Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

Ruch pielgrzymkowy w Polsce na przestrzeni jej dziejów – w zależności od wydarzeń społeczno-politycznych – przybierał różną formę. Najbardziej znaną i tradycyjną wydaje się być piesza pielgrzymka. Wśród licznych miejsc pielgrzymkowych naznaczonych kultem maryjnym bez wahania można uznać Jasną Górę jako miejsce główne polskich pieszych pielgrzymek.

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

- Wstydzimy się być katolikiem. Milczymy i nie reagujemy, gdy Jezus i Kościół jest atakowany i obrażany - mówił do wiernych zgromadzonych na procesji Bożego Ciała wicedziekan, ks. Mirosław Rudoman.

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

Polityka cookies

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz