Uczniowie trzech najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Olszynach przez kilka miesięcy uczestniczyli w projekcie edukacyjnym, dzięki któremu poznali historię swojej miejscowości i okolic. Efektem ich pracy są m.in. albumy z rysunkami oraz wystawa fotograficzna.

Dodaj komentarz

Zaniedbany staw położony w centrum Roman już wkrótce może się stać wizytówką wsi. Wszystko za sprawą mieszkańców, którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i uczynić z akwenu atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu.

Dodaj komentarz

Po raz pierwszy w historii gminy Szczytno planowane w roku budżetowym wydatki mają przekroczyć zaczarowaną do tej pory granicę 20 mln zł.

Dodaj komentarz

Uczniowie Zespołu Szkół w Lipowcu chętnie przychodzą do szkoły, nawet wtedy, kiedy nie muszą. Wszystko za sprawą projektu, w ramach którego zbudują ścieżkę dydaktyczną w Rezerwacie Jałowców.

Dodaj komentarz

W Zespole Szkół w Lipowcu odbył się „Międzyszkolny Historyczny Konkurs Wiedzy o Regionie”. Wzięło w nim udział dziesięcioro uczniów z Lipowca i Olszyn.

Dodaj komentarz

Stanisław Dąbrowski jest najdłużej piastującym swój urząd sołtysem w gminie Szczytno. Po raz pierwszy mieszkańcy Płozów obdarzyli go zaufaniem na początku lat 80. i od tej pory nieprzerwanie wybierają go na kolejne kadencje. Podobnie było podczas ostatnich wyborów.

Dodaj komentarz

W sobotę 19 marca dowiemy się, komu przypadnie tytuł "Wójta Roku". Wśród nominowanych zabrakło wójta gminy Szczytno Sławomira Wojciechowskiego. Jego kandydatura przepadła nie z powodu braku akceptacji jury, lecz dlatego, że została zaproponowana zbyt późno. Termin, w którym można było zgłaszać kandydatów, minął dzień wcześniej.

Dodaj komentarz

Już nie tylko budynek mieszkalny, ale i grunt, na którym się on znajduje mieszkańcy gminy Szczytno będą mogli kupić z 90 lub 95-procentowym rabatem. Uczniom pochodzącym z ubogich rodzin gmina przyznawać będzie stypendium socjalne.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy położonych w gminie Szczytno Pużar chcą, aby nazwa ich wsi miała kropkę nad "z". W krajowym wykazie miejscowości nad "z" kropka nie występuje.

Dodaj komentarz

- Nie jest źle. Oby tak dalej - taki ton dominował w komentarzach oceniających wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy Szczytno. Wójt Sławomir Wojciechowski, dziękując radnym za jednogłośne absolutorium, obiecał, że z jeszcze większym zaangażowaniem odda się swojej pracy.

Dodaj komentarz

Gmina Szczytno jako pierwsza w powiecie ustaliła zasady przyznawania stypendiów najuboższym mieszkańcom gminy. Do przekazanych z budżetu państwa na ten cel 190 tys. zł dołoży z własnych środków 120 tys. zł.

Dodaj komentarz

Blisko 300 strażaków i członków ich rodzin bawiło się na corocznym pikniku zorganizowanym przez władze gminy Szczytno. W Wałpuszu uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę gminnego koordynatora OSP Witolda Goździewskiego.

Dodaj komentarz

Uczniowie Gimnazjum nr 1

i Szkoły Podstawowej w Rudce okazali się najlepsi w I Terenowym Turnieju Wiedzy o Lesie zorganizowanym przez Nadleśnictwo Szczytno.

Dodaj komentarz

Ochotnicza Straż Pożarna w Gawrzyjałkach istnieje już pół wieku. Jubileuszowe obchody połączono z gminnymi zawodami sportowo-pożarniczymi, w których najlepsi okazali się strażacy ochotnicy z Lipowca.

Dodaj komentarz

Najstarsi Mazurzy nie pamiętają, aby kiedykolwiek po wodach jeziora Sasek Wielki mknęło tyle różnobarwnych kajaków, co w miniony piątek. To 180-osobowa grupa leśników z różnych stron kraju, opuściwszy na kilka dni rodzime bory, ruszyła na wodę, aby zakosztować przygody w tym żywiole.

Dodaj komentarz

Jak już informowaliśmy, w niedzielę 29 maja w Dąbrowach, podczas uroczystości przekazania sztandaru miejscowej OSP, wręczono odznaczenia i nominacje na wyższy stopień strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dodaj komentarz

Bliskie zakończenia są prace przy modernizacji gminnej drogi przebiegającej przez centrum wsi. Dzięki inwestycji przejeżdżające przez nią pojazdy nie będą wzniecać tumanów kurzu i zakłócać spokoju mieszkańcom.

Dodaj komentarz

Jeszcze do niedawna akwen leżący pośrodku wsi Romany (gmina Szczytno) nie wyglądał najlepiej. Gęste szuwary porastające przybrzeżne wody i zakrzaczone, nierówne skarpy z usuwiskami, powodowały, że bardziej przypominał bajorko niż staw.

Dodaj komentarz

Wójt Grzegorz Zapadka zdecydował, że dzieci z Szymanek, uczęszczające dotychczas do przedszkola w Nowinach, od nowego roku szkolnego będą dowożone do placówki w Wielbarku. Przeciwko takiemu rozwiązaniu ostro protestują rodzice.

Dodaj komentarz

Jubileusz 30-lecia kapłaństwa obchodził ks. prałat Lech Kozikowski, proboszcz parafii św. Wojciecha w Gawrzyjałkach.

Dodaj komentarz