Luterański synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego skrócił kadencję bpa Janusza Jaguckiego. Przyczyną są jego związki z SB. Doniesienia TW „Janusza”, bo taki pseudonim nadano biskupowi, miały też dotyczyć jego konfliktu z długoletnim zwierzchnikiem diecezji mazurskiej Pawłem Kubiczkiem. - Ksiądz biskup twierdzi, że nie była to świadoma współpraca, ale dokumenty pokazują jednoznacznie, że informacje pozyskiwano od niego – mówi członek synodu i parafii szczycieńskiej Ryszard Jerosz.

Dodaj komentarz

Monika Celińska ze śpiewem prawie się nie rozstaje. W każdej wolnej chwili nuci swoje ulubione melodie. Chociaż do szkoły muzycznej nigdy nie chodziła, ma już na swoim koncie sukcesy w ogólnopolskich konkursach.

Dodaj komentarz

To, że zostanie aktorką, wywróżyła sobie w pewien andrzejkowy wieczór. Przepowiednia się spełniła i dziś Laura Samojłowicz jest już znana w całej Polsce, głównie za sprawą udziału w serialu „M jak miłość” i występów w polsatowskim programie „Jak oni śpiewają”. Nie każdy pewnie wie, że wschodząca gwiazda ma bliskie związki ze Szczytnem.

Dodaj komentarz

Gdy smutna wiadomość o śmierci wybitnego profesora Zbigniewa Religi dotarła i do mnie, natychmiast przypomniałam sobie, że miałam okazję poznać osobiście i rozmawiać z tym niezwykłym człowiekiem. Było to 28 sierpnia 2005 roku podczas XXVIII Miodobrania w

Zawodziu koło Myszyńca.

Dodaj komentarz

Była jesień 1987 roku. Do Starych Kiejkut, w odwiedziny do swojego pacjenta, Zdzisława Kaszuby, przyjechał wybitny kardiochirurg Zbigniew Religa wraz z żoną. Szukał tu odpoczynku i ciszy, o którą trudno było w jego codziennym życiu. Tamten pobyt zarówno członkowie rodziny, u której gościł, jak i inni mieszkańcy, zapamiętali bardzo dobrze.

Dodaj komentarz

Milena Rutkowska jest młodą, atrakcyjną blondynką, a do tego pełną pasji. Swoim entuzjazmem do pracy społecznej zaraża innych. To głównie za jej sprawą klub HDK w Wielbarku stał się wiodącym w powiecie.

Dodaj komentarz

Przez trzydzieści lat z krótkimi przerwami zajmował dyrektorskie stołki najpierw w „Lenpolu”, potem w szczycieńskim Zespole Opieki Zdrowotnej, a obecnie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Nic więc dziwnego, że wielu osobom Leszek Mierzejewski kojarzy się wyłącznie z pełnieniem kierowniczych funkcji. Tymczasem mało kto wie, że zaczynał jako monter kadłubowy w Stoczni Gdańskiej, a w latach 80. pracował jako ... taksówkarz.

Dodaj komentarz

Przez 8 lat zorganizował w Szczytnie niemalże 100 koncertów. Zainicjował odbywającą się od trzech lat akcję dożywiania najbiedniejszych Food Not Bombs. Zorganizował kilka benefitów, m.in. na rzecz ciężko chorego chłopca czy schroniska „Cztery łapy”.

Dodaj komentarz

Listopad to miesiąc pamięci o tych, którzy byli z nami, a których już nie ma. Poniższym tekstem pragnę oddać hołd skromnemu, pełnemu ciepła i serdeczności człowiekowi - Panu Kazimierzowi Pawłowskiemu, jednemu z „Kręciołków”.

Dodaj komentarz

Poseł Adam Krzyśków w rozmowie z „Kurkiem” opowiada:

• dlaczego nie widać go w centralnych mediach • o torpedowaniu rozbudowy lotniska w Szymanach przez olsztyńskich polityków • o kontrowersyjnej wiacie • o zatrudnianiu „swoich ludzi” na państwowych posadach

Dodaj komentarz

Rozmowa z aktorem Andrzejem Grabarczykiem

Dodaj komentarz

Zdzisław Halamus powrócił z rowerowej wyprawy na duńską wyspę Bornholm i teraz dzieli się swoimi wrażeniami z tej ciekawej ekspedycji.

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

W jednym z domków przy ul. Suwalskiej mieszka razem z najmłodszą córką Henryką Piotr Rogacz. Przed kilkoma dniami, 14 czerwca ukończył sto lat. W Szczytnie mieszka od 1945 r. Przybył do naszego miasta w gronie pierwszych osadników z rodzinnej Ziemi Wołyńskiej. Tu jest jego liczna rodzina, krewni i znajomi. Z szóstki dzieci mieszka w Szczytnie dwóch synów i trzy córki, jedenaścioro wnuków z szesnastoosobowej gromadki oraz dwadzieścioro z 27 prawnuków i pięć prawnucząt.

Dodaj komentarz

W kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szczytnie odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 50-lecia pracy duszpasterskiej ks. prałata Józefa Drążka. Jubilat zapewniał, że gdyby przyszło mu jeszcze wybrać drogę życiową, zdecydowałby się na kapłaństwo.

Dodaj komentarz

Kresowe losy Władysławy Borkowskiej, Walerii Borusewicz i Teresy Szwereckiej

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

Odpowiedzią na pytania kolejnych pokoleń szczycieńskich o to kim jesteśmy i skąd przybyliśmy są między innymi losy Kresowiaków, którzy na ziemi mazurskiej rozpoczęli budowanie od nowa swojej małej ojczyzny. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko - Nowogródzkiej, zgodnie z łacińską maksymą Littera scripta manet (słowo zapisane pozostaje) podjęło trud opracowania i wydania drukiem „Kresowego Słownika Biograficznego”, zawierającego noty mieszkańców Szczytna i powiatu szczycieńskiego przybyłych na ziemię mazurską z szeroko rozumianych Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej w okresie pierwszych dwudziestu pionierskich lat, tj. od roku 1945 do roku 1965. W miarę postępu prac słownikowych przedstawiamy kolejne wybrane biogramy Kresowiaków. W tym numerze

prezentujemy losy Donisławy Szewczul.

Dodaj komentarz

Odpowiedzią na pytania kolejnych pokoleń szczycieńskich o to, kim jesteśmy i skąd przybyliśmy są między innymi losy Kresowiaków, którzy na ziemi mazurskiej rozpoczęli budowanie od nowa swojej małej ojczyzny. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko - Nowogródzkiej, zgodnie z łacińską maksymą „Littera scripta manet” (słowo zapisane pozostaje), podjęło trud opracowania i wydania drukiem „Kresowego Słownika Biograficznego”, zawierającego noty mieszkańców Szczytna i powiatu szczycieńskiego przybyłych na mazurską ziemię z szeroko rozumianych Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej w okresie pierwszych dwudziestu pionierskich lat, tj. od roku 1945 do roku 1965. W miarę postępu prac słownikowych przedstawiamy kolejne wybrane biogramy Kresowiaków. Tym razem prezentujemy kresowe losy Mieczysława Fligiera.

Dodaj komentarz