Mieszkańcy położonych w gminie Szczytno Pużar chcą, aby nazwa ich wsi miała kropkę nad "z". W krajowym wykazie miejscowości nad "z" kropka nie występuje.

Dodaj komentarz

- Nie jest źle. Oby tak dalej - taki ton dominował w komentarzach oceniających wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy Szczytno. Wójt Sławomir Wojciechowski, dziękując radnym za jednogłośne absolutorium, obiecał, że z jeszcze większym zaangażowaniem odda się swojej pracy.

Dodaj komentarz

Gmina Szczytno jako pierwsza w powiecie ustaliła zasady przyznawania stypendiów najuboższym mieszkańcom gminy. Do przekazanych z budżetu państwa na ten cel 190 tys. zł dołoży z własnych środków 120 tys. zł.

Dodaj komentarz

Blisko 300 strażaków i członków ich rodzin bawiło się na corocznym pikniku zorganizowanym przez władze gminy Szczytno. W Wałpuszu uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę gminnego koordynatora OSP Witolda Goździewskiego.

Dodaj komentarz

Uczniowie Gimnazjum nr 1

i Szkoły Podstawowej w Rudce okazali się najlepsi w I Terenowym Turnieju Wiedzy o Lesie zorganizowanym przez Nadleśnictwo Szczytno.

Dodaj komentarz

Ochotnicza Straż Pożarna w Gawrzyjałkach istnieje już pół wieku. Jubileuszowe obchody połączono z gminnymi zawodami sportowo-pożarniczymi, w których najlepsi okazali się strażacy ochotnicy z Lipowca.

Dodaj komentarz

Najstarsi Mazurzy nie pamiętają, aby kiedykolwiek po wodach jeziora Sasek Wielki mknęło tyle różnobarwnych kajaków, co w miniony piątek. To 180-osobowa grupa leśników z różnych stron kraju, opuściwszy na kilka dni rodzime bory, ruszyła na wodę, aby zakosztować przygody w tym żywiole.

Dodaj komentarz

Jak już informowaliśmy, w niedzielę 29 maja w Dąbrowach, podczas uroczystości przekazania sztandaru miejscowej OSP, wręczono odznaczenia i nominacje na wyższy stopień strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dodaj komentarz

Bliskie zakończenia są prace przy modernizacji gminnej drogi przebiegającej przez centrum wsi. Dzięki inwestycji przejeżdżające przez nią pojazdy nie będą wzniecać tumanów kurzu i zakłócać spokoju mieszkańcom.

Dodaj komentarz

Jeszcze do niedawna akwen leżący pośrodku wsi Romany (gmina Szczytno) nie wyglądał najlepiej. Gęste szuwary porastające przybrzeżne wody i zakrzaczone, nierówne skarpy z usuwiskami, powodowały, że bardziej przypominał bajorko niż staw.

Dodaj komentarz

Wójt Grzegorz Zapadka zdecydował, że dzieci z Szymanek, uczęszczające dotychczas do przedszkola w Nowinach, od nowego roku szkolnego będą dowożone do placówki w Wielbarku. Przeciwko takiemu rozwiązaniu ostro protestują rodzice.

Dodaj komentarz

Jubileusz 30-lecia kapłaństwa obchodził ks. prałat Lech Kozikowski, proboszcz parafii św. Wojciecha w Gawrzyjałkach.

Dodaj komentarz

Waląca się obora, pozostałość po PGR-ze, zagraża bezpieczeństwu mieszkańców Leśnego Dworu. Od kilku lat starają się skłonić właściciela obiektu oraz jego dzierżawcę do zlikwidowania kłopotliwej ruiny. Wszelkie interwencje pozostają bez echa. - Zaczną coś robić dopiero wtedy, gdy dojdzie do tragedii - mówią oburzeni ludzie.

Dodaj komentarz

Mimo niemałych kłopotów i trudności, druga edycja jubileuszowych X Wyścigów na 1/4 mili odbędzie się! Miłośnicy swądu palonych gum i ci spragnieni widoku iskier tryskających z tarcz hamulcowych oraz złaknieni huku rasowanych silników znów będą mogli przeżyć tych kilka wspaniałych chwil!

Dodaj komentarz

Leśny Dwór kojarzony jest często z osiedlem na peryferiach Szczytna. Tymczasem tamtejsza społeczność chwali sobie przynależność do gminy i ani myśli łączyć się z miastem.

Dodaj komentarz

Blisko 13% ubiegłorocznych wydatków gmina Szczytno przekazała na inwestycje. - Wynik nie jest rewelacyjny, ale mamy za to znakomity start do pozyskiwania środków unijnych w tym i następnych latach - zauważa wójt Sławomir Wojciechowski.

Dodaj komentarz

Od najbliższej środy, przez trzy tygodnie, wójt Wojciechowski będzie spotykał się z mieszkańcami gminy i przyjmował ich postulaty do przyszłorocznego budżetu.

- To nie lipa, większość tego, co nam zgłaszają, realizujemy - mówi wójt. Jego słowa potwierdzają radni i sołtysi.

Dodaj komentarz

Codzienne problemy mieszkańców Lipowca zdominowały ich spotkanie z wójtem Wojciechowskim. Większość uwag i postulatów dotyczyła poprawy stanu dróg, chodników i oświetlenia.

Dodaj komentarz

Jeszcze w tym roku będzie można pieszo dotrzeć do Leman nowym, szerokim chodnikiem. Właśnie ruszyła jego budowa.

Dodaj komentarz

Żołnierze i pracownicy cywilni Jednostki Wojskowej w Lipowcu po raz pierwszy obchodzili swoje własne święto, mające bezpośredni związek z tym, co wojskowi nazywają miejscem zakwaterowania, a cywile - położeniem.

Dodaj komentarz