Złote gody - za tak imponujący staż małżeński jubilaci otrzymują dyplomy i medale od prezydenta RP. Głowa państwa osobiście ich nie wręcza - a szkoda. Bo te, które otrzymały trzy pary z Jerut, choć upłynęło półtora roku od ich przyznania, wciąż leżą w jakiejś urzędniczej, gminnej szufladzie.

Dodaj komentarz

Dwie duże inwestycje zaplanowane w tegorocznym budżecie gminy Świętajno nie dojdą do skutku. Wnioski o ich dofinansowanie w ramach programu SAPARD zostały odrzucone. Władze samorządowe zastanawiają się teraz czy zadań nie realizować własnym wysiłkiem finansowym.

Dodaj komentarz

Wspólnymi siłami gminy, Stowarzyszenia "Przyjazne Spychowo" oraz SAPARD-u już we wrześniu amfiteatr w Spychowie zostanie oddany do użytku.

Dodaj komentarz

W gminie Świętajno trwa intensywna akcja informowania społeczeństwa o konieczności podpisania umów na wywóz śmieci. Dziś znaczna część mieszkańców i letników wywozi je nielegalnie do nieczynnych już punktów gromadzenia odpadów.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Piasutna po kilku kradzieżach samochodów "skrzyknęli się" i sami postanowili zadbać o bezpieczeństwo. Podobnie jak w dwóch sąsiednich wioskach, Świętajnie i Spychowie, utworzyli patrole obywatelskie.

Dodaj komentarz

Krwiodawcy ze Świętajna są najbardziej usportowieni w regionie. Dotychczas pięć razy z rzędu startowali w spartakiadzie wojewódzkiej, zajmując drugie miejsce. Tym razem zdobyli upragniony, największy puchar.

Dodaj komentarz

Czy warkot silników wielkich ciężarówek i tumany spalin tuż pod oknami domu są uciążliwe? Według tych, którzy słuchają i wąchają - są, a według władz gminy - wszystko jest w porządku. Może dlatego, że władza ma siedzibę w Świętajnie, a hałasy rozlegają się w Spychowie.

Dodaj komentarz

Nadleśnictwo Spychowo słynie nie tylko z troski o dziką przyrodę i codziennej pracy na rzecz jej zachowania, ale także z propagowania walorów natury poprzez sztukę. Już po raz piąty odbył się tu plener malarski "Mazurskie lasy". W tym roku pierwszy raz wzięli w nim udział również twórcy z Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy.

Dodaj komentarz

Sobotniemu otwarciu amfiteatru w Spychowie towarzyszyło wiele atrakcji. Przecięcia wstęgi dokonały władze gminy, przedstawiciele Stowarzyszenia "Przyjazne Spychowo" oraz miejscowego nadleśnictwa. W nowym obiekcie do rana hucznie świętowano.

Dodaj komentarz

"Letnicy zaśmiecają Mazury" - hasło utrwalone wśród lokalnej społeczności zawiera pewnie sporo prawdy. Co ma jednak zrobić turysta z Warszawy, gdy chce się pozbyć odpadków legalnie, ale nie może tego uczynić? Z taką dolegliwością spotykają się ci, którzy na miejsce wypoczynku wybierają gminę Świętajno.

Dodaj komentarz

Budowa gimnazjum w Świętajnie została zakończona. Otwarcie szkoły świętowano z prawdziwą pompą.

Dodaj komentarz

Rządzenie gminą wcale nie należy do przyjemności. Można się o tym przekonać słuchając wystąpień wójta Fabisiaka na kolejnych posiedzeniach Rady Gminy Świętajno. Także i na ostatniej sesji nie szczędził wielu gorzkich słów mieszkańcom gminy.

Dodaj komentarz

Szkoły podstawowe w Jerutach i Kolonii czeka wkrótce gruntowna modernizacja. Niestety, prace remontowe nie zakończą się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Dodaj komentarz

Andrzejki to znane wszystkim święto. W tym dniu mali i duzi leją wosk, wróżą i bawią się w gronie rodziny i znajomych. Tak też było w tym roku w świetlicy socjoterapeutycznej.

Dodaj komentarz

Niewiele osób z gminy Świętajno pamięta, kiedy ostatnio organizowane były dożynki. Rolnicy wzięli sprawę w swoje ręce i od dwóch lat organizują święto plonów własnymi siłami.

Dodaj komentarz

Zaledwie pięć miesięcy cieszył się z mandatu radnego Wojciech P. ze Świętajna. Stracił go, bo Sąd Grodzki w Szczytnie uznał go winnym usiłowania nielegalnego połowu ryb. Samorządowcy w Świętajnie są poirytowani czynem swojego kolegi do tego stopnia, że postanowili ten fakt ukryć przed opinią publiczną.

Dodaj komentarz

Spełniły się marzenia strażaków ze Świętajna i Dźwierzut. Obie jednostki otrzymały samochody ratownictwa technicznego.

Dodaj komentarz

Niebezpieczne dotychczas skrzyżowanie w Kolonii już niebawem powinno wzbogacić się o nowe krawężniki, chodnik i przejście dla pieszych. Jego modernizacja będzie możliwa dzięki współfinansowaniu zadania przez samorządy gminny i powiatowy.

Dodaj komentarz

Nietypową drogę wyboru projektu przydrożnych witaczy obrały władze samorządowe Świętajna. O ich kształcie pozwoliły zadecydować mieszkańcom gminy. Odzew był duży, a zwycięski projekt po zrealizowaniu ma być jednym z oryginalniejszych tego typu obiektów w okolicy.

Dodaj komentarz

Organizacja środowiskowych domów samopomocy na terenie powiatu szczycieńskiego przebiega nader opornie. Niedawno fiaskiem zakończyła się próba utworzenia takiej placówki w Sąpłatach, teraz z problemami boryka się otwarty przed miesiącem ośrodek w Piasutnie. Obawy wzbudza nie tylko jego warunkowe dopuszczenie do użytkowania, ale też kierownik, który w świetle przepisów nie posiada kwalifikacji z zakresu pomocy społecznej.

Dodaj komentarz