Pomoc społeczna jest narzędziem polityki społecznej państwa, mającym na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ponadto pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Dłużnicy to zmora samorządowych spółek komunalnych. Najwięcej osób zalega z regularnymi opłatami za wodę i ścieki. Rekordziści są winni nawet po kilkanaście tysięcy złotych. Prezesi spółek sięgają po różne metody, aby odzyskać zaległości. Ostatnio najbardziej skuteczne staje się montowanie zatwardziałym dłużnikom wodomierzy przedpłatowych. Po gminie Szczytno sięgnęła po nie również gmina Jedwabno.

Dodaj komentarz

Wiadomo już kto zajmie się utrzymaniem dróg powiatowych w nadchodzącym sezonie zimowym. Na ten cel Zarząd Dróg Powiatowych zarezerwował 618 tys. zł, a łączna wartość najkorzystniejszych ofert mieści się w tej kwocie.

Dodaj komentarz

Postawienie masztów z flagą biało-czerwoną w Rozogach i Dźwierzutach nie dojdzie ostatecznie do skutku. Obie gminy zrezygnowały z tego zamiaru, tłumacząc to brakiem środków na sfinansowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Inaczej zareagowało Jedwabno.

Dodaj komentarz

W miniony piątek w Olsztynie odbyło się wręczenie Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Dodaj komentarz

W czerwcu przyszłego roku cały odcinek dawnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec zmieni się w ścieżkę rowerową. Ostatni jej fragment, przebiegający już po terenie powiatu olsztyńskiego, buduje samorząd biskupiecki. Na wykonanie swojego 12-kilometrowego odcinka ciągu wyda on ponad 12 mln złotych. Na trasie znajdzie się m.in. wieża widokowa, na której budowę w powiecie szczycieńskim nie wystarczyło środków.

Dodaj komentarz

Gminy Jedwabno i Pasym są zdecydowanymi liderami w powiecie szczycieńskim pod względem pozyskiwania środków unijnych. W latach 2014-2021 przekazane im dotacje przekroczyły 3 tysiące zł, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Dodaj komentarz

Borówki amerykańskie to towar, który najczęściej odprawiany jest z terminalu cargo lotniska w Szymanach. W ciągu blisko roku w świat z mazurskiego portu odleciało ponad 20 ton tych owoców. Zdarzają się też takie rarytasy jak kawior, którego tonę przywieziono do Szyman z podolsztyńskiego gospodarstwa rybnego.

Dodaj komentarz

Samorządy powiatu szczycieńskiego przystępują do rządowego programu dystrybucji węgla. Zgodnie z założeniami ustawy, do końca roku mieszkańcy mogą kupić maksymalnie 1,5 tony surowca w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę, a po Nowym Roku – kolejne 1,5 tony. Włodarze obawiają się jednak, czy importowany m.in. z Australii oraz Indonezji surowiec będzie się nadawał do palenia w domowych piecach.

Dodaj komentarz

Samorząd powiatowy nie dołoży się do remontu wieży kościoła ewangelickiego w Szczytnie. - Sytuacja finansowa naszego powiatu jest bardzo trudna i złożona – tłumaczy starosta Jarosław Matłach.

Dodaj komentarz

Świętajno jest najlepiej skanalizowaną gminą w powiecie szczycieńskim. - Dostęp do sieci ma tu ponad 2/3 mieszkańców. Na drugim biegunie jest gmina Rozogi, gdzie z tej możliwości może korzystać zaledwie 28% mieszkańców.

Dodaj komentarz

Opisywana przez „Kurka” sprawa nałożenia przez wojewodę kary za prowadzenie całodobowej placówki dla osób starszych bez zezwolenia wojewody, trafiła na obrady komisji Rady Powiatu. Temat wywołał radny Zygmunt Rząp, dziwiąc się, że wszystkie służby są w tym przypadku bezradne.

Dodaj komentarz

W obliczu światowego kryzysu energetycznego rząd wdraża kolejną Tarczę Solidarnościową. To konkretne rozwiązania i odczuwalna pomoc. Od 1 stycznia 2023 r. cena energii elektrycznej w Polsce zostanie zamrożona. Dzięki tym działaniom podwyżki nie dotkną większości polskich rodzin.

Marek Bauman to nieodżałowany skarbnik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego imię od dwóch lat nosi stypendium naukowe przyznawane przez kapitułę powołaną przez marszałka województwa.

- Moja Tola, którą zaadoptowałam z olsztyńskiego schroniska dla zwierząt jest ze mną cztery lata. Dziś już nie wyobrażam sobie jak wyglądało moje życie bez niej. Wierzę, że adoptując zwierzę nie tylko dajemy, ale i dostajemy miłość – mówi wicemarszałek Sylwia Jaskulska, którą ze swoją labradorką można spotkać podczas spaceru lub wspólnej kąpieli w jeziorze.