Z udziałem 51 zawodników, w tym 13 pań toczył się w Piasutnie IX Turniej „Scrabble nad Jeziorem”. Oprócz graczy reprezentujących Warmię i Mazury, zjechali tu zawodnicy z siedmiu innych województw: mazowieckiego, pomorskiego, łódzkiego, podlaskiego, kujawsko – pomorskiego, śląskiego i małopolskiego.

Dodaj komentarz

Zgodnie z zapowiedzią dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Świętajnie, wójt Kołakowska ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Spychowie. Kandydaci czas na zgłoszenie mają do 27 czerwca br.

Dodaj komentarz

Przez kilka dni na przełomie maja i czerwca mieszkańców Spychowa, Koczka, Kierwika i Bystrza obowiązywał zakaz spożywania wody ze spychowskiego wodociągu.

Dodaj komentarz

Dwie duże inwestycje w gminie Świętajno, których wykonawcy zostali wyłonieni już kilka miesięcy temu, przystąpili wreszcie do robót. Mało prawdopodobne jednak, aby wyrobili się w wyznaczonych im terminach.

Dodaj komentarz

Wiemy już, kto od nowego roku szkolnego pokieruje dwiema placówkami oświatowymi w Świętajnie. W ubiegłym tygodniu komisja konkursowa zakończyła prace.

Dodaj komentarz

Do 30 czerwca mieszkańcy gminy Świętajno mają czas na składanie wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania. Wsparcie będzie mogło otrzymać tylko 6 gospodarstw. Warto się więc pospieszyć.

Dodaj komentarz

Trwa seria pożarów na ul. Grunwaldzkiej w Świętajnie. W ciągu miesiąca doszło tam do aż trzech takich zdarzeń. Ostatnie miało miejsce w środę 27 kwietnia.

Dodaj komentarz

Jeszcze w tym roku ponad 800-metrowy odcinek drogi w Kolonii, prowadzący do zabudowań mieszkalnych i tartaku, zostanie rozbudowany. - Na tę inwestycję nasi mieszkańcy czekali od lat – cieszy się sołtys Kolonii Beata Nikołajuk.

Dodaj komentarz

Prawdziwe fatum ciąży nad wyłonieniem wykonawcy budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świętajnie. Do piątego ogłoszonego przez gminę przetargu nie zgłosił się żaden chętny.

Dodaj komentarz

Duży obiekt w Świętajnie, w którym miało mieścić się przedszkole, biblioteka i GOK z salą widowiskową wciąż nie może doczekać się realizacji. Wójt Alicja Kołakowska zaprzecza jednak, że jego projekt został wyrzucony do kosza.

Dodaj komentarz

W Ośrodku Chrześcijan Baptystów w Świętajnie przebywa 50 przybyszów z ogarniętej wojną Ukrainy. - Obecnie szukamy im pracy i mieszkań. Chcemy, żeby do czerwca się usamodzielnili – mówi koordynujący działalność ośrodka Łukasz Wróblewski. Niektórym już udało się znaleźć zatrudnienie.

Dodaj komentarz

Apel radnej Ewy Rapackiej do serc radnych nie pomógł. Większość z nich nie zmieniła swojego dotychczasowego stanowiska i zagłosowała za likwidacją Szkoły Podstawowej w Kolonii.

Dodaj komentarz

W sobotę przed południem w jednym z zakładów przetwórstwa drewna przy ul. Grunwaldzkiej w Świętajnie wybuchł pożar, który strawił sześć znajdujących się na posesji budynków, a także hałdę trocin. Spłonęło wyposażenie, w tym maszyny oraz drewno. Straty sięgają blisko 2,6 mln złotych.

Dodaj komentarz

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie filia im. Jerzego Lanca po raz pierwszy bierze udział w konkursie „Palma Kurpiowska Łyse 2022”, którego współorganizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a organizatorem Wójt Gminy Łyse.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy 25 lokali komunalnych będących w zasobach gminy Świętajno od 1 lipca będą płacić wyższy czynsz. Ci, którzy mają je w niepełnym standardzie, otrzymają ulgi.

Dodaj komentarz

Trwa I etap Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego organizowanego przez redakcję „Kurka Mazurskiego” i Starostwo Powiatowe. Sołectwo, którego reprezentant zajmie I miejsce, otrzyma w nagrodę 3 tys. zł, drugie miejsce jest premiowane kwotą 2 tys. zł, a trzecie – 1 tys. złotych. W tym tygodniu zachęcamy do głosowania na sołtysów z gminy Świętajno. W tym gronie jest Ksymena Klusek ze Spychowa. Żona, mama dwóch synów i radna, osiedlając się na Mazurach spełniła swoje marzenie z dzieciństwa.

Dodaj komentarz

Do końca wakacji budynek Szkoły Podstawowej w Świętajnie, przy ul. Mickiewicza 28 zostanie zaadaptowany na przedszkole. Lansowaną jeszcze kilka lat temu koncepcję budowy nowego obiektu trzeba odłożyć w czasie.

Dodaj komentarz

Ośrodek kolonijny Kościoła Chrześcijan Baptystów w Świętajnie stał się schronieniem dla Ukraińców, którzy uciekli ze swojego kraju przed okrutną wojną wywołaną przez Rosję. Obecnie mieszka tu 60 osób, w tym aż 43 dzieci. Przybyszom zza wschodniej granicy z pomocą przyszło liczne grono ludzi dobrej woli, w tym lokalna społeczność. Dzięki nim w rekordowym tempie udało się zaadaptować i wyposażyć pomieszczenia oraz zapewnić nowym mieszkańcom godne warunki.

Dodaj komentarz

Chociaż od przekazania terenu budowy minęło już blisko pół roku, nie sposób dostrzec na drodze Spychowo-Kolonia jakiegokolwiek śladu świadczącego o zamiarze przystąpienia wykonawcy do realizacji inwestycji.

Dodaj komentarz

Inicjatywa wójt spotkała się z protestem mieszkańców, którzy będą musieli ponieść koszty związane z przypisaniem im nowego adresu.

Dodaj komentarz