W XVIII w. gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na papier. Coraz większe jego ilości potrzebowały drukarnie, szkoły i urzędy. W związku z tym otwierano coraz liczniej młyny papiernicze, których wydajność była jednak ograniczona. Pierwsza wiadomość o planowanej budowie papierni w pobliżu Kucborka pochodzi z listu wysłanego z Urzędu Kamery Wojenno-Skarbowej w Królewcu do urzędu domenalnego w Wielbarku z 19 marca 1755 r.

Dodaj komentarz

Prawie wszyscy słyszeli o tym, że w 1807 r. Napoleon Bonaparte zatrzymał się w pewnym wielbarskim domu. Budynek należał wówczas do urzędnika skarbowego i niestety w 1980 r. został rozebrany. W latach osiemdziesiątych lokalna historia jeszcze się nie liczyła, nie widziano w niej chociażby atutu przyciągającego turystów.

Dodaj komentarz

30 sierpnia rosyjska artyleria ostrzelała Szczytno. Jej działa ustawione były na pagórkach pod Lemanami i przy drodze Szczytno-Olszyny.

Dodaj komentarz

Jezioro i miejscowość Dłużek otaczają przepiękne lasy, które kryją wiele tajemnic.

Dodaj komentarz

Melchior Wańkowicz w „Na tropach Smętka” zawarł swe wrażenia z podróży po Mazurach odbytej kajakiem i samochodem latem 1935 roku. Książka ta należy do jego najwybitniejszych dzieł.

Dodaj komentarz

Melchior Wańkowicz to jeden z najwybitniejszych polskich reportażystów. Opis jego przedwojennej wizyty w Jedwabnie i Dłużku na Mazurach znalazł się w słynnej książce „Na tropach Smętka”.

Dodaj komentarz

Dłużek to jedna z najpiękniejszych miejscowości w gminie Jedwabno. Jej pierwsi mieszkańcy zajmowali się połowem ryb w miejscowym jeziorze.

Dodaj komentarz

Rzeka Sawica to jeden z najważniejszych szlaków wodnych w naszym powiecie.

Dodaj komentarz

Kucbork to jedna z największych i najstarszych miejscowości w gminie Wielbark. Jej pierwsi mieszkańcy zajmowali się przetopem żelaza i bartnictwem.

Dodaj komentarz

Emerytowany komendant wojewódzki straży pożarnej Stanisław Mikulak wspomina swoją strażacką służbę i związki z ziemią szczycieńską.

Dodaj komentarz

Emerytowany komendant wojewódzki straży pożarnej Stanisław Mikulak wspomina swoją strażacką służbę i związki z ziemią szczycieńską.

Dodaj komentarz

Emerytowany komendant wojewódzki straży pożarnej Stanisław Mikulak wspomina swoją strażacką służbę i związki z ziemią szczycieńską.

Dodaj komentarz

Emerytowany komendant wojewódzki straży pożarnej Stanisław Mikulak wspomina swoją strażacką służbę i związki z ziemią szczycieńską.

Dodaj komentarz

Emerytowany komendant wojewódzki straży pożarnej Stanisław Mikulak wspomina swoją strażacką służbę i związki z ziemią szczycieńską.

Dodaj komentarz

Emerytowany komendant wojewódzki straży pożarnej Stanisław Mikulak wspomina swoją strażacką służbę i związki z ziemią szczycieńską.

Dodaj komentarz

Emerytowany komendant wojewódzki straży pożarnej Stanisław Mikulak wspomina swoją strażacką służbę i związki z ziemią szczycieńską.

Dodaj komentarz

Emerytowany komendant wojewódzki straży pożarnej Stanisław Mikulak wspomina swoją strażacką służbę i związki z ziemią szczycieńską.

Dodaj komentarz

Emerytowany komendant wojewódzki straży pożarnej Stanisław Mikulak wspomina swoją strażacką służbę i związki z ziemią szczycieńską.

Dodaj komentarz

Emerytowany komendant wojewódzki straży pożarnej Stanisław Mikulak wspomina swoją strażacką służbę i związki z ziemią szczycieńską.

Dodaj komentarz

Emerytowany komendant wojewódzki straży pożarnej Stanisław Mikulak wspomina swoją strażacką służbę i związki z ziemią szczycieńską.

Dodaj komentarz