Od nowego roku gospodarstwa w gminie Świętajno, w zależności od liczby zamieszkujących je osób, zapłacą od 2 do 16 zł więcej niż dotychczas za produkowane śmieci. Podwyżka i tak nie pokryje spodziewanych kosztów.

Dodaj komentarz

W Spychowie zawrzało po tym, jak tuż obok zabytkowego, liczącego ponad 100 lat budynku plebanii, stanął żółty paczkomat. W opinii mieszkańców, choć samo urządzenie jest potrzebne, to jego lokalizacja – najgorsza z możliwych. - O postawieniu paczkomatu zadecydował ksiądz proboszcz, bez konsultacji z radą parafialną – ubolewa jej członek Waldemar Popielarczyk, prezes Stowarzyszenia „Przyjazne Spychowo”.

Dodaj komentarz

Blisko 90 tys. zł mniej niż planowano gminę Świętajno kosztować będzie rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kościelnej. Wszystkie zgłoszone do przetargu oferty były znacznie niższe od kwoty szacunkowej.

Dodaj komentarz

Wciąż nie wiadomo czy, a jeżeli tak to kiedy, lokatorzy budynku komunalnego w centrum Świętajna doczekają się jego remontu. Pomysł wójt Kołakowskiej, aby przeznaczyć 20 tys. zł na dokumentację projektową naprawy dachu nie zyskał akceptacji radnych.

Dodaj komentarz

Nadleśnictwo Spychowo wraz z grupą rekonstrukcji historycznej „Pancerna X- drużyna konna” zorganizowało w miniony weekend pierwsze w Polsce „Warsztaty Rwanego Drewna”. Ich celem było przybliżenie społeczeństwu techniki rozłupywania pni drzew drewnianymi klinami. W ten sposób nasi przodkowie pozyskiwali deski do produkcji przedmiotów codziennego użytku, takich jak np. stoły, siedziska, skrzynie.

Dodaj komentarz

Grupa rekonstruktorów pokaże w jaki sposób wykonuje się deski metodą darcia, a uczestnicy też będą mogli tego dokonać.

Dodaj komentarz

Wybudowane kilka lat temu w nowoczesnej technologii kotłownie w Spychowie i Świętajnie ciągle przynoszą straty, szczególnie ta druga. - Jedyną drogą, aby tę tendencję zatrzymać jest jej sprywatyzowanie – uważa wójt Alicja Kołakowska. Przyznaje jednak, że tak jak w każdym przypadku „kij ma dwa końce”.

Dodaj komentarz

Często uczęszczana przez mieszkańców ulica Spółdzielcza doczeka się przebudowy. Termin wykonania zadania w połowie finansowanego z Funduszu Dróg Samorządowego wyznaczono na 30 kwietnia przyszłego roku.

Dodaj komentarz

Już tylko niespełna miesiąc pozostał do zakończenia głosowania w drugim etapie Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Czytelnicy mogą wybierać swojego faworyta spośród finałowej piętnastki. Sołectwo, którego przedstawiciel zajmie I miejsce, otrzyma w nagrodę od starosty 3 tys. zł, II miejsce – 2 tys. zł, III miejsce – 1 tys. złotych. W tym tygodniu zachęcamy do głosowania na kandydatki z gminy Świętajno: Elżbietę Jabłonowską z Jerut i Beatę Nikołajuk z Kolonii.

Dodaj komentarz

W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w gminie Świętajno po raz trzeci przyznano stypendia. Otrzymali je uczniowie mogący się pochwalić najlepszymi wynikami w nauce oraz osiągnięciami sportowymi i artystycznymi.

Dodaj komentarz

W niedzielę 2 sierpnia przed południem strażacy otrzymali zgłoszenie, że w Długim Borku z gniazda znajdującego się na słupie energetycznym zwisa bocian zaplątany w sznurki.

Dodaj komentarz

W przyjętej przez radnych korekcie budżetu zwiększono m. in. środki, które zamierzała wydać gmina na remont drogi w Starych Czajkach, modernizację boiska w Świętajnie i dofinansowanie wymiany kotłów na niskoemisyjne.

Dodaj komentarz

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Spychowie była największą ubiegłoroczną inwestycją w gminie Świętajno. Na zadania majątkowe wydatkowano łącznie 5,2 mln zł, czyli 16,5% ogółu wydatków.

Dodaj komentarz

Chociaż w czwartym postępowaniu gmina obniżyła cenę wywoławczą o 20 tys. zł, to zacięta rywalizacja sprawiła, że wylicytowana kwota znacząco przewyższała tę z pierwszego przetargu.

Dodaj komentarz

Budynek po dawnej poczcie w Spychowie będzie miał nowego właściciela. Na jego zakup zdecydowały się władze samorządowe gminy Świętajno, z myślą o zaadaptowaniu go na mieszkania komunalne.

Dodaj komentarz

Świętajno to pierwsza gmina w powiecie szczycieńskim, w której czynny jest już nowy posterunek policji. W piątek z udziałem wojewody Artura Chojeckiego odbyło się jego oficjalnie otwarcie. Zapowiedź reaktywowania kolejnych posterunków cieszy przedstawicieli władzy samorządowej. Wątpliwości zgłaszają natomiast eksperci policyjni.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Spychowa i sąsiednich wsi, do których dociera woda z hydroforni w Spychowie, mogą ją spożywać tylko po wcześniejszym przegotowaniu. Niewiele brakowało, a i tej możliwości byliby pozbawieni.

Dodaj komentarz

Gmina Świętajno dołączyła do innych samorządów powiatu szczycieńskiego i przeznaczyła 10 tys. zł dla szpitala w Szczytnie na zakup sprzętu medycznego.

Dodaj komentarz

Niespodziewany prezent otrzymała gmina Świętajno od właścicieli nieruchomości letniskowych.

Dodaj komentarz

Ryb w naszych jeziorach systematycznie ubywa. Szukając przyczyn, wędkarze zarzucają rybakom kłusownictwo, a ci rewanżują się im tym samym. Relacje między obiema stronami od lat nie należą do najlepszych. Dodatkowe emocje wywołuje ostatnio sposób w jaki rybacy pozyskują węgorza. Coraz głośniejsze są apele, aby prawo do dzierżawienia jezior przysługiwało samorządom.

Dodaj komentarz