Orlen Reklama Top

Po zdobyciu Jedwabna radzieckie oddziały musiały przełamać niemiecką obronę pod Wielbarkiem. Toczyły się tam ciężkie walki.

Dodaj komentarz

Oddziały niemieckie broniące się na rzece Omulew od Wielbarka do Jedwabna stanowiły zagrożenie dla radzieckich wojsk nacierających w kierunku Olsztyna i Ostródy. Zagrożenie to miała zlikwidować 3. armia generała Gorbatowa. Należało zdobyć Jedwabno i Wielbark, a potem uderzyć na Szczytno.

Dodaj komentarz

21 stycznia 1945 roku, gdy 3. korpus kawalerii gwardii generała Nikołaja Oślikowskiego ruszył już w rajd na Olsztyn, jego śladem podążały oddziały 3. armii radzieckiej generała Aleksandra Gorbatowa. To właśnie korpusy tej armii skierowały się na Szczytno.

Dodaj komentarz

Horst Kopkow, pochodzący ze Szczytna wysoki rangą gestapowiec i najzdolniejszy łowca szpiegów III Rzeszy, znał bardzo dobrze szefa Gestapo Heinricha Müllera. Na początku lat 60. XX wieku w ramach poszukiwań Müllera przypomniano sobie o tej dawnej „znajomości” i przesłuchano Kopkowa. Co powiedział gestapowiec ze Szczytna o swym szefie?

Dodaj komentarz

Horst Kopkow, pochodzący ze Szczytna wysoki rangą gestapowiec

i najzdolniejszy łowca szpiegów III Rzeszy, znał bardzo dobrze szefa Gestapo Heinricha Müllera. Na początku lat 60. XX wieku w ramach poszukiwań Müllera przypomniano sobie o tej dawnej „znajomości” i przesłuchano Kopkowa. Co powiedział gestapowiec ze Szczytna

o swym szefie?

Dodaj komentarz

W Szuci odżyły tradycje świątecznych jasełek, które organizowano w tej mazurskiej miejscowości ponad 80 lat temu i utrwalono na starych zdjęciach.

Dodaj komentarz

W niewielkim Dłużku aktywnie na rzecz ruchu polskiego

na Mazurach działała rodzina Kiwickich. Za swą działalność przyszło jej drogo zapłacić.

Dodaj komentarz

Zastrzelony w 1945 roku przez krasnoarmiejców sołtys Dębowca według polskiej komunistycznej propagandy żył dalej w Niemczech Zachodnich i groził nowym mieszkańcom tej wsi. W rzeczywistości nie było już wtedy ani sołtysa, ani samego Dębowca.

Dodaj komentarz

Ojciec pierwszego powojennego starosty powiatu szczycieńskiego był długoletnim działaczem polskim na Mazurach. Zginął podczas tragicznego „wyzwolenia” w 1945 roku.

Dodaj komentarz

Krąży wiele fantastycznych opowieści o niemieckim „Wehrwolf”. A jak z nim było naprawdę?

Dodaj komentarz

Dopiero pokój krzyżacko – litewski spowodował możliwość zasiedlenia terenów dawnej Galindii, na których leży obecny powiat szczycieński. Wcześniej pustoszyły je między innymi najazdy litewskiego księcia Kiejstuta.

Dodaj komentarz

W 1954 roku zadecydowano o stworzeniu liczących po kilka wsi gromad,

które miały zastąpić gminy. Ich głównym organem miały być Gromadzkie Rady Narodowe. W każdej gminie utworzono Komisję Podziału Administracyjnego, która miała przygotować nowe struktury. Gminy konsultowały się między sobą w sprawie przydzielenia poszczególnych miejscowości do konkretnych gromad. Odbywał się swoisty „handel” wsiami.

Dodaj komentarz

Wiosną 2015 roku trzy miejscowości będą obchodzić „trójkątną” 444. rocznicę oficjalnego powstania. Jednego dnia wydano bowiem przywileje założycielskie dla Szuci, Nart i Nowego Dworu.

Dodaj komentarz

Na terenie Nadleśnictwa Jedwabno położone są Złote Góry. Krąży o nich wiele tajemniczych opowieści.

Dodaj komentarz

O dawnym majątku Omulew do dzisiaj krąży wiele sensacyjnych

i tajemniczych opowieści dotyczących jego historii i tego, kto bywał w tym pięknie położonym miejscu nad jeziorem Omulew.

Dodaj komentarz

Jesienią 1941 roku konną podróż przez Mazury odbyła znana w Niemczech hrabianka Marion Dönhoff. Swoje wrażenia z tej wyprawy zawarła w ciekawej relacji.

Dodaj komentarz

W powojennej odbudowie Szczytnu miały pomóc Berlin i Wiedeń, dwie cesarskie stolice. To wsparcie w dużej części okazało się jednak tylko iluzoryczne.

Dodaj komentarz

Po ekshumacji generał Samsonow został pochowany w rodzinnym grobowcu na wschodniej Ukrainie, nad Morzem Azowskim.

Dodaj komentarz

W lesie w pobliżu leśniczówki Karolinka pod Wielbarkiem w nocy z 29 na 30 sierpnia 1914 roku zakończył życie generał Samsonow, dowódca rosyjskiej armii „Narew”.

Dodaj komentarz

Szczytno nie ucierpiało w momencie wtargnięcia armii generała Samsonowa do Prus Wschodnich. Do zniszczenia miasta doszło kilka dni później, w momencie odwrotu oddziałów rosyjskich.

Dodaj komentarz