Chociaż spółka „Rantech” zadeklarowała wykonanie zadania o 70 tys. zł więcej niż chciała jeszcze miesiąc wcześniej, to prawdopodobnie jej wójt zleci adaptację pomieszczeń byłej szkoły na przedszkole.

Dodaj komentarz

Do dotychczasowych perturbacji doszła kolejna, związana z planowaną budową pumptracka w stolicy gminy.

Dodaj komentarz

Woda z wodociągu w Świętajnie nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu – taką decyzję w ubiegłą środę podjął Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Dodaj komentarz

Joanna Bakuła będzie przez najbliższe dziesięć miesięcy pełniła obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Spychowie. Taką decyzję podjęła wójt Alicja Kołakowska.

Dodaj komentarz

Jak zwykle konkursowi sygnalistów myśliwskich towarzyszyła aukcja obrazów. Tym razem dochód z niej przeznaczono na szlachetny cel - rehabilitację córki leśników z rzadką wadą genetyczną.

Dodaj komentarz

Przebudowę drogi ze Świętajna do Jerut trzeba odłożyć w czasie. Oferty zgłoszone do przetargu na wykonanie tego zadania znacznie przekraczały kwotę, którą gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dodaj komentarz

Sześć drużyn zjechało z różnych części kraju do Spychowa, by budować tu łodzie jednopienne. Zwieńczeniem ich pracy były regaty wykonanych dłubanek na Jeziorze Spychowskim.

Dodaj komentarz

Dołożenie ćwierć miliona do planowanej inwestycji okazało się niewystarczające. Wykonawca chce więcej.

Dodaj komentarz

Od poniedziałku do odwołania lampy uliczne na terenie gminy Świętajno od zmierzchu świecić się będą tylko do północy. Tak zadecydowała wójt Alicja Kołakowska, tłumacząc koniecznością ograniczenia poboru energii. Wyjątkiem będą dwie główne ulice w Świętajnie i jedna w Spychowie.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Jerutek apelują do wójt Alicji Kołakowskiej o wycofanie się z zamiaru sprzedaży lub dzierżawy budynku byłej szkoły w ich wsi. W tej sprawie wystosowali do niej i wszystkich radnych gminnych petycję. - Chcemy ratować tę perełkę architektoniczną - piszą mieszkańcy wsi.

Dodaj komentarz

Jest już reakcja władz gminy Świętajno na unieważniony przetarg dotyczący adaptacji pomieszczeń budynku dawnej szkoły podstawowej na przedszkole.

Dodaj komentarz

Piękny, z wmurowanym pruskim murem, przystanek autobusowy można podziwiać w Powałczynie.

Dodaj komentarz

Poczta Polska zawiesiła działalność swojej Agencji w Spychowie i szuka chętnych do jej dalszego prowadzenia. - To dla nas bardzo poważny problem – mówi mieszkanka tej miejscowości.

Dodaj komentarz

Na 2 sierpnia wyznaczono nowy termin zgłaszania ofert do przetargu na roboty, które umożliwią przeprowadzkę przedszkolaków do dawnej szkoły.

Dodaj komentarz

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Spychowie nie przyniósł rozstrzygnięcia, bo zabrakło chętnych.

Dodaj komentarz

Droga powiatowa prowadząca od drogi krajowej nr 53 do Klonu będzie przebudowana także na odcinku przebiegającym przez gminę Świętajno. Radni zadecydowali o przekazaniu starostwu na ten cel dotacji w wysokości 0,5 mln zł.

Dodaj komentarz

Chociaż gmina Świętajno pozyskała w ubiegłym roku blisko 10 mln zł na kilka inwestycji, to będą one realizowanie dopiero w roku bieżącym. Wskaźnik zadłużenia gminy wyniósł 21%.

Dodaj komentarz

Jeśli do 8 lipca wyłoniony w przetargu wykonawca nie zakończy budowy pomostu w Piasutnie, gmina rozważy rozwiązanie z nim umowy.

Dodaj komentarz

Wszystko wskazuje na to, że planowana budowa Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych w Świętajnie nie dojdzie do skutku. Zamiast tego podobny obiekt ma powstać w Spychowie. Tak postulują radni po przeprowadzonej tam wizji lokalnej.

Dodaj komentarz

W starym budynku po remizie strażackiej będzie mieścić się izba pamięci poświęcona historii Piasutna, jednostki OSP i uczącemu przed laty w polskiej szkole znanemu działaczowi mazurskiemu Jerzemu Lancowi.

Dodaj komentarz