33 Ochotnicze Straże Pożarne z Warmii, Mazur i Powiśla otrzymają dofinansowanie z budżetu województwa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W tym gronie znalazły się jednostki ze Szczytna, Wielbarka, Szuci, Pasymia i Lipowca.

Dodaj komentarz

Materiał informacyjny Ministerstwa Zdrowia

Materiał informacyjny Ministerstwa Zdrowia

Niemiłosiernie kręta droga do Olsztyna, wzbudzająca powszechną irytację kierowców, zostanie wreszcie rozbudowana. GDDKiA wraca do pomysłu sprzed kilkunastu lat i zapowiada działania, których celem będzie poprawa bezpieczeństwa jej użytkowników.

Dodaj komentarz

Apele rządu i organizowane przez niego konkursy z nagrodami dla gmin z największą liczbą zaszczepionych przynoszą, przynajmniej w przypadku powiatu szczycieńskiego, niewielkie efekty. A przecież stawką jest m.in. milion złotych.

Dodaj komentarz

Wiktor Wójcik, dotychczasowy dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego, został powołany na stanowisko prezesa zarządu spółki Warmia i Mazury zarządzającej lotniskiem w Szymanach. Kadencja jego poprzednika, Tomasza Kądziołki, który odszedł na emeryturę, zakończyła się w sierpniu.

Dodaj komentarz

Z 96 projektów zgłoszonych w całym kraju do programu „Kolej Plus”, 80% przeszło pozytywnie ocenę formalną i trafiło do II etapu prac. Jeden z projektów dotyczy modernizacji linii kolejowej do Ostrołęki. Czy jest szansa na jego realizację?

Dodaj komentarz

Informacje Ministerstwa Zdrowia

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego ma zrewolucjonizować system komunikacji w Polsce. Podróże mają być szybsze i bardziej komfortowe, a czas dojazdu z największych polskich miast do Warszawy będzie wynosić maksymalnie 2,5 godziny. Czy jest szansa, że skorzystają na tym również mieszkańcy Szczytna i okolic?

Dodaj komentarz

Materiał informacyjny Ministerstwa Zdrowia

Beata Nikołajuk z Kolonii wygrała tegoroczną edycję Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Drugie miejsce, głosami czytelników „Kurka Mazurskiego”, przypadło Halinie Jaśniewicz z Lipnik, a trzecie – Elżbiecie Pałasz z Jedwabna. Ogłoszenie wyników odbyło się tym razem nie w Szczytnie, lecz w Jerutkach, w gościnnych progach siedziby Fundacji „Kreolia – Kraina Kreatywności”.

Dodaj komentarz

Materiał informacyjny Ministerstwa Zdrowia

Materiał informacyjny Ministerstwa Zdrowia

Mimo postępującego rozwoju techniki i medycyny, pandemia COVID-19 pokazała wyraźnie naszą bezsilność wobec nieznanego dotąd wirusa, niosącego ogromne zagrożenie dla całej ludzkości. Dowodem tego, jak tragiczna w skutkach jest ta choroba są chociażby przerażające sceny z Włoch, które pamiętamy z pierwszej fali.

Jedwabno nie jest już najbogatszą gminą w powiecie szczycieńskim. W najnowszym rankingu dwutygodnika „Wspólnota” dotyczącym zamożności samorządów w roku 2020 musiało ustąpić miejsca Wielbarkowi i Pasymowi.

Dodaj komentarz

Rozmowa z Adamem Mierzejewskim, skarbnikiem Stowarzyszenia „Przyjazne Spychowo”, odtwórcą głównej roli w corocznych inscenizacjach „Powrotu Juranda do Spychowa”

Dodaj komentarz

Konieczność budowy przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 600 przecinającą ścieżkę rowerową do Biskupca opóźni oddanie inwestycji do użytku. Wicestarosta Jerzy Szczepanek zapewnia, że wybrane rozwiązanie zapewni użytkownikom maksymalne bezpieczeństwo. Już teraz trasa jest mocno uczęszczana, mimo że oficjalnie wciąż stanowi plac budowy.

Dodaj komentarz

Rozmowa z komendantem powiatowym policji w Szczytnie insp. Radosławem Drachem

Dodaj komentarz

Oprócz gmin i miast naszego powiatu w kolejce po środki z pierwszej transzy Polskiego Ładu stanęło też szczycieńskie starostwo. Zgłoszone przez nie trzy wnioski opiewają łącznie na blisko 110 mln zł.

Dodaj komentarz

8607 pasażerów skorzystało z lotniska w Szymanach w lipcu. To wynik niespełna 3% lepszy niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku.

Dodaj komentarz