Dodaj komentarz

Najlepsi matematycy z klas II gimnazjalnych zmagali się w IV Powiatowym Konkursie Matematycznym "Rozwiązywanie zadań tekstowych" zorganizowanym w szczycieńskim Gimnazjum nr 1.

Dodaj komentarz

Konkursy malarskie i muzyczne, spotkania z artystami ludowymi, wycieczki do muzeum, poznawanie baśni i legend warmińsko-mazurskich oraz przygotowanie inscenizacji teatralnych to tylko niektóre punkty obchodzonych w szczycieńskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dni Warmii i Mazur.

Dodaj komentarz

Szkolni chuligani powinni mieć się na baczności. Minister edukacji chce, by od września naganna ocena z zachowania równała się powtarzaniu klasy. Szczycieńscy pedagodzy oraz sami uczniowie pomysł szefa resortu odbierają z mieszanymi uczuciami.

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

Wykład mgr Agnieszki Górskiej o subkulturach wywołał gorącą dyskusję o problemach szczycieńskiej młodzieży. Biorący w niej udział uczniowie narzekali na ubogą ofertę kulturalno-sportową w mieście.

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

Brak środków na leczenie, utrata zarobków z powodu długiej rekonwalescencji - takie problemy mają często ofiary przestępstw. Teraz jednak mogą występować do sądu z wnioskiem o kompensatę z tytułu poniesionych strat. Niestety, wciąż niewiele osób korzysta z tej formy pomocy.

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz