Zapowiedzi się sprawdziły. W Wielbarku powstanie nowoczesny tartak, w którym zatrudnienie znajdzie 70 osób. Szwedzki inwestor planuje rozpoczęcie produkcji w ciągu najbliższego roku.

Dodaj komentarz

W dziesięcioosobowej grupie rowerowej, która w ubiegłym tygodniu odbyła pielgrzymkę do Ostrej Bramy znalazło się trzech mieszkańców Wielbarka.

Dodaj komentarz

Zawody sportowe i rekreacyjne zdominowały tegoroczne obchody Dni Rodziny w Szkole Podstawowej w Przeździęku Wielkim.

Dodaj komentarz

Przedszkole Samorządowe, mające za patrona poetę dziecięcej radości - Jana Brzechwę, obchodziło pierwszą rocznicę nadania imienia. A że zbiegło się to w czasie z Dniami Rodziny, świętowanie było szczególnie uroczyste.

Dodaj komentarz

Wielbark chce się rozwijać gospodarczo, społecznie i przestrzennie. Podstawowym warunkiem do tego jest poznanie jego słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. To wszystko zawarte jest w przyjętym planie rozwoju miejscowości na lata 2005-2013.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Wielbarka i okolic mają od niedawna możliwość uprawiania sportu w komfortowych warunkach. Nowo wybudowana hala sportowa stoi otworem dla wszystkich, którzy są spragnieni aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Dodaj komentarz

Dobiegły końca spotkania wiejskie, których celem było wyłonienie nowych sołtysów i rad sołeckich. W większości przypadków mieszkańcy postawili na te same osoby, kóre wybrali cztery lata temu.

Dodaj komentarz

W przyszłym roku Wielbark wzbogaci się o obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia. Skorzystają z niego nie tylko uczniowie gimnazjum. Ambicją gminy jest udostępnienie hali jak najszerszemu gronu użytkowników.

Dodaj komentarz

Ponad 100 osób uczestniczyło w cyklu imprez rekreacyjno-turystycznych zorganizowanych na terenie gminy Wielbark. Przy okazji oczyszczono z zalegających śmieci popularne szlaki kajakowe.

Dodaj komentarz

Od kilku tygodni centrum Wielbarka przypomina plac budowy. Trwa renowacja głównego ciągu komunikacyjnego przebiegającego przez miejscowość. Przy okazji wymieniana jest nawierzchnia kilku ulic będących własnością gminy.

Dodaj komentarz

Radni Wielbarka podsumowali wydatki i dochody gminy w pierwszym półroczu. Inwestycje wyniosły zaledwie 12% rocznego planu, ale tym nikt się tym nie przejmuje, bo gros zadań będzie wykonanych w drugim i trzecim kwartale.

Dodaj komentarz

Materiał audio.

Dodaj komentarz

Ponad 4 mln zł, czyli 26% wszystkich swoich ubiegłorocznych wydatków samorząd Wielbarka przekazał na inwestycje.

To najlepszy wynik w powiecie szczycieńskim odnotowany w roku ubiegłym. posłuchaj >>

Dodaj komentarz

Materiał audio.

Dodaj komentarz

Od nowego roku szkolnego, sąsiadujące ze sobą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wielbarku funkcjonować będą pod szyldem Zespołu Szkół. Zmiana, jak zapewnia wójt, ułatwi koordynowanie zadań wychowawczych i edukacyjnych oraz poprawi bezpieczeństwo uczniów. posłuchaj >>

Dodaj komentarz

Dzięki montażowi urządzeń monitorujących już wkrótce mieszkańcy Wielbarka poczują się bezpieczniej na ulicach.

Dodaj komentarz

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej może mieć powody do satysfakcji. Opracowany przez nie projekt pod hasłem "W świetlicy jak w domu" został wyróżniony w konkursie Fundacji Wspierania Wsi i uzyskał dofinansowanie, które umożliwi aktywizację społeczności wiejskiej

Dodaj komentarz

Po zaledwie dziewięciu miesiącach od rozpoczęcia budowy, ruszyła produkcja w wielbarskim zakładzie firmy Swedwood, należącej do koncernu IKEA. To jeszcze nie koniec szwedzkich inwestycji w Wielbarku. W przyszłym roku powstanie tam fabryka mebli, która da zatrudnienie 800 pracownikom.

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

Mieszkańcy terenów kolonijnych narzekają na usługi wielbarskiego zakładu komunalnego. Twierdzą, że opróżnianie pojemników ze śmieciami raz w miesiącu to naruszenie umowy i domagają się obniżenia opłat za wywóz nieczystości stałych.

Dodaj komentarz