NARODZINY LEGENDY

Liczne pozostałości po armii generała Samsonowa znajdowano pomiędzy Nidzicą, Jedwabnem a Wielbarkiem jeszcze wiele lat po I wojnie światowej.

Dodaj komentarz

JEŃCY

Po bitwie pod Tannenbergiem przez krótki czas pod Wielbarkiem znajdował się tymczasowy obóz jeniecki, w którym trzymano 15 tys. jeńców.

Dodaj komentarz

STEROWIEC NAD MIASTEM

Zwiastunem wojny w Wielbarku był sterowiec, który 14 lipca 1914 r. pojawił się nad miastem i na krótko zatrzymał się nad ratuszem

Dodaj komentarz

Z WIELKOPOLSKI DO WIELBARKA

Michał Becker urodził się 7 września 1880 r. w Zembcowie w Wielkopolsce. Był synem Konstantego (nauczyciela) i Antoniny z domu Pietrosińskiej.

Dodaj komentarz

PRZEŁOM XIX i XX WIEKU

W drugiej połowie XIX w. w Jerutkach mieszkał żyd Abraham Kallman.

Dodaj komentarz

POCZĄTKI PARAFII

Parafia w Jerutkach założona została w 1709 r. i była jedną z najrozleglejszych na Mazurach. W 1818 r. liczyła 4131 dusz.

Dodaj komentarz

WIEŚ NA GRUNTACH WYDARTYCH Z LASU

Jerutki założone zostały na wydartych z lasu gruntach. W drugiej połowie XVII w. istniała tu smolarnia, która dała początek wsi lokowanej 23 czerwca 1687 r. Johann Ferrariusz otrzymał przywilej na założenie wsi szkatułowej na 30 włókach na prawie chełmińskim.

Dodaj komentarz

BOHATER PRUS

Powiat szczycieński był dawniej częścią państwa pruskiego. To wrogie nam zazwyczaj państwo miało swoich bohaterów, którym stawiano pomniki i o których uczono w szkołach. Dla Prusaków jednym z najważniejszych bohaterów historycznych był Johann Ludwig Yorck von Wartenburg, o którym w sposób szczególny pamiętano w Szczytnie.

Dodaj komentarz

BUDYNEK, KTÓREGO NIE MA

Był w Szczytnie budynek, w którym miały miejsce wydarzenia ważne dla historii naszego miasta.

Dodaj komentarz

WYSTAWA W MUZEUM

W związku z setną rocznicą plebiscytu na Warmii i Mazurach, Muzeum Mazurskie w Szczytnie przygotowało poświęconą temu wydarzeniu ekspozycję, która będzie czynna do końca sierpnia 2020 r.

Dodaj komentarz

TRUDNE DZIECIŃSTWO

Karol Pentowski urodził się 17 października 1883 r. w Klonie. Był synem rzemieślnika Ignacego i Reginy z domu Nieczewskiej.

Dodaj komentarz

ZAPOMNIANY DZIAŁACZ

Wśród Mazurów, którzy w 1920 roku działali na rzecz Polski, byli też tacy, o których historia zapomniała. Stali oni w drugim lub nawet trzecim szeregu. Jednak ryzykowali i ponosili konsekwencje takie same jak ci najbardziej znani. Spośród nich warto wymienić Michała Gajkowskiego.

Dodaj komentarz

MAZURSKI DZIAŁACZ Z BOTOWA

3 marca 1865 r. urodził się w Botowie Gustaw Leyding. Był synem Augusta i Henrietty Hejnik.

Dodaj komentarz

STOLARZ I GÓRNIK

Jan Lippert urodził się 3 marca 1877 r. w Klonie. Był synem stolarza Wilhelma i Ewy Sadłowskiej.

Dodaj komentarz

NIEDOSZŁY NAUCZYCIEL

17 sierpnia 1885 r. w Szczytnie urodził się Fryderyk Leyk. Był synem Bogumiła i Karoliny z Różyńskich.

Dodaj komentarz

WOJSKOWY INŻYNIER

17 lipca 1893 r. w Lemanach urodził się Emil Leyk. Był synem Bogumiła i Karoliny z Różyńskich.

Dodaj komentarz

Zbliża się setna rocznica plebiscytu na Warmii i Mazurach. W związku z tym postanowiłem przypomnieć na łamach „Kurka” niektóre postacie zaangażowane w działania plebiscytowe po polskiej stronie.

Dodaj komentarz

KOLONIE I MAJĄTKI

Do Gromu należały liczne wybudowania (kolonie) i majątki. Powstawały one w wyniku separacji gruntów.

Dodaj komentarz

SZKOŁA Szkoła w Gromie istniała już przed 1730 r. W 1827 r. chodziło do niej 56 uczniów.

Dodaj komentarz

„NIEZWYKŁE” ZNALEZISKO

W ubiegłym tygodniu Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie zamieściła na swojej stronie informację o znalezieniu w trakcie prowadzonych w Przeździęku Wielkim prac ziemnych  niemieckiej amunicji pochodzącej najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej.

Dodaj komentarz