Regulaminy nagradzania za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe bądź artystyczne będą musiały być zmienione. Samorząd nie może już przyznawać stypendiów uczniom w przypadku, gdy uczęszczają oni do szkół nie znajdujących się na jego terenie.

Dodaj komentarz

Pary małżeńskie zamieszkałe na terenie gminy Szczytno, które przeżyły ze sobą pół wieku, otrzymały z rąk wójta Sławomira Wojciechowskiego okolicznościowy „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadany przez Prezydenta RP. Wcześniej, zgodnie z przyjętą tradycją, jubilaci odnowili przysięgę małżeńską, dziękując współmałżonkom za miłość, opiekę i przywiązanie. Przyrzekli też sobie, że uczynią wszystko, aby ich małżeństwa trwały w zgodzie, zdrowiu i szczęściu.

Dodaj komentarz

Karolina Kowalczyk z Gawrzyjałek, Adolf Pasztaleniec z Trelkowa i Mirosław Mierzejewski z Sasku Małego to kolejni finaliści tegorocznej edycji Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego organizowanego przez redakcję „Kurka Mazurskiego” i Starostwo Powiatowe. Sołectwo, którego reprezentant zajmie I miejsce, otrzyma w nagrodę od starosty 3 tys. zł, II miejsce jest premiowane kwotą 2 tys. zł, a III – 1 tys. złotych.

Dodaj komentarz

Do kolejnego tragicznego w skutkach wypadku doszło w niedzielę 20 czerwca około godziny 17.30 w Lipowcu.

Dodaj komentarz

W tym roku organizowany od ponad 10 lat przez Szkołę Podstawową w Olszynach (wcześniej gimnazjum) powiatowy regionalny konkurs historyczny z powodów pandemii odbył się w zmienionej formie.

Dodaj komentarz

Trzy kolejne drogi wewnętrzne prowadzące do osiedli mieszkaniowych doczekają się przebudowy.

Dodaj komentarz

Do końca wakacji szkoła w Lipowcu zostanie zmodernizowana, jej elewacja pomalowana a posesja ogrodzona nowym płotem. - Budynek będzie nie do poznania – zapowiada wójt Wojciechowski.

Dodaj komentarz

Jednostka OSP w Lipowcu otrzymała z rąk wojewody Artura Chojeckiego promesę na zakup nowego samochodu strażackiego. Do zakupu wozu dołoży się gmina Szczytno.

Dodaj komentarz

Spółka Zelbo ze Szczytna rozbuduje sieć oświetleniową w gminie Szczytno. W powtórzonym przetargu zaaferowała najniższą kwotę, ale i tak wyższą od tej, którą zarezerwowano w budżecie na ten rok.

Dodaj komentarz

Dawna żwirownia w Romanach stała się dziś nielegalnym wysypiskiem śmieci. Odpady składowane są także w mocno zalesionej okolicy, w promieniu kilkuset metrów. Z taką sytuacją nie mogą pogodzić się miłośnicy przyrody, mieszkańcy Roman.

Dodaj komentarz

W Trelkowie niemal doszczętnie spłonęła dawna kaplica baptystów. W budynku znajdował się magazyn oraz mieszkanie zajmowane przez pięcioosobową rodzinę. Na szczęście żaden z jej członków nie ucierpiał. Wszyscy znaleźli tymczasowe lokum u znajomych. Swoją pomoc pogorzelcom zaoferowała także gmina Szczytno.

Dodaj komentarz

Jeszcze tydzień mają mieszkańcy gminy Szczytno na złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest ze swoich nieruchomości.

Dodaj komentarz

Płozy, to pierwsza miejscowość w gminie Szczytno, w której powstanie lokalna oczyszczalnia ścieków służąca mieszkańcom. Urzędnicy wyliczyli, że podłączenie się do istniejącej sieci, skąd ścieki trafiają do oczyszczalni w Nowym Gizewie, byłoby zbyt kosztowne.

Dodaj komentarz

Wzdłuż ścieżki rowerowej w Ochódnie powstała lipowa aleja. Miododajne drzewa posadzili pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych oraz starostwa. W przyszłości lipy będą nie tylko dawać cień rowerzystom, ale także służyć pszczołom.

Dodaj komentarz

Biblioteczka Plenerowa, miejsce podarowania drugiego życia książce, stanęła przed Biblioteką Gminną w Lipowcu. Jej pracownice, także w ramach promocji czytelnictwa, z nienadających się już do użytku książek uszyły sobie … spódnice.

Dodaj komentarz

Powszechne narzekania na poziom nauczania nie mają odniesienia do uczniów gminy Szczytno. Tak przynajmniej wynika z liczby wniosków o przyznanie stypendiów skierowanych przez dyrektorów szkół do wójta Wojciechowskiego.

Dodaj komentarz

Przesiadujący na terenie siłowni plenerowej w Kamionku miłośnicy piwa, zamiast szlifować formę, wymyślili sobie mało wyszukaną, za to zagrażającą innym rozrywkę. Butelkami po spożytych trunkach rzucają wprost na pobliską ścieżkę pieszo – rowerową wokół dużego jeziora. O tym, jak groźne mogą być tego skutki przekonała się jedna z naszych czytelniczek.

Dodaj komentarz

Rada Gminy Szczytno, jako pierwsza w powiecie, podsumowała wykonanie ubiegłorocznego budżetu i rozpatrzyła raport o stanie gminy. Efektem tego jest udzielenie wójtowi absolutorium i wotum zaufania.

Dodaj komentarz

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gawrzyjałkach dalej będzie kierowany przez Alicję Chmielińską. Złożona przez nią zapowiedź rezygnacji została wycofana. Czy jednak wcześniejsza decyzja, co wróży radna Jadwiga Golon, nie odbije się niekorzystnie na relacjach dyrektor z rodzicami?

Dodaj komentarz

Przetarg na rozbudowę punktów oświetleniowych w gminie Szczytno zostanie powtórzony. Firma z Serocka, która złożyła najkorzystniejszą ofertę wycofała się z realizacji zadania.

Dodaj komentarz