Na niedawnej uroczystej gali w Warszawie Sandra Mosakowska ze Szczytna w gronie dwunastu piękności prezentowała ekskluzywny kalendarz Fujifilm 2011.

Jej twarz, zdobiąca stronę kwietniową, zdaniem artystów fotografików, to jedno z najciekawszych odkryć w historii tego wydawnictwa.

Dodaj komentarz

Pochodzący ze Szczytna Andrzej Adamczyk od kilku lat uprawia freestyle koszykarski. Ta pasja doprowadziła go aż do programu TVN „Mam talent”, dzięki czemu na szklanym ekranie szczytnianina mogła zobaczyć cała Polska.

Dodaj komentarz

Jedną z dwunastu stron ekskluzywnego kalendarza Fujifilm 2011 zdobić będzie fotografia Sandry Mosakowskiej ze Szczytna. W sześcioletniej tradycji tego wydawnictwa jest ona najmłodszą modelką i jak dotąd jedyną z Warmii i Mazur.

Dodaj komentarz

Jej życie przypomina trochę bajkę o Kopciuszku. Pochodząca z niedużego miasta dziewczyna z dnia na dzień wkroczyła do wielkiego świata, zdobywając tytuł Wicemiss Polonia. Podróże, udział w konkursach piękności za granicą, praca modelki, a potem ślub ze znanym hokeistą Mariuszem Czerkawskim uczyniły ją sławną. Mimo to Emilia Raszyńska pozostała tą samą co dawniej dziewczyną ze Szczytna, która z sentymentem i radością wraca w rodzinne strony.

Dodaj komentarz

Dwaj bracia, Leszek i Adam Kamińscy łącznie spędzili w powietrzu ponad 26 tysięcy godzin. Pilotami są od 40 lat. Pan Leszek, służąc w jednostce specjalnej, latał z najważniejszymi osobami w państwie, obsługiwał też pielgrzymki Jana Pawła II do kraju. Obaj piloci, goszcząc niedawno u kolegi ze szkoły w Dęblinie, Kazimierza Samojluka, opowiedzieli nam o swojej pracy.

Dodaj komentarz

Ciekawość świata, potrzeba bezpośredniego kontaktu z ludźmi, a do tego dobra znajomość języka niemieckiego zaprowadziły młodego szczytnianina Tomasza Łachacza aż do Bundestagu. Znalazł się on w gronie pięciu Polaków, którzy w ramach Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego zostali wytypowani do pracy u boku niemieckich polityków.

Dodaj komentarz

Po wypuszczeniu na wolność Stefan Pabiś ponad rok dochodził do siebie. Potem imał się wielu zajęć. W końcu jednak postanowił osiąść w Kolonii. Na terenie swojego gospodarstwa prowadził uprawy ekologiczne. Rozpoczynał w czasach,

gdy pojęcie ekologii nie było jeszcze szerzej znane. Wielu mieszkańców wspomina pyszne warzywa, którymi chętnie dzielił się z nimi Stefan Pabiś.

Dodaj komentarz

Po podjęciu decyzji o dekonspiracji radość Stefana Pabisia

z wolności nie trwała długo. Władza ludowa o nim nie zapomniała i mimo wcześniejszych porozumień został aresztowany. W toku śledztwa był wielokrotnie bity

i torturowany. Represje dotknęły także jego rodzinę,

a w szczególności żonę i najstarszego syna. Gdy śledztwo dobiegło końca rozpoczął się proces.

Dodaj komentarz

Pobyt Stefana Pabisia w Szczytnie i próba zakonspirowania tu członków BOA zakończyły się fiaskiem. W czasie obławy przeprowadzonej przez WUBP Olsztyn część z nich wpadła w ręce funkcjonariuszy UB. Po brawurowej ucieczce Pabisia z transportu wiozącego go do Olsztyna, postanowił on schronić się w u swojej rodziny w miejscowości Złotki-Starowieś.

Dodaj komentarz

Dzięki ostrzeżeniom od współpracujących ze Stefanem Pabisiem funkcjonariuszy UBP i milicji, członkom spółdzielni „Robotnik” udaje się uniknąć aresztowań.

Tym razem kierują się na Warmię i Mazury.

Dodaj komentarz

Po wyeliminowaniu wielu groźnych agentów i szpicli, co dokładniej opisane zostało w poprzednim odcinku, działania NKWD i wojsk pogranicznych przybrały na sile. Taka sytuacja była niebezpieczna zarówno dla BOA, jak i ludzi z nią współpracujących. Podjęta została decyzja o przesunięciu oddziału na zachód za linię Curzona.

Dodaj komentarz

Terenem działania BOA były okolice miejscowości Jałówka, Mścibów i Świsłocz. Grupa ochraniała Polaków wykonując wyroki śmierci na enkawudzistach, zdrajcach i donosicielach. Jedną z najgłośniejszych akcji był zamach na Szukajłę.

Dodaj komentarz

W czasie kampanii wrześniowej brał udział w obronie Lwowa. Trafił do obozu radzieckiego dla polskich żołnierzy, skąd udało mu się uciec. Była to pierwsza z jego pięciu udanych ucieczek z niewoli. Kres wojny nie oznaczał dla niego końca walki. Dowodził Bojowym Oddziałem Armii, którego zadaniem była ochrona Polaków na terenach wschodnich. Po wojnie przeszedł dwa lata ubeckiego śledztwa, siedział 7 lat w więzieniu, w tym trzy miesiące w celi śmierci. Mimo takiego bohaterstwa, postać Stefana Pabisia, który sporą część swojego życia związał z naszym powiatem, pozostaje mało znana.

Dodaj komentarz

Dziś przedstawiamy historię życia Kazimierza Rodziewicza. Kresowiaka z krwi i kości, który w czasie wojny służył w łączności, zaś zaraz po jej ukończeniu osiedlił się wraz z rodziną w Szczytnie.

Dodaj komentarz

6 stycznia zmarł Aleksander Choroszewski, zasłużony spółdzielca, prezes Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów.

Dodaj komentarz

Ciąg dalszy wspomnień, wieloletniego pracownika kolei, mieszkańca Wielbarka Lucjana Woźniaka

Dodaj komentarz

Lucjan Woźniak tym razem opowiada o tym, jak obchodzono

Święta Bożego Narodzenia przed wielu laty

Dodaj komentarz

Ciąg dalszy wspomnień, wieloletniego pracownika kolei, mieszkańca Wielbarka Lucjana Woźniaka

Dodaj komentarz

Ciąg dalszy wspomnień, wieloletniego pracownika kolei, mieszkańca Wielbarka Lucjana Woźniaka.

Dodaj komentarz

Fragment wywiadu przeprowadzonego w 1990 r. z ks. Władysławem Łaniewskim

Dodaj komentarz