INTRYGUJĄCA NAZWA

Podążając na północ, wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Sasek Wielki docieramy do niewielkiej osady noszącej obecnie nazwę Łysa Góra. Już pod koniec XVIII w. istniały tu budy potażowe. W wyniku ich działalności okoliczne pagórki ogołocone zostały z lasu.

Dodaj komentarz

URODZINOWY PREZENT

2 października 1929 r., w osiemdziesiąte drugie urodziny Paula von Hindenburga, w pobliżu leśniczówki Hinterdamerau (obecnie Leśnictwo Jęczniki) miejscowi leśnicy ustawili głaz pamiątkowy, nazwany później „Kamieniem Hindenburga”.

Dodaj komentarz

BŁĄD Z LICZNYMI KONSEKWENCJAMI

Na początek małe wyjaśnienie dlaczego zdecydowałem się napisać na temat, o którym pisało już tylu znanych historyków i którym sam nic nowego w stanie nie jestem powiedzieć?

Dodaj komentarz

POMNIK Z POLNYCH KAMIENI

Jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych powiatu szczycieńskiego jest znajdujący się w pobliżu Wielbarka, obok leśniczówki Karolinka, pomnik generała Aleksandra Samsonowa, który w nocy 30 sierpnia 1914 r., na skutek trudów ucieczki i klęski poniesionej w bitwie pod Tannenbergiem, najprawdopodobniej odebrał sobie życie.

Dodaj komentarz

SKŁADNICA ZRABOWANYCH DÓBR

24 stycznia lotnisko w Szymanach zostało zdobyte przez żołnierzy Armii Czerwonej. Pamiątką po tym wydarzeniu są znajdujące się w okolicy (oznakowane i nieoznakowane) groby żołnierzy niemieckich.

Dodaj komentarz

Z MYŚLĄ O ATAKU NA POLSKĘ

Lotnisko w Szymanach powstało przed wybuchem II wojny światowej w związku z planowanym atakiem na Polskę. Było to lotnisko drugorzędne, traktowane jako tymczasowe i dlatego o jego niemieckiej historii wiemy niewiele.

Dodaj komentarz

NA WARSZAWSKIM TRAKCIE

Szymany zostały założone w 1682 r. na 10 włókach chełmińskich (1 włóka - 17,955 ha). Następnie areał wsi powiększono w wyniku karczunku okolicznych lasów i w 1858 r. wynosił już prawie 83 włók.

Dodaj komentarz

GŁAZ Z JEZIORA

W 1931 r. wzniesiono w Leleszkach ciekawy pomnik, który upamiętniał trzy ważne dla wsi wydarzenia: 550. rocznicę założenia miejscowości, I wojnę światową i jej pochodzące z Leleszek ofiary oraz plebiscyt.

Dodaj komentarz

PRELUDIUM TANNENBERGA

W trakcie I wojny światowej żołnierze szczycieńskiego batalionu strzelców walczyli pod Łodzią, Rawką oraz na froncie zachodnim.

Dodaj komentarz

RENESANS JUTRZNI

Jutrznia mazurska przeżywa dzisiaj w pewnym sensie renesans.

Dodaj komentarz

Z RĄK DO RĄK

Przywilej lokacyjny dla Małszewka wystawił w 1401 r. wielki mistrz Konrad v. Jungingen. Pierwszym właścicielem wsi był Piotr Heyne, który otrzymał 60 włók wokół jeziora Małszewko i wolne rybołówstwo na jeziorze Sasek Wielki, w zamian za co był zobowiązany do jednej służby w ciężkiej zbroi.

Dodaj komentarz

RÓŻNE TEORIE

Baby pruskie stały się od jakiegoś czasu jednym z symboli naszego regionu. Ich wizerunek wykorzystywany jest również w promocji.

Dodaj komentarz

DZIĘKCZYNNY KAMIEŃ

Kilka tygodni temu znany szczycieński fotografik Hubert Jasionowski zwrócił mi uwagę na bardzo ciekawy kamień z Rańska.

Dodaj komentarz

TAJEMNICZE MIEJSCE

Średniowieczne grodzisko w Jęczniku, a właściwie w Janowie, nieopodal którego leży, to najciekawszy obiekt archeologiczny w powiecie szczycieńskim, jeśli chodzi o naziemne pozostałości. Jednocześnie jest to miejsce bardzo słabo poznane i tak naprawdę prawie nic nie wiadomo o jego związanym z Prusami, a dokładniej z Galindami, funkcjonowaniu.

Dodaj komentarz

BATALION Z OSTRÓDY

1 sierpnia 1890 r. z Ostródy do Szczytna przybył Jägerbataillon Graf York von Wartenburg (Ostpr. Nr. 1).

Dodaj komentarz

MŁYN NAD SASKĄ STRUGĄ

W 1820 r. Jan Zenke założył nad Saską Strugą młyn papierniczy.

Dodaj komentarz

EPIDEMIA CHOLERY

W październiku 1831 r. wybuchła w Szczytnie epidemia cholery. W tym roku przy drodze do Młyńska zorganizowano dom kwarantanny, w którym po ustaniu epidemii zamieszkał grabarz.

Dodaj komentarz

NAJSTARSZY CMENTARZ

Do XIX w. cmentarze lokalizowane były przy kościołach. Pierwsza kaplica w Szczytnie mieściła się na zamku, w bezpośrednim sąsiedztwie którego miał się znajdować pierwszy szczycieński cmentarz.

Dodaj komentarz

TUŻ PO WOJNIE

W 1945 r. kościele w Gawrzyjałkach Rosjanie urządzili magazyn zrabowanych sprzętów. Po wojnie parafią opiekował się pastor ze Świętajna.

Dodaj komentarz

POCZĄTKI PARAFII

Gawrzyjałki założone zostały w 1780 r. jako wieś szkatułowa. Dosyć wcześnie, bo w 1928 r. mazurską nazwę Gawrzialken zmieniono na Wilhelmsthal. Gawrzyjałki należały do odległej i bardzo rozległej parafii w Jerutkach. Pod koniec XIX w. o budowę kościoła zaczęli się starać jednocześnie mieszkańcy Gawrzyjałek i Białego Gruntu.

Dodaj komentarz