Ludzka łaska. Jedynie dzięki niej może żyć rodzina Tadeusza Karwackiego. On sam jest inwalidą, podobnie jego żona. Mają trójkę dzieci, a najmłodsza Natalia urodziła się z wadą serca i porażeniem mózgowym.

Dodaj komentarz

Budowa sali gimnastycznej, sieci wodociągowej oraz modernizacje dróg to największe zadania, jakie realizowane będą w tym roku na terenie gminy Wielbark. W jej budżecie na inwestycje zaplanowano 30% wszystkich wydatków. Ponad połowę środków gmina zamierza pozyskać z funduszy unijnych i budżetu państwa.

Dodaj komentarz

Wciąż nie wiadomo, czy szwedzki koncern meblowy IKEA wybierze na miejsce budowy swojego tartaku którąś z ofert z powiatu szczycieńskiego. Publiczna zapowiedź prezesa WFOŚ Adama Krzyśkowa, że wybór padł na Wielbark, jest przedwczesna.

Dodaj komentarz

Wciąż nie wiadomo, gdzie firma IKEA zdecyduje się budować swój tartak. Wśród branych pod uwagę lokalizacji duże szanse ma Wielbark, ale jego wójt ma coraz większe obawy.

Dodaj komentarz

Coraz mniej środków wpływa do gminnej kasy z tytułu tzw. kapslowego. Sklepikarze rezygnują ze sprzedaży alkoholu, bo nie stać ich na opłacenie koncesji.

Dodaj komentarz

Uchwała Rady Gminy Wielbark przewidująca zwolnienie podatkowe dla firm zatrudniających tylko mieszkańców tej gminy okazała się niezgodna z zasadami swobodnego przepływu pracowników Unii Europejskiej. Radni zgodzili się z uwagami Komisji Europejskiej i wykreślili z uchwały zapis uprzywilejowujący mieszkańców gminy.

Dodaj komentarz

Budowy wodociągów i modernizacje szkół zdominowały ubiegłoroczne inwestycje w gminie Wielbark. Realizacja ich, jak i całego budżetu, nie wzbudziła zastrzeżeń radnych, którzy jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium.

Dodaj komentarz

Zapowiedzi się sprawdziły. W Wielbarku powstanie nowoczesny tartak, w którym zatrudnienie znajdzie 70 osób. Szwedzki inwestor planuje rozpoczęcie produkcji w ciągu najbliższego roku.

Dodaj komentarz

W dziesięcioosobowej grupie rowerowej, która w ubiegłym tygodniu odbyła pielgrzymkę do Ostrej Bramy znalazło się trzech mieszkańców Wielbarka.

Dodaj komentarz

Zawody sportowe i rekreacyjne zdominowały tegoroczne obchody Dni Rodziny w Szkole Podstawowej w Przeździęku Wielkim.

Dodaj komentarz

Przedszkole Samorządowe, mające za patrona poetę dziecięcej radości - Jana Brzechwę, obchodziło pierwszą rocznicę nadania imienia. A że zbiegło się to w czasie z Dniami Rodziny, świętowanie było szczególnie uroczyste.

Dodaj komentarz

Wielbark chce się rozwijać gospodarczo, społecznie i przestrzennie. Podstawowym warunkiem do tego jest poznanie jego słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. To wszystko zawarte jest w przyjętym planie rozwoju miejscowości na lata 2005-2013.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Wielbarka i okolic mają od niedawna możliwość uprawiania sportu w komfortowych warunkach. Nowo wybudowana hala sportowa stoi otworem dla wszystkich, którzy są spragnieni aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Dodaj komentarz

Dobiegły końca spotkania wiejskie, których celem było wyłonienie nowych sołtysów i rad sołeckich. W większości przypadków mieszkańcy postawili na te same osoby, kóre wybrali cztery lata temu.

Dodaj komentarz

W przyszłym roku Wielbark wzbogaci się o obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia. Skorzystają z niego nie tylko uczniowie gimnazjum. Ambicją gminy jest udostępnienie hali jak najszerszemu gronu użytkowników.

Dodaj komentarz

Ponad 100 osób uczestniczyło w cyklu imprez rekreacyjno-turystycznych zorganizowanych na terenie gminy Wielbark. Przy okazji oczyszczono z zalegających śmieci popularne szlaki kajakowe.

Dodaj komentarz

Od kilku tygodni centrum Wielbarka przypomina plac budowy. Trwa renowacja głównego ciągu komunikacyjnego przebiegającego przez miejscowość. Przy okazji wymieniana jest nawierzchnia kilku ulic będących własnością gminy.

Dodaj komentarz

Radni Wielbarka podsumowali wydatki i dochody gminy w pierwszym półroczu. Inwestycje wyniosły zaledwie 12% rocznego planu, ale tym nikt się tym nie przejmuje, bo gros zadań będzie wykonanych w drugim i trzecim kwartale.

Dodaj komentarz

Materiał audio.

Dodaj komentarz

Ponad 4 mln zł, czyli 26% wszystkich swoich ubiegłorocznych wydatków samorząd Wielbarka przekazał na inwestycje.

To najlepszy wynik w powiecie szczycieńskim odnotowany w roku ubiegłym. posłuchaj >>

Dodaj komentarz