Radni Rozogów nie wyrażają zgody na odłączenie od ich gminy wsi Dąbrowy i Antonia. Do zabiegającego o te miejscowości samorządu w Myszyńcu wystosowali protest.

Dodaj komentarz

Od kilkunastu dni, spacerując brzegami szczycieńskiego jeziora można się natknąć na padłe ptaki. Alarm podnieśli mieszkańcy Bartnej Strony, których zaniepokoiła skala zjawiska i jego gwałtowny charakter.

Dodaj komentarz

Hałas, bójki i ciągła obecność nietrzeźwych osobników zakłócających ciszę nocną - tak, zdaniem mieszkańców, wygląda codzienne życie w sąsiedztwie sklepu spożywczego przy ulicy 3 Maja. Chociaż placówka formalnie może być czynna do 22.00, to w praktyce jest otwarta do północy.

Dodaj komentarz

Szczytno ma wreszcie halę sportową z prawdziwego zdarzenia. Nie wszyscy jednak reagują na powstanie obiektu z jednakowym entuzjazmem. - W niewystarczającym stopniu służy on uczniom - mówi o hali radna i nauczycielka wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 2 Anna Rybińska.

Dodaj komentarz

Rozmowa z Adamem Krzyśkowem, kandydatem PSL do sejmu RP.

Dodaj komentarz

Radni Wielbarka podsumowali wydatki i dochody gminy w pierwszym półroczu. Inwestycje wyniosły zaledwie 12% rocznego planu, ale tym nikt się tym nie przejmuje, bo gros zadań będzie wykonanych w drugim i trzecim kwartale.

Dodaj komentarz

Sezon turystyczny już za nami. Turyści, jak co roku, zanim opuścili nasze piękne ziemie, zostawili po sobie sporo śmieci.

Dodaj komentarz

Żołnierze i pracownicy cywilni Jednostki Wojskowej w Lipowcu po raz pierwszy obchodzili swoje własne święto, mające bezpośredni związek z tym, co wojskowi nazywają miejscem zakwaterowania, a cywile - położeniem.

Dodaj komentarz

Ci, którzy zużywają najmniej gazu, muszą czekać na inkasenta po trzy, cztery miesiące. Przez ten czas zbiera się całkiem pokaźna kwota, przekraczająca możliwości skromnych, domowych budżetów najuboższych mieszkańców miasta. Dodatkowym utrudnieniem jest także likwidacja punktu kasowego w gazowni.

Dodaj komentarz

Wracamy do tematu dzikich ptaków, których śmierć wstrząsnęła mieszkańcami Bartnej Strony. Najbardziej dotknęła ich jednak reakcja urzędników, którzy przez długi czas lekceważyli niepokojące doniesienia.

Dodaj komentarz

Wszystkie gremia biją na alarm z powodu niskiej frekwencji wyborczej. Tymczasem powód może okazać się całkiem prozaiczny - w spisach wyborców występują nazwiska osób od dawna nieżyjących.

Dodaj komentarz

Janusz Fiebig nie jest już pełniącym obowiązki komendanta WSPol. w Szczytnie. Jego miejsce zajął Piotr Bogdalski, dotychczasowy kierownik zakładu prawa na szczycieńskiej uczelni. Czy Fiebigowi mogła zaszkodzić wytoczona mu przez dwóch podwładnych sprawa karna i jego przynależność do SB?

Dodaj komentarz

Pierwsza tura wyborów prezydenckich za nami. W powiecie szczycieńskim zwyciężył Donald Tusk - 38,14% przed Lechem Kaczyńskim - 26,4%, Andrzejem Lepperem - 19,44% i Markiem Borowskim - 10,04%. Pozostali kandydaci nie przekroczyli 3%. Frekwencja wyniosła 42,72%.

Dodaj komentarz

Strażacy, zarówno ci zawodowi, jak i ochotnicy obchodzili swoje święto. Główne uroczystości powiatowe odbyły się w spychowskim amfiteatrze. Zbiegły się one z 60. rocznicą powstania miejscowej OSP. Strażackie święto uczcili też ochotnicy ze Świętajna, którzy zorganizowali majówkę dla mieszkańców miejscowości.

Dodaj komentarz

Czternaścioro uczniów z terenu gminy Szczytno otrzymało nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia w nauce. Wręczając je, wójt Sławomir Wojciechowski nie tylko gratulował prymusom oraz ich rodzicom, ale także dziękował nauczycielom za wkład w uzyskiwane przez dzieci wyniki.

Dodaj komentarz

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie zorganizował kolejną już wystawę, której głównym tematem jest kobieta. Tym razem można tu oglądać rzeźby ceramiczne autorstwa mieszkańca Zimnej Wody, Romana Kardasińskiego.

Dodaj komentarz

Do walki o fundusze unijne miasto Szczytno podchodzi bardzo poważnie. W celu efektywnego pozyskiwania środków w Urzędzie Miejskim powołano do życia specjalny referat. Gotowe są również dokumentacje techniczne na część dużych zadań przewidzianych do realizacji w najbliższych latach.

Dodaj komentarz

Niecałe 7% wszystkich swoich ubiegłorocznych wydatków gmina Dźwierzuty przeznaczyła na inwestycje. Na domiar złego część tych środków została wydatkowana bezmyślnie, z nastawieniem na łatwy efekt wyborczy - uważa nowy wójt Tadeusz Frączek.

Dodaj komentarz

Nietypowy przebieg miała ostatnia sesja Rady Gminy. Radni dopiero za drugim razem udzielili wójtowi Włodzimierzowi Budnemu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2006. Decyzję o powtórnym głosowaniu kilku z nich uznało za niezgodną z prawem i zapowiedziało złożenie protestu do wojewody.

Dodaj komentarz

Do niedawna o problemach komunikacyjnych mieszkańców powiatu mówiło

się wyłącznie w kontekście likwidacji połączeń kolejowych. Okazuje się

jednak, że z rozkładu jazdy znika również coraz więcej autobusów.

Powód jest ten sam, co w przypadku kolei: wysokie koszty i brak pasażerów.

Dodaj komentarz