Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że Adam Krzyśków złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Wyrok nie jest prawomocny, prawdopodobnie prokurator złoży apelację.

Dodaj komentarz

Piosenką „Na skraj świata” Stashka, czyli Kasia Stasiak, wygrała ogólnopolski radiowy konkurs piosenki „Przebojem na Antenę”, który rokrocznie odbywa się w Hajnówce. Sukces jest tym cenniejszy, że w jury zasiadali tylko i wyłącznie dziennikarze muzyczni, czyli spece w swojej dziedzinie.

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

Ruch pielgrzymkowy w Polsce na przestrzeni jej dziejów – w zależności od wydarzeń społeczno-politycznych – przybierał różną formę. Najbardziej znaną i tradycyjną wydaje się być piesza pielgrzymka. Wśród licznych miejsc pielgrzymkowych naznaczonych kultem maryjnym bez wahania można uznać Jasną Górę jako miejsce główne polskich pieszych pielgrzymek.

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz