Żydzi

Społeczność żydowska w Dźwierzutach nie była zbyt liczna. Na przestrzeni niecałych 100 lat żyło tu zaledwie kilka żydowskich rodzin. Wiadomo, że Goldman, kupiec z Dźwierzut, pośredniczył w dostawach broni dla powstańców styczniowych.

Dodaj komentarz

ROZBITY WIEC

Ze względu na przypadającą 11 lipca rocznicę plebiscytu na Mazurach, zmieniłem kolejność tekstów, dotyczących historii Dźwierzut.

Dodaj komentarz

WOJNY NAPOLEOŃSKIE I WIZYTA KRÓLA

W 1807 r. w trakcie wojny z Napoleonem w Dźwierzutach stacjonowali pruscy huzarzy i oddziały artylerii konnej.

Dodaj komentarz

GENEZA NAZWY

Początkowo Dźwierzuty nosiły wywodzącą się z języka pruskiego nazwę Auszlevo.

Dodaj komentarz

ZNANA RODZINA

Bez wątpienia najbardziej znaną żydowską rodziną w Szczytnie byli Cohnowie. Po 1812 r. do Szczytna przybył z Mrągowa Moses Meyer Cohn, który zapoczątkował historię tego rodu w powiecie szczycieńskim.

Dodaj komentarz

MIEJSCE ZMIENIONE PRZEZ HISTORIĘ

Główne skrzyżowanie w Szczytnie to jedno z najbardziej interesujących pod względem historycznym miejsc w naszym mieście. Jest ono wyjątkowo mocno zmienione poprzez zniszczenia z okresu I i II wojny światowej. Przed wojną znajdowały się tu najlepsze lokale (sklepy, hotele, bank).

Dodaj komentarz

ZAŁOŻYCIEL GMINY ŻYDOWSKIEJ

Na szczycieńskim cmentarzu żydowskim zachowały się macewy należące do zmarłych kobiet z rodziny Hirschbergów: Golde Hirschberg, (1843 – 1866) i Racheli Hirschberg z domu Aronson (1816 – 1868). Prawdopodobnie Rachela była żoną Arona Hirschberga oraz matką Juliusa i Golde.

Dodaj komentarz

WZIĘLI NAZWĘ OD KUKUŁKI

Historia nazwy Grzegrzółki jest bardzo ciekawa. Najwcześniej obowiązywała pruska nazwa „Camalven”. Jednak od samego początku istnienia wsi funkcjonowała również nazwa niemiecka -

Dodaj komentarz

WIZERUNKOWA KLAPA

Niedawno pisałem w „Kurku” o szczycieńskim cmentarzu żydowskim. Podałem wówczas, że najcenniejsza pod względem artystycznym na tym cmentarzu macewa I. Flatowa zniszczona została z przyczyn naturalnych.

Dodaj komentarz

NOWE ODKRYCIA

Na początek pozwolę sobie na osobistą dygresję. Pisanie artykułów historycznych do „Kurka” jest dla mnie swojego rodzaju wyzwaniem.

Dodaj komentarz

WOŁYŃSKIE ATENY

W 1805 r. Tadeusz Czacki przy udziale Hugona Kołłątaja założył w Krzemieńcu Gimnazjum Wołyńskie, podniesione w 1819 r. do rangi liceum.

Dodaj komentarz

POLITYKA I ŁOWY

Zbudowany w latach 1370-1380 szczycieński zamek został w latach 1579-1581, z rozkazu i na koszt margrabiego Jerzego Fryderyka, przebudowany na rezydencję myśliwską. Przebudowa nadała mu cech pałacowych.

Dodaj komentarz

WYGRANA NA LOTERII

Kościół katolicki w Lipowcu wzniesiony został z inicjatywy księdza Walentego Tolsdorfa, który na jego budowę przekazał 15 tysięcy talarów, wygranych podobno na loterii.

Dodaj komentarz

DETERMINACJA KSIĘDZA

Kościół katolicki w Szczytnie w dużej mierze wzniesiono dzięki determinacji księdza Walentego Tolsdorfa, zwanego Apostołem Mazurów.

Dodaj komentarz

DAR PRZEMYSŁOWCA

W dzisiejszym artykule postanowiłem przypomnieć historię Parku Andersa. Niby wszystko już o tym zaniedbanym obecnie miejscu wiemy. Okazuje się jednak, że nie wszystko, że nadal w naszej wiedzy na temat historii tego parku są luki. Nie wiem kiedy odsłonięte zostały znajdujące się dawniej w tym parku pomniki i tablice.

Dodaj komentarz

MŁODZI LOTNICY

Pierwsza prywatna grupa szybowcowa powstała w Szczytnie 18 kwietnia 1928 r. z inicjatywy uczniów miejscowego gimnazjum (ówczesnej szkoły średniej).

Dodaj komentarz

ROZBITA MACEWA

W tym tygodniu miałem zamiar opublikować tekst o historii klubu szybowcowego w Szczytnie, jednak odwiedziny na cmentarzu żydowskim zmusiły mnie do zmiany planów. Chodząc po nim zauważyłem, że najpiękniejsza macewa została wywrócona przez korzenie rosnącego obok niej drzewa i się rozbiła.

Dodaj komentarz

WIEŚ CZYNSZOWA

Marksewo założone zostało 26 października 1548 r. jako wieś czynszowa na prawie chełmińskim.

Dodaj komentarz

KLUB WIOŚLARSKI

Szczytno, jak wszyscy wiemy, położone jest nad dwoma jeziorami, które dawały doskonałą okazję do uprawiania sportów wodnych. Przed wojną działały tu dwa związane z wodą kluby sportowe.

Dodaj komentarz

PIERWSZY FOTOGRAF

W Prusach Wschodnich fotografowie pojawili się najpierw w Królewcu, skąd niektórzy zaczęli przyjeżdżać do mniejszych miast powiatowych. Od lat sześćdziesiątych XIX w. zakłady fotograficzne zaczęto zakładać w mniejszych ośrodkach. W Szczytnie stosunkowo wcześnie, bo już w 1858 r., fotografią zajmował się J. E. Jänike.

Dodaj komentarz