Orlen Reklama Top

Wywiad z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty Krzysztofem Markiem Nowackim

Dodaj komentarz

Samorządy i dyrektorzy szkół muszą się przygotować na strajk nauczycieli. O tym, czy do niego dojdzie, pedagodzy zdecydują w referendach. Ich żądania wspierają samorządowcy. - Postulaty płacowe nauczycieli już dawno powinny być spełnione, bo takie dziadowskie pensje w szkołach powodują, że mamy negatywną selekcję do zawodu – zauważa burmistrz Wielbarka Grzegorz Zapadka.

Dodaj komentarz

Nadal nie wiadomo, kto wybuduje liczący nieco ponad 8 km odcinek ścieżki rowerowej na dawnej linii kolejowej do Biskupca biegnący przez teren miasta i gminy Szczytno. Drugi ogłoszony przez powiat przetarg zostanie unieważniony, bo dwie złożone oferty znacząco przewyższają zaplanowane na ten cel środki.

Dodaj komentarz

Trwające od tygodnia kwalifikacje wojskowe wskazują, że zainteresowanie ochotniczą służbą wojskową wśród młodych mężczyzn jest spore. Dwie deklaracje złożyły też panie. Podobnie jak rok temu, także w lutym, ruszyły kwalifikacje wojskowe. Różnią się tym od poboru, że po nich nie ma obowiązku odbycia służby wojskowej.

Dodaj komentarz

Myśliwi zrzeszeni w kole łowieckim „Knieja” świętowali jubileusz 40-lecia. Z tej okazji czworo myśliwych otrzymało srebrne i brązowe Medale Zasługi Łowieckiej.

Dodaj komentarz

Rząd w pełni docenia możliwości i dokonania OSP. Drużyny OSP są gwarancją naszego bezpieczeństwa. To system unikatowy na skalę europejską. Podstawową misją OSP jest niesienie pomocy w środowisku lokalnym. To ochotnicy najczęściej jako pierwsi znajdują się na miejscu wypadku i ratują życie rannych. Pieniądze przyznawane przez rząd są dowodem, że jesteśmy wdzięczni za ich trud. Ważne, aby te nakłady zostały dobrze i prawidłowo spożytkowane i tak na ogół jest.

Dodaj komentarz

Miniony rok, pod względem wykrywalności przestępstw, nie był dobry dla Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Statystki są bezlitosne. Na tle innych komend powiatowych, osiągnęła ona najgorszy wynik.

Dodaj komentarz

Rusza XII edycja Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego organizowanego przez redakcję „Kurka Mazurskiego” i starostwo. W tym tygodniu drukujemy pierwszy kupon i prezentujemy kandydatów z gminy Dźwierzuty.

Dodaj komentarz

Zarząd Powiatu podzielił środki dla stowarzyszeń na zadania związane z upowszechnianiem kultury i sportu. Do tych, które już od lat aplikują o dotacje, organizując znane mieszkańcom przedsięwzięcia, co roku dołączają nowe. - Chciałoby się, aby środków na te cele było więcej, ale możliwości finansowe są ograniczone – przyznaje sekretarz powiatu Stefan Januszczyk, przewodniczący zespołu konsultacyjno – opiniującego wnioski.

Dodaj komentarz

Szczycieńscy liderzy polityczni zapewniają, że śpią spokojnie. Nie obawiają się, że nowo powstała partia o sympatycznej nazwie „Wiosna” nie uszczupli im sympatyków. Czy na pewno?

Dodaj komentarz

Większość samorządów dopiero co wprowadziła podwyżki stawek opłat za śmieci. Niewykluczone, że w najbliższym czasie czekają nas jednak kolejne. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie przygotowuje się do wprowadzenia cennika na odpady pozasystemowe, które są nagminnie mieszane z komunalnymi.

Dodaj komentarz

Od nowego roku grono osób, którzy mogą korzystać z Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny znacznie się poszerzyło. Posiadanie jej jest coraz bardziej opłacalne. Daje bowiem prawo do różnego rodzaju zniżek w samorządowych i rządowych instytucjach oraz firmach.

Dodaj komentarz

Mimo zimy, prace przy rozbudowie szczycieńskiego szpitala idą pełną parą. Obecnie trwają już roboty wewnątrz dobudowanego do starej bryły skrzydła, gotowy jest także parking. Ekspresowe tempo prac to zasługa nowatorskiej technologii polegającej na wykorzystaniu prefabrykatów. Wykonawca zapowiada, że nowy obiekt będzie gotowy na przełomie sierpnia i września.

Dodaj komentarz

Rozmowa z dyrektor szpitala Beatą Kostrzewą

Dodaj komentarz

Z roku na rok rośnie liczba podatników, którzy w swoich zeznaniach podatkowych decydują się wskazać organizację pożytku publicznego, na rzecz której zostanie przekazany 1% ich podatku. Kwota darowanych w ten sposób środków w powiecie szczycieńskim sięga już 800 tys. zł.

Dodaj komentarz

Nasz ubiegłotygodniowy artykuł na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych wywołał falę komentarzy mieszkańców. Nie pozostawiają oni suchej nitki na władzach powiatu oraz kierownictwie Zarządu Dróg Powiatowych. – Tłumaczenia, że drogi są zaliczone do V standardu to pójście na łatwiznę – ocenia sołtys Łatanej Wielkiej Aneta Krzyszkowska, która od lat bezskutecznie monituje u decydentów o podjęcie działań w celu poprawy bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

To, co się dzieje na naszych drogach powiatowych, woła o pomstę do nieba. Takie sygnały napływają do naszej redakcji ze wszystkich stron.

Dodaj komentarz

Jest duża szansa na to, że budowa ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej do Biskupca wreszcie nabierze tempa. Projekt powiatu obejmujący odcinek biegnący przez gminę Dźwierzuty znalazł się na liście przedsięwzięć, które uzyskają dofinansowanie z programu współpracy transgranicznej Polska – Rosja.

Dodaj komentarz

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego od 21 stycznia do 3 lutego trwają ferie zimowe.

Dodaj komentarz

Miniony rok, podobnie jak poprzednie, nie zapisze się dobrze w zestawieniach statystycznych. Powiatowi i jego stolicy ubyło kolejnych kilkuset mieszkańców, odnotowano też rekordową po wojnie liczbę zgonów.

Dodaj komentarz