Zaledwie miesiąc po uchwaleniu nowych stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów radni gminni musieli wrócić do tematu i dokonać rewolucji w dotychczasowym systemie rozliczania mieszkańców za śmieci. Szczególnie dotkliwie odczują ją rodziny wieloosobowe.

Dodaj komentarz

Teatr Chochół nie wygasił „pod piecem” i wzorem lat ubiegłych w tym roku przygotował również spektakl prapremierowy, zatytułowany „RING 1920”. Nawiązująca do wydarzeń sprzed stu lat realizacja teatralna będzie mieć formułę telewizyjnego studia.

Dodaj komentarz

Budynek byłej poczty w Spychowie, którego nabywcą miała być gmina Świętajno, został sprzedany w drodze licytacji. Nie wiadomo na razie kto go kupił, bo Poczta Polska trzyma to w tajemnicy.

Dodaj komentarz

Pomysł zaadaptowania budynku po dawnej poczcie w Spychowie na mieszkania stanął pod dużym znakiem zapytania. Nowe władze Poczty Polskiej odstąpiły od zawartego z gminą wstępnego porozumienia na sprzedaż obiektu i wystawiły go na licytację.

Dodaj komentarz

Ponad 82 tony płyt azbestowo-cementowych usunięto z 35 nieruchomości położonych na terenie gminy Świętajno.

Dodaj komentarz

Budynek Urzędu Gminy w Świętajnie będzie bardziej przyjazny dla petentów i urzędników. Trwają procedury zmierzające do budowy w nim windy.

Dodaj komentarz

Do uzyskania stypendium uczniowie w gminie Świętajno nie muszą już uzyskać oceny minimum 5,0 z wybranych przedmiotów. Wystarczy, że będą mogli się pochwalić średnią ocen tej wielkości.

Dodaj komentarz

Od nowego roku gospodarstwa w gminie Świętajno, w zależności od liczby zamieszkujących je osób, zapłacą od 2 do 16 zł więcej niż dotychczas za produkowane śmieci. Podwyżka i tak nie pokryje spodziewanych kosztów.

Dodaj komentarz

W Spychowie zawrzało po tym, jak tuż obok zabytkowego, liczącego ponad 100 lat budynku plebanii, stanął żółty paczkomat. W opinii mieszkańców, choć samo urządzenie jest potrzebne, to jego lokalizacja – najgorsza z możliwych. - O postawieniu paczkomatu zadecydował ksiądz proboszcz, bez konsultacji z radą parafialną – ubolewa jej członek Waldemar Popielarczyk, prezes Stowarzyszenia „Przyjazne Spychowo”.

Dodaj komentarz

Blisko 90 tys. zł mniej niż planowano gminę Świętajno kosztować będzie rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kościelnej. Wszystkie zgłoszone do przetargu oferty były znacznie niższe od kwoty szacunkowej.

Dodaj komentarz

Wciąż nie wiadomo czy, a jeżeli tak to kiedy, lokatorzy budynku komunalnego w centrum Świętajna doczekają się jego remontu. Pomysł wójt Kołakowskiej, aby przeznaczyć 20 tys. zł na dokumentację projektową naprawy dachu nie zyskał akceptacji radnych.

Dodaj komentarz

Nadleśnictwo Spychowo wraz z grupą rekonstrukcji historycznej „Pancerna X- drużyna konna” zorganizowało w miniony weekend pierwsze w Polsce „Warsztaty Rwanego Drewna”. Ich celem było przybliżenie społeczeństwu techniki rozłupywania pni drzew drewnianymi klinami. W ten sposób nasi przodkowie pozyskiwali deski do produkcji przedmiotów codziennego użytku, takich jak np. stoły, siedziska, skrzynie.

Dodaj komentarz

Grupa rekonstruktorów pokaże w jaki sposób wykonuje się deski metodą darcia, a uczestnicy też będą mogli tego dokonać.

Dodaj komentarz

Wybudowane kilka lat temu w nowoczesnej technologii kotłownie w Spychowie i Świętajnie ciągle przynoszą straty, szczególnie ta druga. - Jedyną drogą, aby tę tendencję zatrzymać jest jej sprywatyzowanie – uważa wójt Alicja Kołakowska. Przyznaje jednak, że tak jak w każdym przypadku „kij ma dwa końce”.

Dodaj komentarz

Często uczęszczana przez mieszkańców ulica Spółdzielcza doczeka się przebudowy. Termin wykonania zadania w połowie finansowanego z Funduszu Dróg Samorządowego wyznaczono na 30 kwietnia przyszłego roku.

Dodaj komentarz

Już tylko niespełna miesiąc pozostał do zakończenia głosowania w drugim etapie Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Czytelnicy mogą wybierać swojego faworyta spośród finałowej piętnastki. Sołectwo, którego przedstawiciel zajmie I miejsce, otrzyma w nagrodę od starosty 3 tys. zł, II miejsce – 2 tys. zł, III miejsce – 1 tys. złotych. W tym tygodniu zachęcamy do głosowania na kandydatki z gminy Świętajno: Elżbietę Jabłonowską z Jerut i Beatę Nikołajuk z Kolonii.

Dodaj komentarz

W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w gminie Świętajno po raz trzeci przyznano stypendia. Otrzymali je uczniowie mogący się pochwalić najlepszymi wynikami w nauce oraz osiągnięciami sportowymi i artystycznymi.

Dodaj komentarz

W niedzielę 2 sierpnia przed południem strażacy otrzymali zgłoszenie, że w Długim Borku z gniazda znajdującego się na słupie energetycznym zwisa bocian zaplątany w sznurki.

Dodaj komentarz

W przyjętej przez radnych korekcie budżetu zwiększono m. in. środki, które zamierzała wydać gmina na remont drogi w Starych Czajkach, modernizację boiska w Świętajnie i dofinansowanie wymiany kotłów na niskoemisyjne.

Dodaj komentarz

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Spychowie była największą ubiegłoroczną inwestycją w gminie Świętajno. Na zadania majątkowe wydatkowano łącznie 5,2 mln zł, czyli 16,5% ogółu wydatków.

Dodaj komentarz