Domy Pomocy Społecznej

Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej jest zadaniem własnym powiatu. Dofinansowaniu z budżetu państwa podlegają osoby umieszczone w domach pomocy społecznej, a dotacja dla powiatów na każdy miesiąc ustalana jest na podstawie miesięcznych meldunków z liczby mieszkańców w DPS. W 2020 roku na ten cel przeznaczono 36.640.225 zł.

Niewykluczone, że pociągi osobowe znów będą kursować do Wielbarka. Modernizacja linii Ostrołęka – Chorzele – Wielbark – Szczytno, jako jeden z czterech projektów z województwa warmińsko – mazurskiego, zakwalifikował się do drugiego etapu programu Kolej Plus.

Dodaj komentarz

Średnio o 4% wzrosną w przyszłym roku stawki podatku od nieruchomości w poszczególnych samorządach powiatu szczycieńskiego. Rozpiętości są spore.

Dodaj komentarz

Starosta Jarosław Matłach wraz z dyrektor Domu Samopomocy Społecznej Dorotą Sędzińską – Bruździak apelują do mieszkańców powiatu o wsparcie kadrowe placówki w Szczytnie i jej filii w Spychowie. Część pracowników przebywa w izolacji lub kwarantannie, a choruje już ponad 50 pensjonariuszy. - Na razie dajemy sobie jeszcze radę, ale chcemy stworzyć bank kontaktów do osób, które zechcą wesprzeć DPS w razie pogorszenia sytuacji – tłumaczy starosta.

Dodaj komentarz

Materiał informacyjny Ministerstwa Zdrowia

Materiał informacyjny Ministerstwa Zdrowia

Port Lotniczy Olsztyn – Mazury w Szymanach jest jednym z trzech w kraju, obok Łodzi i Lublina, które nie otrzymają rządowego wsparcia w ramach tzw. tarczy ochronnej. Mimo wcześniejszych zapewnień, pieniądze dostały tylko lotniska z udziałem skarbu państwa.

Dodaj komentarz

W Olsztynie ruszyły prace budowlane przy instalacji termicznego przekształcania odpadów. Inwestycja, która pozwoli na odzyskiwanie energii wykorzystywanej następnie w miejskiej sieci ciepłowniczej w stolicy województwa, miała przyczynić się do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez gminy i mieszkańców za odbiór śmieci. - Dziś wszystko wskazuje na to, że te zapowiedzi można między bajki włożyć – alarmuje burmistrz Pasymia Cezary Łachmański.

Dodaj komentarz

Otwarciem tzw. Bazy Rodzin rozpoczęła się kolejna edycja Szlachetnej Paczki w powiecie szczycieńskim. Pomimo pandemii wolontariuszom udało się dotrzeć już do blisko 50 rodzin będących w potrzebie.

Dodaj komentarz

Większość mieszkańców powiatu szczycieńskiego objętych kwarantanną i izolacją z powodu koronawirusa, stosuje się do nałożonych na nie rygorów. Tak wynika z danych Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, której funkcjonariusze na bieżąco sprawdzają przestrzeganie procedur. Pracy mają dużo, bo tylko do końca minionego tygodnia takich osób było ponad tysiąc.

Dodaj komentarz

1717 chryzantem doniczkowych - taką liczbę niesprzedanych z powodu zamkniętych cmentarzy kwiatów, zgłosili do biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczytnie producenci i sprzedawcy z powiatu szczycieńskiego.

Dodaj komentarz

Kryzys spowodowany pandemią koronawirusa na razie nie odbija się znacząco na lokalnym rynku pracy. Na koniec października w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2300 bezrobotnych. To jednak wzrost w porównaniu do marca, kiedy liczba ta spadła już poniżej 2 tysięcy.

Dodaj komentarz

W latach 2017-2019 na realizację programu w regionie wydatkowano kwotę 11.513.231,80 zł.

Materiał informacyjny Ministerstwa Zdrowia

Materiał informacyjny Ministerstwa Zdrowia

Rozmowa ze starostą szczycieńskim Jarosławem Matłachem

Dodaj komentarz

Listopad to miesiąc w szczególny sposób poświęcony tym, których nie ma już z nami. W ciągu roku pożegnaliśmy wiele zasłużonych osób związanych z naszym powiatem – ludzi kultury, sportu, oświaty i samorządowców...

Dodaj komentarz

Materiał informacyjny Ministerstwa Zdrowia

Materiał informacyjny Ministerstwa Zdrowia

Materiał informacyjny Ministerstwa Zdrowia