Gminna Biblioteka w Świętajnie jest obecnie jedyną czynną instytucją kultury w gminie. Choć swoją działalność wznowiła 4 maja, to nie cieszy się dużą frekwencją. Pracownice ubolewają zwłaszcza nad tym, że po książki nie zgłaszają się dzieci i młodzież.

Dodaj komentarz

Z początkiem maja w gminie Świętajno ruszył nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania. Na ten cel gmina zarezerwowała w swoim budżecie 20 tys zł.

Dodaj komentarz

Wszystko wskazuje na to, że wreszcie uda się wyłonić wykonawcę przebudowy drogi ze Świętajna do Kolonii. Do piątego przetargu zgłosiło się pięć firm, z czego aż trzy zadeklarowały wykonanie zadania za kwotę niższą od tej, którą w swoim budżecie zarezerwowała gmina.

Dodaj komentarz

Od maja w gminie Świętajno wejdą w życie nowe stawki taryf za wodę i ścieki. Chociaż za te ostatnie stawka się zmniejszy, to mieszkańcy zapłacą … więcej. To dlatego, że równocześnie zmaleje dopłata z budżetu gminy.

Dodaj komentarz

Tegoroczne wydatki gminy Świętajno będą większe od planowanych. To efekt wyniku przetargu na przebudowę odcinka drogi ze Świętajna do Kolonii.

Dodaj komentarz

Do końca roku w Spychowie ma powstać Klub Seniora. Mieścić się będzie w budynku dawnej piekarni. Na jego remont i wyposażenie przeznaczono ponad 150 tys. zł. Nie wszystkim pomysł się podoba.

Dodaj komentarz

W tym tygodniu, w ramach Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego organizowanego przez redakcję „Kurka Mazurskiego” i Starostwo Powiatowe, zachęcamy do głosowania na sołtysów z gminy Świętajno. Jednym z nich jest Beata Nikołajuk z Kolonii, która funkcję tę sprawuje pierwszą kadencję.

Dodaj komentarz

Po rozmowie z warmińsko-mazurskim kuratorem, wójt Kołakowska wycofała się z zamiaru obniżenia poziomu organizacyjnego szkół w Kolonii i Jerutach do trzech klas. - To było do przewidzenia, bo wójt działała na zasadzie jakoś to będzie - uważają radni, którzy głosowali zarówno za, jak i przeciw wprowadzeniu zmian.

Dodaj komentarz

Brak hydrantu na terenie byłego PSZOK-u w Spychowie i zaostrzone przepisy w tym zakresie zadecydowały o konieczności jego zamknięcia.

Dodaj komentarz

W ramach cyklicznych spotkań z mieszkańcami gminy, wójt Alicja Kołakowska odwiedziła Spychowo. Tu najwięcej emocji wzbudziła niedawna wycinka starych drzew na miejscowym cmentarzu. Przy okazji zebrani wytykali wójt niezrealizowane obietnice przedwyborcze jeszcze sprzed pięciu lat.

Dodaj komentarz

Blaszany garaż dla karetki pogotowia stanął przed ośrodkiem zdrowia w Świętajnie. Nie wszystkim jego widok i lokalizacja się podoba.

Dodaj komentarz

Chociaż gmina obniżyła o 18 tys. zł cenę wywoławczą, nadal nie ma chętnych na kupno lokalu komunalnego w centrum Świętajna.

Dodaj komentarz

Wójt Kołakowska, aby przeforsować przyjęcie uchwały redukującej działalność szkół w Jerutach i Kolonii do trzech klas wywierała presję na członka rodziny radnej Czajkowskiej. Ujawnienie przez nią tej informacji zarówno wójt jak i cała Rada Gminy przyjęła milczeniem.

Dodaj komentarz

Od 1 kwietnia na terenie gminy Świętajno będą obowiązywać nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie śmieci. Podwyżki nie odczują tylko osoby zamieszkujące gospodarstwa dwuosobowe i to w przypadku, gdy zdecydują się na kompostowanie odpadów.

Dodaj komentarz

Protesty rodziców dzieci uczęszczających do szkół w Jerutach i Kolonii oraz nauczycieli nie odniosły skutku. Wójt Alicja Kołakowska chce zredukować działalność obu placówek do trzech klas i oddziału przedszkolnego. Projekt uchwały przedłożyła już radnym, którzy zajmą stanowisko w tej sprawie na najbliższej sesji w czwartek.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Świętajna, jako pierwsi w powiecie, będą mieli swój posterunek policji. Nad ich bezpieczeństwem czuwać ma siedmiu funkcjonariuszy.

Dodaj komentarz

36-letni mieszkaniec Bartoszyc zmarł wskutek obrażeń odniesionych w wypadku na skrzyżowaniu dróg Świętajno – Rozogi. Mężczyzna został zabrany z miejsca zdarzenia śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Olsztynie, ale lekarzom nie udało się go uratować.

Dodaj komentarz

Wychowujący samotnie czworo dzieci Karol Kijuc z Piasutna marzy tylko o tym, aby poprawić im warunki. Najpilniejszą potrzebą jest wykonanie remontu starego domu i urządzenie w nim łazienki. Pomimo trwającej zbiórki, pieniędzy na to wciąż brakuje.

Dodaj komentarz

Rodzice uczniów z Jerut będą walczyć o to, aby ich szkoła pozostała w niezmienionym kształcie. - Wszyscy włożyliśmy nią swoje serducha nie po to, by oddać nasz dorobek komuś obcemu – to ich rekcja na propozycję przekształcenia placówki w niepubliczną.

Dodaj komentarz

Jeszcze w lutym radni w Świętajnie uchwalą nowe stawki za śmieci. Będą wybierać spośród czterech propozycji przedstawionych im przez wójt Kołakowską.

Dodaj komentarz