zawierała ponad 182 nazwiska. To efekt wyeliminowania z tego grona uczniów uczęszczających do szkół miejskich.

Dodaj komentarz