Już na szczycieńskim zamku znajdowała się kaplica pod wezwaniem św. Anny. W 1485 roku u podnóża zamku wzniesiono drewnianą świątynię, której patronką została św. Katarzyna. Kościół ten spłonął podczas wojny z Polską prowadzonej w latach 1519-1521. Został odbudowany również z drewna. W polskiej literaturze, nie wiadomo na jakiej podstawie, pisze się natomiast, że już w 1485 roku kościół wzniesiono nie przy zamku, a w miejscu obecnego kościoła ewangelickiego.

Dodaj komentarz

Polscy kolekcjonerzy nieśmiertelników raczej unikają rozgłosu. Przyczyną tego jest to, że w opinii wielu osób spora część znanych nam obecnie nieśmiertelników pochodzi z grobów, z których została nielegalnie pozyskana. Jest to oczywista bzdura. Problem rabowania grobów istnieje, ale jest on marginalny. Z własnego doświadczenia oraz z Internetu wiem, że ludzie nie znający się na nieśmiertelnikach z reguły myślą, że są one związane ze śmiercią noszącego je żołnierza. Zazwyczaj jednak tak nie jest.

Dodaj komentarz

Kolejka wąskotorowa łącząca Spychowo, Rozogi i Myszyniec, zbudowana została w latach 1915-1916 przez Samodzielny Armijny Batalion nr 44, którym dowodził właściciel dóbr rycerskich w Kobułtach - Knauff. Rozstaw szyn torowiska kolejki wynosił 600 mm. Służyła ona do dowożenia zaopatrzenia dla wojsk niemieckich na Mazowszu oraz do gospodarczej eksploatacji ziem polskich, z których wywożono przede wszystkim drewno.

Dodaj komentarz

Niedawno wraz z Mieczysławem Rawskim kupiliśmy zestaw kilkunastu wyjątkowych fotografii z Klonu. Wyjątkowość tych zdjęć polega na tym, że przedstawiają domy i najprawdopodobniej są to najstarsze fotografie ukazujące drewnianą architekturę tej miejscowości. Dzięki nim możemy zobaczyć, jak wieś wyglądała przed ponad 100 laty. To jednak nie wszystko. Fotografie te dostarczają nam istotnej wiedzy na temat najlepiej zachowanych drewnianych budynków w Klonie.

Dodaj komentarz

Początków szczycieńskiego zboru baptystów szukać należy w leżących na skraju powiatu szczycieńskiego Rumach. To w tej miejscowości, w roku 1849 kupił grunt i rozpoczął działalność misyjną Gottlieb Gross. W 1857 r. odbył się tu pierwszy chrzest.

Dodaj komentarz

Kilka dni temu odwiedziłem cmentarz ewangelicki w Dźwierzutach. W pobliżu wejścia na teren cmentarza, po lewej stronie kościoła, zauważyłem świeżo odnowione i ustawione dwa żeliwne krzyże. Co mają one wspólnego z historią Elganowa?

Dodaj komentarz

W tym tygodniu przybliżamy dalsze losy stowarzyszenia, które było inicjatorem budowy pomnika szczycieńskich strzelców oraz samego monumentu.

Dodaj komentarz

W dniach 16-18 sierpnia 1924 r. odbyły się w Szczytnie uroczystości związane z odsłonięciem pomnika strzelców poległych w trakcie I wojny światowej.

Dodaj komentarz

23 czerwca 1923 r. szczycieńskie stowarzyszenie byłych żołnierzy batalionu strzelców wysłało adresowany do rządu Niemiec i Prus list, w którym sprzeciwiało się wyrokowi śmierci, na którą skazany został w Moguncji niejaki Görges. W razie jego wykonania żądało rozstrzelania najwyższego dowódcy francuskiej Generalnej Komisji Kontroli w Berlinie. Pod pismem, oprócz zarządu stowarzyszenia, podpisał się prezes powiatowego stowarzyszenia weteranów wojennych  Dr. Friedrich i prezes Związku Ojczyźnianego Großkopf.

Dodaj komentarz

Niedawno udało mi się nabyć broszurę wydaną w 1927 r. z okazji budowy pomnika szczycieńskich strzelców. Korzystając między innymi z zawartych w niej informacji, przybliżę tu historię tego pomnika oraz odpowiedzialnego za jego powstanie stowarzyszenia byłych żołnierzy szczycieńskiego batalionu.

Dodaj komentarz

Jednym z najważniejszych działów w moich zbiorach  są przedmioty związane z pomnikiem bitwy pod Tannenbergiem. W 1927 r. pod Olsztynkiem odsłonięto monumentalny, nawiązujący wielkością i kształtem do średniowiecznego zamku, pomnik upamiętniający bitwę pod Tannenbergiem.

Dodaj komentarz

W 1819 r. pojawiło się w Szczytnie pierwsze, naftowe oświetlenie uliczne. Z inicjatywy burmistrza Kowalewskiego szczycieńscy notable ufundowali 17 słupów latarnianych.

Dodaj komentarz

Już w początkach kolekcjonowania udało mi się nabyć ciekawy list, wysłany z Wielbarka w styczniu 1841 r. To najstarszy list związany z powiatem szczycieńskim, jaki znajduje się w moich zbiorach. Został nadany w Wielbarku w dniu 15 stycznia 1841 r. Treść powstała w Księżym Lasku, ale wysłano go z Wielbarka, ponieważ w tym czasie była to dla Księżego Lasku najbliższa placówka pocztowa.

Dodaj komentarz

W tym tygodniu przybliżam historię szkoły średniej dla dziewcząt, której historia sięga końca XIX w. Dziś w jej budynku funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Dodaj komentarz

W tym tygodniu przybliżamy dzieje Bartnej Strony od połowy XIX w. aż po czasy powojenne.

Dodaj komentarz

24 listopada 1360 r. komtur elbląski i wielki szpitalnik Zakonu Krzyżackiego - Ortolf z Trewiru wystawił na szczycieńskim zamku przywilej lokacyjny dla Bartnej Strony. Pierwszymi osadnikami na Bartnej Stronie było osiemnastu znanych nam z imienia Polaków, głownie bartników. Byli to: Kwiatko, Mikosz z Piwody, Świętosław z Wrzącej, Andrzej, Gniewomir, Paweł z Ciemnej, Grzesiek, Domanek, Wawrzyniec, Rudny, Jakub, Magnek (Manik), Piotr, Mikosz, Marcin, Tworzyjan, Wojciech oraz Piotrek.

Dodaj komentarz

Trzecią miejscowością w powiecie obok Opaleńca i Wielbarka, w której w trakcie I wojny światowej funkcjonował lazaret, było Szczytno. Lazaret garnizonowy działał tu już przed wojną i był przeznaczony dla rannych i chorych żołnierzy służących w szczycieńskim batalionie.

Dodaj komentarz

Po wielbarskim lazarecie zachowały się dosyć liczne pamiątki, przede wszystkim w postaci zdjęć, pocztówek oraz korespondencji. Ze stempli odbitych na korespondencji wynika, że w Wielbarku działał lazaret rezerwowy. Na korespondencji z 1915 r. znajdują się dwa rodzaje stempli. 1. Brief - Stempel Reservelazarett Willenberg. 2. Pieczątka z orłem i napisem: Kriegslazarett Willenberg.

Dodaj komentarz

W trakcie I wojny światowej wydano olbrzymią ilość pocztówek przedstawiających Szczytno. Inne wschodniopruskie miasta nawet nie zbliżyły się do tej liczby.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz