Już nie tylko za udział w akcjach ratowniczych, ale także w ćwiczeniach i szkoleniach strażacy ochotnicy obligatoryjnie otrzymają ekwiwalent. Znane są już stawki, które będą obowiązywać w poszczególnych gminach.

Dodaj komentarz

W województwie warmińsko – mazurskim na uchodźców z Ukrainy czeka ponad tysiąc miejsc. Z tej puli na razie zajętych jest niespełna połowa. Jak informuje starosta Jarosław Matłach, przybysze zza wschodniej granicy wolą się osiedlać w dużych miastach.

Dodaj komentarz

Aż pięć wniosków o dofinansowanie z Polskiego Ładu złożył powiat szczycieński. Największym pod względem planowanych nakładów zadaniem jest „Budowa centrum obsługi mieszkańców, w szczególności obciążonych niepełnosprawnościami, wymagających wsparcia”.

Dodaj komentarz

Debata nad zaproponowanymi wersjami planowanej obwodnicy pokazała, że opinie mieszkańców w tej sprawie mocno się od siebie różnią. Ci, w pobliżu których nieruchomości planowana trasa miałaby przebiegać, lub wręcz przez nie przechodzić, optują za wariantem trzecim, najbardziej oddalonym od zabudowań. Inni z kolei przekonują, że ostatecznie decydenci będą brali pod uwagę przepustowość, a ta największa jest w wariancie pierwszym zakładającym rozbiórki 22 nieruchomości.

Dodaj komentarz

Bestialski atak Rosji na Ukrainę wyzwolił falę solidarności Polaków z narodem ukraińskim. Pomoc okazują także mieszkańcy powiatu szczycieńskiego. Zarówno w Szczytnie, jak i mniejszych miejscowościach organizowane są zbiórki najbardziej niezbędnych artykułów, trwają też przygotowania do przyjęcia uchodźców.

Dodaj komentarz

Zarząd Powiatu Szczycieńskiego podjął decyzję o wstrzymaniu współpracy z rosyjskim miastem Swietłogorsk położonym w obwodzie kaliningradzkim. - Nie możemy być obojętni na to, co robi putinowska Rosja w Ukrainie – uzasadnia starosta Jarosław Matłach.

Dodaj komentarz

- Przy wszystkich wnioskach o dofinansowanie należy chodzić, a nie tylko je złożyć i czekać na rozstrzygnięcie. Trzeba szukać dla nich poparcia. Tak było, jest i będzie – mówi radny wojewódzki PiS Henryk Żuchowski, odnosząc się do ostatniego rozdania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dodaj komentarz

W niedzielę ze szczycieńskiej komendy straży pożarnej wyjechał transport sprzętu przekazanego przez strażaków zawodowych oraz jednostki OSP z powiatu szczycieńskiego ich ukraińskim kolegom.

Dodaj komentarz

W sobotę nad powiatem przeszła kolejna już w tym roku wichura. Jednak jej siła, w porównaniu z poprzednimi, była o wiele większa. Nawałnica powalała drzewa, kominy, niszczyła poszycia dachów i zrywała linie energetyczne. W samym Szczytnie przerwy w dostawach prądu trwały ponad dwie godziny.

Dodaj komentarz

„Kurek Mazurski” wraz ze Starostwem Powiatowym w Szczytnie już po raz piętnasty organizuje Plebiscyt na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Sołectwo, którego reprezentant zajmie pierwsze miejsce, otrzyma nagrodę w wysokości 3 tys. złotych.

Dodaj komentarz

Zaledwie pięć wniosków zgłoszonych przez samorządy z powiatu szczycieńskiego znalazło się w gronie 199 z województwa warmińsko-mazurskiego, które otrzymają dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dodaj komentarz

We wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie oraz Biuro Projektów „IVIA” zorganizowali spotkanie informacyjne na temat opracowywanego studium do planowanej obwodnicy Szczytna. Dyskutanci zabierali głos za pośrednictwem internetu, bo, jak tłumaczyli organizatorzy, taką formę kontaktu podyktowały im względy bezpieczeństwa zdrowotnego.

Dodaj komentarz

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył 475 tys. złotych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka” w 2022 roku.

Samorządy z województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2022 otrzymają dofinansowanie w kwocie 172 247 686,79 zł na realizację zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych i powiatowych. Na zadania gminne zostanie przekazane 107,1 mln zł, natomiast na zadania powiatowe 65,2 mln zł.

Z trasy planowanej obwodnicy Szczytna należy wyłączyć odcinek łączący drogi wylotowe na Biskupiec i Olsztyn, a przed zakończeniem jej budowy GDDKiA powinna wszystkie drogi krajowe przebiegające przez miasto wyremontować, bo później przejdą na stan samorządu. To pierwsze uwagi przedstawicieli szczycieńskich samorządów zgłaszane do inwestora i wykonawcy projektu.

Dodaj komentarz

Niepewna sytuacja na granicy Ukrainy i możliwość wybuchu konfliktu zbrojnego powoduje, że Polska musi liczyć się z nagłą falą uchodźców uciekających z objętego wojną kraju. Do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w całej Polsce trafiły pisma skierowane przez przedstawicieli rządu z prośbą o wskazanie miejsc, które mogłyby zostać przeznaczone do ewentualnego zakwaterowania cudzoziemców.

Dodaj komentarz

Blisko milion złotych w ramach odpisu 1 procenta podatku przekazali mieszkańcy powiatu szczycieńskiego za rok 2020 organizacjom pożytku publicznego. Zdecydowanie częściej na beneficjentów wskazywali jednak stowarzyszenia ogólnopolskie. Na konto tych zarejestrowanych w naszym powiecie trafiło niewiele ponad 100 tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Zawieszenie przez wojewodę działalności oddziału dziecięcego w szczycieńskim szpitalu odbija się w lokalnym środowisku szerokim echem. Niepokoju nie kryje też część radnych powiatowych. Pięcioro z nich złożyło wniosek o zwołanie w tej sprawie sesji, która odbyła się w miniony czwartek. Radny Zygmunt Rząp miał pretensje o to, że o sprawie dowiedział się z prasy. Zastanawiał się również, czy zawieszone nie zostaną kolejne szpitalne oddziały i zarzucał władzom powiatu, że zbyt łatwo pogodziły się z decyzją wojewody.

Dodaj komentarz

Już od połowy marca, po wielu latach nieobecności, w Szczytnie znów pojawią się pociągi dalekobieżne.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy powiatu szczycieńskiego po raz kolejny nie zawiedli i hojnie wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pomimo niesprzyjającej pogody, trwającej wciąż pandemii, a nawet przerw w dostawach prądu 30. jubileuszowy finał okazał się udany, zwłaszcza w gminie Szczytno, która pobiła rekord swoich dotychczasowych zbiórek, dokładając do puli szczycieńskiego sztabu blisko 40 tys. złotych.

Dodaj komentarz