Wiele wskazuje na to, że i trzeci przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy PSZOK w Świętajnie nie przyniesie rozstrzygnięcia. Jedyna oferta, która wpłynęła do urzędu jest o ponad 500 tys. zł wyższa od kwoty jaką na realizację zadania zarezerwowała gmina.

Dodaj komentarz

Zakres realizowanych obecnie w Świętajnie inwestycji zostanie poszerzony. Chodzi o budowę windy w Urzędzie Gminy i przebudowę ulicy Spółdzielczej.

Dodaj komentarz

Trwa Plebiscyt „Kurka Mazurskiego” i Starostwa Powiatowego na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. W tym tygodniu zachęcamy do głosowania na przedstawicieli gminy Świętajno. Jednym z nich jest 24-letni Damian Bazydło z Jerutek. Obowiązki najmłodszego w powiecie sołtysa łączy ze sprawowaniem mandatu gminnego radnego. Jak sam przyznaje, trudniejsza jest ta pierwsza funkcja.

Dodaj komentarz

Już nie 2 zł, a tylko 1,50 zł dopłacać będzie swoim mieszkańcom gmina Świętajno do 1 m3 odprowadzanych ścieków przez najbliższy rok. W kolejnych latach kwota będzie redukowana o 50 groszy, aż zejdzie do zera.

Dodaj komentarz

Czy za trzecim podejściem uda się wreszcie wyłonić wykonawcę budowy PSZOK-u w Świętajnie? Do drugiego postępowania wpłynęły oferty wyższe o 200 i 700 tys. zł od kwoty, którą na wykonanie tego zadania zaplanowała w swoim budżecie samorząd.

Dodaj komentarz

Świętajno to kolejna po Pasymiu gmina w powiecie szczycieńskim, która zdecydowała się rekompensować pracę sołtysom, wypłacając im miesięczne ryczałty. Nie wszyscy jednak sołtysi podchodzą do tego entuzjastycznie.

Dodaj komentarz

Straż pożarna włącza się do Narodowego Programu Szczepień. Ratownicy pomagają w transporcie do punktów szczepień osobom starszym, niepełnosprawnym i mającym trudności z poruszaniem. Po raz pierwszy w powiecie szczycieńskim takiej pomocy jednej z mieszkanek udzielili druhowie z OSP Spychowo.

Dodaj komentarz

Przetarg na budowę PSZOK-u zostanie powtórzony. Do pierwszego zgłosiła się tylko spółka „Ango” z Olsztyna, ale zadeklarowana przez nią kwota jest o blisko 1 milion złotych wyższa od szacunków gminy.

Dodaj komentarz

W czwartek i piątek w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie sześć par z gminy Świętajno w dwóch turach świętowało jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego.

Dodaj komentarz

Tuż przed nowym rokiem w centrum Kolonii stanęła tablica przypominająca najważniejsze wydarzenia z historii wsi, a także blisko związane z nią zasłużone osoby.

Dodaj komentarz

Przyjęty na bieżący rok plan inwestycyjny gminy Świętajno zawiera 27 pozycji. Największą będzie budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, która pochłonie blisko 2 mln zł.

Dodaj komentarz

Joanna Gawryszewska i Jan Lisiewski, dwoje członków Chóru „Pasjonata” działającego przy GOK w Świętajnie, wzięło udział w ogólnopolskim projekcie, który miał swoją premierę na kanale YouTube. Zaśpiewali kolędę „Anioł pasterzom mówił” w liczącym 160 osób Wirtualnym Chórze.

Dodaj komentarz

Od nowego roku inkasenci pobierający opłaty na targowiskach w Świętajnie i Spychowie otrzymywać będą wyższą prowizję.

Dodaj komentarz

Zaledwie miesiąc po uchwaleniu nowych stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów radni gminni musieli wrócić do tematu i dokonać rewolucji w dotychczasowym systemie rozliczania mieszkańców za śmieci. Szczególnie dotkliwie odczują ją rodziny wieloosobowe.

Dodaj komentarz

Teatr Chochół nie wygasił „pod piecem” i wzorem lat ubiegłych w tym roku przygotował również spektakl prapremierowy, zatytułowany „RING 1920”. Nawiązująca do wydarzeń sprzed stu lat realizacja teatralna będzie mieć formułę telewizyjnego studia.

Dodaj komentarz

Budynek byłej poczty w Spychowie, którego nabywcą miała być gmina Świętajno, został sprzedany w drodze licytacji. Nie wiadomo na razie kto go kupił, bo Poczta Polska trzyma to w tajemnicy.

Dodaj komentarz

Pomysł zaadaptowania budynku po dawnej poczcie w Spychowie na mieszkania stanął pod dużym znakiem zapytania. Nowe władze Poczty Polskiej odstąpiły od zawartego z gminą wstępnego porozumienia na sprzedaż obiektu i wystawiły go na licytację.

Dodaj komentarz

Ponad 82 tony płyt azbestowo-cementowych usunięto z 35 nieruchomości położonych na terenie gminy Świętajno.

Dodaj komentarz

Budynek Urzędu Gminy w Świętajnie będzie bardziej przyjazny dla petentów i urzędników. Trwają procedury zmierzające do budowy w nim windy.

Dodaj komentarz

Do uzyskania stypendium uczniowie w gminie Świętajno nie muszą już uzyskać oceny minimum 5,0 z wybranych przedmiotów. Wystarczy, że będą mogli się pochwalić średnią ocen tej wielkości.

Dodaj komentarz