GÓRA MIŁOŚCI

Niemiecka nazwa Klonu - Liebenberg, jest bardzo romantyczna. Oznacza górę miłości. Rzeczywiście, na północ od wsi znajduje się wzniesienie, na którym dawniej stał wiatrak, a obecnie stoi przeciwpożarowa, leśna wieża obserwacyjna.

Dodaj komentarz

UNIKATOWA FOTOGRAFIA

Co jakiś czas za pośrednictwem „Kurka Mazurskiego” zwracają się do mnie czytelnicy moich historycznych artykułów.

Dodaj komentarz

ZERWAĆ ZE SŁOWIAŃSKIMI KORZENIAMI

Niemcy zdecydowali się na założenie Uniwersytetu Ludowego w Jabłonce, ponieważ chcieli dokonać ostatecznej germanizacji Mazurów i południowych Warmiaków.

Dodaj komentarz

ZAGADKOWE WAŁY

Dwa tygodnie temu pisałem o wałach podłużnych, które są najstarszymi śladami po granicy oddzielającej Mazowsze od ziem zamieszkiwanych przez plemiona pruskie.

Dodaj komentarz

PENSJA PLUS KAWAŁEK POLA

W 1903 r. w Jerutach oddano do użytku szkołę, która została zniszczona przez Rosjan w listopadzie 1914 r.

Dodaj komentarz

DWIE GRANICE

Na terenie powiatu szczycieńskiego lub w jego pobliżu zachowały się ślady po dwóch granicach państwowych.

Dodaj komentarz

OJCIEC POLSKIEJ FOTOGRAFII

Od 1945 r. Jan Bułhak, początkowo z synem Januszem, fotografował Warmię i Mazury.

Dodaj komentarz

PRZEJŚCIE PRZEZ WIELBARK

W 1807 r. przez Wielbark przeszły liczące około 70-80 tys. żołnierzy wojska napoleońskie. Zniszczone zostały wówczas 24 domy i 221 budynków gospodarczych. Budynki rozebrano, by opalić polowe piekarnie. Wskutek nieostrożności Francuzów spaliła się część Warszawskiego Przedmieścia. Miasto musiało zapłacić 5 tysięcy talarów kontrybucji.

Dodaj komentarz

AFERA W MAŁDZE

W połowie maja 1807 r. Rosjanie rozpoczęli wojnę propagandową. Rozrzucali ulotki, w których wzywali Polaków do opuszczenia Napoleona, w zamian za co car i król pruski mieli darować im zdradę.

Dodaj komentarz

KORPUS GENERAŁA ZAJĄCZKA

Po przesunięciu się na północ francuskiego I i VI Korpusu w Wielbarku i nad Omulwią operowały wojska marszałka Messeny.

Dodaj komentarz

Wśród odtajnionych przez Centralną Agencję Wywiadowczą USA (CIA) dokumentów jest raport z 22 grudnia 1961 roku dotyczący lotniska w Szymanach. Został on zwolniony z klauzuli poufności po ponad 50 latach.

Dodaj komentarz

NAPOLEON

W WIELBARKU Pod koniec stycznia 1807 r. armia rosyjska rozpoczęła ofensywę, którą dowodził generał Leontij Bennigsen.

Dodaj komentarz

WYSTAWA W MUZEUM

W piątek w Muzeum Mazurskim w Szczytnie otawarta została nowa wystawa czasowa: „Jaćwingowie.

Dodaj komentarz

WIZYTA KRÓLEWSKIEJ PARY

14 października 1806 r. Napoleon pokonał Prusaków w bitwie pod Jeną i Auerstaedt. 26 października Francuzi zajęli Berlin a król z królową uciekli do Prus Wschodnich. Państwo pruskie zaczęło się sypać, ale jego opór przedłużała pomoc, która nadeszła w sile 100 tys. żołnierzy z Rosji.

Dodaj komentarz

JELENIOWO CZY JELENIEWO?

10 lutego 1555 r. książę Albrecht wydał Akt lokacyjny dla Jeleniowa.

Dodaj komentarz

ROZWÓJ WSI

Od lat 80. XIX wieku wieś zaczęła się szybciej rozwijać. Od jej południowej strony zaczęto wznosić nowe gospodarstwa. Pod koniec XIX w. właścicielem gospody był Przygodda z Wawroch.

Dodaj komentarz

POCZĄTKI

Pochodzenie nazwy Piasutna nie jest pewne. W starszych opracowaniach przyjmowano, że pochodzi ono od polskiego słowa „pisek”. Być może ma ona jednak pochodzenie pruskie.

Dodaj komentarz

BOHATERSKA OBRONA

Wszyscy interesujący się Mazurami słyszeli o nieistniejącej już wsi - Małdze, ale o leżącym obok Przeganisku wie niewielu. Jednak w 1807 r. o miejscu tym pisało wiele gazet. Zacznijmy jednak od początku.

Dodaj komentarz

Początki wsi

Targowska Wólka to niewielka wieś położona w gminie Dźwierzuty pomiędzy Targowem a Kałęczynem. Jej historia jest trudna do odtworzenia. Warto ją jednak odwiedzić, ponieważ znajduje się tu jeden z ciekawszych cmentarzy na terenie naszego powiatu. Zanim jednak go opiszę, kilka zdań o przeszłości tej miejscowości.

Dodaj komentarz

Jerzy Woźniak od lat jest zafascynowany dawnymi Prusami Wschodnimi oraz pograniczem mazowiecko – pruskim. Swoje zamiłowanie do historii połączył z pasją literacką. Owocem tego były jego dwie napisane kilka lat temu powieści „Mazur” i „Cyrograf”, których akcja rozgrywa się w okresie przedwojennym w ówczesnym Szczytnie i okolicach. Właśnie ukazała się nowa powieść autora, pt. „Fatum”, także osadzona w realiach dawnego Ortelsburga i pobliskich miejscowości. Czytelnik znajdzie tu wątki szpiegowskie i romans wplecione w wielką politykę. W minionym tygodniu Jerzy Woźniak promował swoją książkę podczas spotkania autorskiego w Muzeum Mazurskim. W rozmowie z „Kurkiem” autor opowiada nie tylko o najnowszej powieści, ale też o mazurskim fatum, sile propagandy, pokusie pisania na nowo historii oraz o tym, dlaczego napis „Ortelsburg” powinien pozostać na szczycieńskim dworcu.

Dodaj komentarz