Nie wiadomo, czy w tym roku uda się zakończyć remont drogi Wielbark – Jedwabno. Inwestycja nie została ujęta w budżecie województwa. Wójt Grzegorz Zapadka uzyskał jedynie zapewnienie, że będzie ona kontynuowana, jeśli uda się wygospodarować środki zaoszczędzone w ramach innych zadań drogowych.

Dodaj komentarz

Od nowego roku władze gminy Wielbark rozpoczynają kampanię informacyjną i konsultacje społeczne związane z odzyskaniem przez tę miejscowość praw miejskich. Najważniejszym wyzwaniem będzie przekonanie mieszkańców, że zmiana statusu z wiejskiego na miejski nie spowoduje zmian w wysokości opłat lokalnych i podatków.

Dodaj komentarz

Trwają prace związane z adaptacją dawnego biurowca GS-u w centrum Wielbarka na lokale mieszkalne. Inwestor zapowiada, że obiekt będzie gotowy najprawdopodobniej już za dwa miesiące.

Dodaj komentarz

Od trzech lat szczycieńscy policjanci nie są w stanie znaleźć sprawców, którzy notorycznie niszczą ogrodzenie terenu należącego do przedsiębiorcy Sławomira Czarzastego. Wszystkie zgłoszenia kończą się albo umorzeniem dochodzenia, albo odmową jego wszczęcia. – Jestem przerażony, że policja nie radzi sobie z tak prostą sprawą – nie kryje rozgoryczenia biznesmen.

Dodaj komentarz

„Nad światem cicha noc” – pod takim hasłem odbył się konkurs plastyczny o tematyce świątecznej zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku.

Dodaj komentarz

Ponad trzydziestu wokalistów wzięło udział w siódmym Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Kantyczki 2016”, zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku.

Dodaj komentarz

Radni gminy Wielbark zatwierdzili stawki podatku od nieruchomości oraz za wodę i ścieki, które będą obowiązywać w roku przyszłym. Większość pozycji pozostanie bez zmian. W jednym przypadku stawka wzrośnie, a w innym zmaleje.

Dodaj komentarz

Emil Leyk, inżynier, mazurski działacz plebiscytowy i przedsiębiorca został patronem jednej z ulic w Wielbarku.

Dodaj komentarz

„Oddaję krew – pomagam” - pod takim hasłem odbyła się już 50. akcja poboru krwi zorganizowana przez wielbarski klub HDK PCK przy OSP Wielbark.

Dodaj komentarz

Stało się to, co było do przewidzenia. Pociągi do Wielbarka ponownie zostają zawieszone.

Dodaj komentarz

Ula Olender, przedszkolanka z wielbarskiego przedszkola, została po raz drugi prawomocnym wyrokiem sądu przywrócona do pracy. Dyrektor placówki Małgorzata Redynk, przed zapadnięciem niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia, odrzuciła propozycję polubownego zakończenia sprawy. Dziś nie chce komentować wyroku.

Dodaj komentarz

Zapalony grzybiarz Stanisław Nowotka, który okoliczne lasy zna jak własną kieszeń, nie sądził, że napotka w nich taką niespodziankę – czarci krąg utworzony z grzybów i to w niezwykłej konfiguracji, w kształcie serca.

Dodaj komentarz

Rozmowa z wójtem gminy Wielbark Grzegorzem Zapadką

Dodaj komentarz

„Łączy nas krew, która ratuje życie” – pod takim hasłem w Wielbarku odbyła się uroczystość z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi PCK.

Dodaj komentarz

Sześć par z gminy Wielbark obchodziło Złote Gody. Z tej okazji w Urzędzie Gminy odbyła się specjalna uroczystość.

Dodaj komentarz

Wielbarski samorząd realizuje kolejny etap zagospodarowania na cele wypoczynkowo – rekreacyjne terenu nad Sawicą w Wielbarku. Ostatnio radni zdecydowali o zwiększeniu w tegorocznym budżecie środków na ten cel. Mają one być wydane na doposażenie placu zabaw dla najmłodszych.

Dodaj komentarz

Ok. 270 tys. zł pochłonęła rozbudowa i remont świetlicy w Nowojowcu.

Dodaj komentarz

„Tobie Polsko, Ojczyzno moja …” – pod takim tytułem odbyła się w Wielbarku uroczystość z okazji 98. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dodaj komentarz

Dobiegł końca remont zewnętrznej części budynku byłego kościoła ewangelickiego w Wielbarku. Trwające od ośmiu lat prace pochłonęły blisko 1 mln zł. Teraz przyjdzie pora na zagospodarowanie wnętrza byłej świątyni.

Dodaj komentarz

O tym, czy Wielbark uzyska prawa miejskie zadecyduje Rada Ministrów. Wcześniej jednak na terenie gminy będą w tej sprawie przeprowadzone konsultacje społeczne i kampania informacyjna.

Dodaj komentarz