Dodaj komentarz

Czym zasłużyła się dla Szczytna rodzina Andersów.

Następca Richarda Heinz Anders nigdy nie wstąpił do NSDAP i do końca życia zachował niechęć do wszystkiego, co nazistowskie.

Dodaj komentarz

Po raz czwarty szczycieńska drużyna rowerowa organizuje wystawę zdjęć dokumentujących letnie wycieczki. Tegoroczna impreza ma jednak szczególny charakter, zbiega się bowiem z jubileuszem 5-lecia "Kręciołów".

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

Przejęte dzieciaki oraz wzruszeni rodzice i opiekunowie. Taka atmosfera panowała w środę w Niepublicznym Przedszkolu przy ulicy Pasymskiej w Szczytnie.

Dodaj komentarz

Sołtysi gminy Świętajno domagają się wyższych diet za udział w posiedzeniach Rady Gminy. Przygotowany projekt uchwały w tej sprawie nie przeszedł, bo równolegle miały pójść w górę diety radnych oraz pobory wójtów i skarbnika. - Jesteśmy za biedni, żeby fundować sobie podwyżki - tłumaczy przewodniczący komisji ds. rozwoju gminy Krzysztof Jabłoński.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Olszyn i wszyscy odwiedzający tamtejszy cmentarz doczekali się parkingu z prawdziwego zdarzenia. Jego budowa właśnie dobiegła końca.

Dodaj komentarz

Niedawno powołana w Jeleniowie świetlica środowiskowa zawiesiła swoją działalność. Prowadząca ją nauczycielka miała już dosyć skandalicznych warunków, w jakich odbywały się zajęcia.

Dodaj komentarz

Po wystawie prac plastycznych i fotograficznych poświęconych Janowi Pawłowi II przyszła kolej na uczczenie Go muzyką i poezją.

Dodaj komentarz

W Polsce są 243 zarejestrowane stacje, w których można złomować stare auto. Niestety, w naszym powiecie nie ma ani jednego takiego punktu, chociaż powinny znajdować się one co 50 kilometrów.

Dodaj komentarz

Pomoc w organizacji wystaw, dokumentowanie muzealnych zbiorów oraz gromadzenie informacji o twórcach ludowych zamieszkujących nasz powiat to główne zadania, jakie czekają na dwóch młodych wolontariuszy, którzy rozpoczęli właśnie roczny staż w Muzeum Mazurskim.

Dodaj komentarz

Trwa wymiana starych dowodów osobistych na nowe. Wprawdzie brak nowego dokumentu tożsamości nie wiąże się z żadnymi sankcjami, jednak najlepiej zadbać o jego wymianę jak najprędzej.

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

Druga tura wyborów prezydenckich za pasem. O to, na kogo będą głosować, kto powinien zostać prezydentem i kto ma większe szanse w tym pojedynku zapytaliśmy reprezentujących różne opcje polityczne kandydatów na posłów z naszego powiatu.

Dodaj komentarz

Już piąty raz rozstrzygnięto konkurs, którego celem jest promowanie sztuki i rzemiosła artystycznego osób niepełnosprawnych. Biorą w nim udział zarówno osoby indywidualne, jak i zorganizowane grupy z Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Spychowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dodaj komentarz

- Zasady funkcjonowania samorządu amerykańskiego są praktyczniejsze od naszych - zwierza się "Kurkowi" burmistrz Bielinowicz i zapowiada, że tydzień spędzony w Stanach przez delegacje miejską i powiatową zaowocuje konkretami.

Dodaj komentarz

Trudno nie zauważyć zmian zachodzących ostatnio w miejskim krajobrazie. Są one widoczne szczególnie na ulicy Chrobrego, gdzie wycięto sporą część rosnących przy niej kasztanowców.

Dodaj komentarz

Liczba punktów sprzedaży detalicznej alkoholu w Szczytnie powinna wzrosnąć z 36 do 46. Tak uważa burmistrz Bielinowicz. - To łamanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości - komentuje jego zamiary Henryk Żuchowski, przewodniczący komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W przypadku przyjęcia przez Radę Miejską uchwały zgłoszonej przez burmistrza, zapowiada zaskarżenie jej do wojewody.

Dodaj komentarz