Udało mi się niedawno kupić w Stanach Zjednoczonych na jednej z aukcji internetowych album fotograficzny ze zdjęciami Szczytna i powiatu z okresu I wojny światowej. Od razu zauważyłem, że znajdujące się w nim zdjęcia są ciekawe pod względem dokumentalnym oraz że nie były wcześniej nigdzie publikowane. Tylko dwie fotografie zostały opublikowane przez starostę Victora von Posera w jego książeczce o I wojnie światowej w powiecie szczycieńskim.

Dodaj komentarz

Carl Jaenike był synem Eduarda - drukarza, wydawcy szczycieńskiego tygodnika urzędowego i jednego z trzech pierwszych działających w Szczytnie od 1857 roku fotografów. Gdy w dniu 15 sierpnia 1863 roku Eduard Jaenike umarł, to interes przez 12 lat prowadziła wdowa Charlotte z domu Woynowska.

Dodaj komentarz

Niedawno pisałem o kryzysie w jakim znalazła się filatelistyka. Wspomniałem też o tym, że historią poczty interesują się nie tylko filateliści, ale również regionaliści, w tym również piszący te słowa. W tym artykule postaram się omówić jeden z listów znajdujących się w moich zbiorach.

Dodaj komentarz

Urodzony 22 marca 1856 roku w Rynie Richard Anders jest jedną z najbardziej znanych postaci z  historii powiatu szczycieńskiego. Udało mu się od podstaw stworzyć wielkie imperium przemysłowe, zajmujące się głównie obróbką drewna. W czerwcu 1909 r. w należącym do przedsiębiorcy tartaku i młynie wybuchł ogromny pożar.

Dodaj komentarz

W czasach PRL-u filatelistyka była niesłychanie popularna. Znaczki zbierali, przynajmniej w pewnym okresie życia, prawie wszyscy, łącznie z piszącym te słowa. Dzisiaj niewiele z tego zostało. Szczycieńska filatelistyka nierozerwalnie związana jest z postacią Stanisława Gołoty.

Dodaj komentarz

Potomek Salzburczyków - H. A. Moslehner - od 1887 roku prowadził w Szczytnie księgarnię oraz wypożyczalnię książek i czasopism. Od końca XIX wieku zaczął zamawiać pocztówki z widokami Szczytna. Według fachowej terminologii, Moslehner i jego następcy byli nakładcami pocztówek, które zamawiali u wydawców. Na niektórych, zamówionych przez Moslehnera pocztówkach, obok sygnatury nakładcy, znalazły się również dane wydawców. Byli nimi: Kretzschmar & Schatz, Meissen oraz Hermann Seibt, Meissen. Prawdopodobnie Moslehner zamawiał pocztówki również w innych firmach.

Dodaj komentarz

Tydzień temu pisałem o tym, co się nie zgadza w haśle „Szczytno” w Wikipedii. Teraz chciałbym omówić internetową Encyklopedię Warmii i Mazur. Można powiedzieć, że jest to dzieło, którego obecny kształt jest w sporej mierze wynikiem moich działań, które niekoniecznie były na rękę autorom tej encyklopedii.

Dodaj komentarz

W dzisiejszych czasach, gdy potrzebujemy wyszukać szybko informacji na jakiś temat, przede wszystkim zaglądamy do Wikipedii. Jest to wspaniałe narzędzie. Trzeba jednak pamiętać, że zdarzają się w nim błędy, niewychwycone przez redaktorów żarty, a nawet całe, przygotowane wyjątkowo niechlujnie hasła. Do takich, niechlujnie przygotowanych haseł, niestety należy „Szczytno”. Bardzo wiele jest w nim błędów oraz nieścisłości, nie mówiąc już o poważnych pominięciach. Problem w tym, że ze znajdujących się w tym haśle informacji bezrefleksyjnie korzystają nie tylko uczniowie i turyści, ale przede wszystkim autorzy dotyczących Szczytna tekstów publikowanych w Internecie.

Dodaj komentarz

Niedawno zadzwonił do mnie znajomy z pytaniem, czy słyszałem o znajdującej się w Szczytnie średniowiecznej pompie ssącej? Nic mi na ten temat nie było wiadomo, a sama informacja o jej istnieniu wydała mi się absurdalna.

Dodaj komentarz

Jadąc od strony Szczytna, po lewej stronie drogi, przed Olszynami, stoi pomnik sowieckiego żołnierza. Niedawno pojawiła się inicjatywa, by go rozebrać. Wpisuje się to w antyrosyjskie nastroje, jakie pojawiły się w Polsce po wybuchu wojny w Ukrainie.

Dodaj komentarz

Pod koniec XIX wieku w pobliżu pomnika upamiętniającego mieszkańców powiatu poległych w wojnie francusko-pruskiej, po lewej stronie obecnego placu Juranda, wzniesiono chyba najoryginalniejszy, prywatny budynek w Szczytnie. Właścicielem tego budynku był Willy Lipka.

Dodaj komentarz

Początki administracji leśnej na Mazurach sięgają XV wieku. W drugiej połowie XV wieku wybudowano strażnicę Puppen, od której nazwę przyjęła późniejsza osada Puppy/Spychowo.

Dodaj komentarz

W listopadzie 1876 roku w domu listonosza Kreutera Otto Trempenau otworzył w Szczytnie zakład zegarmistrzowski.

Dodaj komentarz

Nowa, wybudowana w 1928-1929 roku wraz z budynkami strzelnica szybko stała się miejscem licznych uroczystości. Chętnie ją odwiedzali zarówno mieszkańcy miasta, jak i żołnierze szczycieńskiego batalionu. Obecnie w tym miejscu znajduje się Hotel Leśna. Z samej strzelnicy miałem jeszcze okazję skorzystać w latach 90. ubiegłego wieku, gdy strzelałem tam z karabinka sportowego. W późniejszych latach przestała być już ona użytkowana.

Dodaj komentarz

Na stronie Komendy Powiatowej w Szczytnie pojawiła się informacja o znalezieniu 15 marca br. w lesie koło Rekownicy kolejnego niewybuchu pochodzącego z okresu II wojny światowej. Niestety po raz kolejny szczycieńska policja wykazuje się w swoim komunikacie dotyczącym niewybuchów i innych tego typu znalezisk wielką ignorancją.

Dodaj komentarz

Historia bractwa strzeleckiego w Szczytnie sięga 1602 roku. Jego założycielem był Erhart Schipper, który pojawił się w Szczytnie w związku z planami przebudowy zamku.

Dodaj komentarz

Najstarszym sposobem zabezpieczania korespondencji było odciskanie pieczęci w wosku i laku. Odciskana w podgrzanym laku pieczęć w trakcie otwierania listu kruszyła się i pękała. Ten sposób zabezpieczania korespondencji był powszechny jeszcze przez niemal cały XIX wiek. Gdzieniegdzie utrzymywał się nawet do początku kolejnego wieku. Od połowy XIX wieku do zabezpieczania listów zaczęto używać papierowych naklejek, które były odwzorowaniem pieczęci. W Niemczech naklejki te nosiły nazwę „Siegelmarke”, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „znaczek pieczętny”. W Polsce używa się określenia zalepka listowa.

Dodaj komentarz

W drugiej połowie XVII wieku patriarcha Nikon dokonał reformy rosyjskiego kościoła prawosławnego. Chodziło o usunięcie z tekstów religijnych różnych zniekształceń powstałych w wyniku przepisywania i przywrócenie ich oryginalnego bizantyjskiego brzmienia. Zmiany te wywołały jednak sprzeciw dużej części niższego duchowieństwa oraz wiernych.

Dodaj komentarz

Zwrócił się do mnie niedawno jeden z czytelników z propozycją przekazania mi pokrywki dzwonka rowerowego znalezionej przed laty w trakcie prac polowych w Lipowcu. Jest to pokrywka z reklamą warsztatu mechanika Otto Holstego z Wattenscheid (dzielnica Bochum).

Dodaj komentarz

Spacerując po lasach wciąż możemy się w nich natknąć na pozostałości II wojny światowej. Jednymi z ciekawszych i działających na wyobraźnię są resztki różnego rodzaju umocnień. Najczęściej możemy trafić na niewielkie bunkry.

Dodaj komentarz