- To, co się u nas wyprawia to żywcem wzięte z Białorusi - mówi o sytuacji w Radzie Gminy jej niedawny szef Leszek Dec. Jemu i pozostałym radnym opozycji ich koledzy z rządzącej grupy nie pozwalają na wykonywanie statutowych obowiązków, lekceważąc przepisy.

Dodaj komentarz

Sobotnia uroczystość była świętem tych, którzy bezinteresownie oddają krew, ratując w ten sposób życie innym. Okazuje się jednak, że honorowe krwiodawstwo w naszym powiecie zmaga się z wieloma problemami.

Dodaj komentarz

Gminie Dźwierzuty przybędzie nowe sołectwo. Tamtejsi radni przychylili się do prośby mieszkańców Stankowa, którzy od lat bezskutecznie zabiegali o odłączenie ich miejscowości od sołectwa Olszewki.

Dodaj komentarz

Znane jest już stanowisko Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie umorzenia podatku byłemu wójtowi Świętajna Jerzemu Fabisiakowi przez ówczesnego wójta Dźwierzut Czesława Wierzuka. Mimo że kolegium wytknęło temu ostatniemu rażące naruszenie procedur, jego zwierzchnicy w partii i zarządzie powiatu nie doszukują się w jego postępowaniu niczego nagannego.

Dodaj komentarz

Samorządowcy z Dźwierzut oraz przedstawiciele wojewódzkich władz bibliotekarzy uroczyście pożegnali odchodzącą na emeryturę dyrektor Gminnej Biblioteki Marię Stepnowską.

Dodaj komentarz

W sporze między gminą a fundacją „Veritas” wreszcie wypowiedział się sąd. Władze samorządowe na razie mogą spać spokojnie: przedstawiona przez nie argumentacja dotycząca nieprawidłowości przy organizowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Sąpłatach znalazła pełne odzwierciedlenie w wyroku.

Dodaj komentarz

Powiedzenie o uczeniu się na własnych błędach znane jest wszędzie, tylko nie w Dźwierzutach. Tamtejsi radni, a konkretnie rządząca koalicja, z uporem godnym lepszej sprawy podejmuje uchwały, które konsekwentnie unieważnia organ nadzorczy.

Dodaj komentarz

Na dwa lata więzienia w zawieszeniu na trzy lata Wojskowy Sąd Garnizonowy skazał żołnierza, który czyszcząc broń, zastrzelił w Iraku swojego kolegę Gerarda Wasielewskiego. Stryj Gerarda, Kazimierz Wasielewski z Targowa, podobnie jak i rodzice zastrzelonego, wybaczył sprawcy.

Dodaj komentarz

Już wkrótce Gimnazjum Publiczne w Dźwierzutach będzie nosiło imię Krzysztofa Klenczona. O wyborze patrona zdecydowali, przytłaczającą większością głosów, uczniowie, ich rodzice oraz mieszkańcy gminy. Szkoła w Dźwierzutach to pierwsza w Polsce placówka nazwana imieniem słynnego muzyka pochodzącego ze Szczytna.

Dodaj komentarz

Czesław Wierzuk i Tadeusz Nartonowicz, których w lutym sąd ukarał grzywną za niestosowne zachowanie w dniu wyborów samorządowych, mogą odetchnąć z ulgą: po ponownym rozpatrzeniu sprawy okazało się, że obydwaj nie tylko nie agitowali, ale zdaniem sądu wykazali się postawą obywatelską. Zaskoczenia takim uzasadnieniem wyroku nie kryje krajowy komisarz wyborczy.

Dodaj komentarz

Nerwowa atmosfera towarzyszyła uchwalaniu budżetu gminy na 2005 rok. Radni opozycji dopiero na sesji poznali ostateczny kształt przyszłorocznych dochodów i wydatków gminy.

Dodaj komentarz

Sołtys i rada sołecka Jabłonki (gm. Dźwierzuty) postanowili zaangażować mieszkańców wsi do rozwiązywania wspólnych spraw. Pierwszym krokiem w tym kierunku była rodzinna zabawa przy ognisku.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy wsi coraz częściej angażują się w ciekawe przedsięwzięcia służące integrowaniu lokalnych wspólnot. Społeczność Rum i okolicznych miejscowości bawiła się na wspólnym festynie rodzinnym, podczas którego zainaugurowano projekt skierowany do uczniów miejscowej szkoły.

Dodaj komentarz

Przejeżdżając przez Rańsk nie sposób przeoczyć zmiany, jaka zaszła w wyglądzie najbardziej charakterystycznego budynku we wsi. Właśnie zakończyły się prace przy remoncie tamtejszego kościoła.

Dodaj komentarz

Były wójt Dźwierzut, obecny członek Zarządu Powiatu Czesław Wierzuk to człowiek o złotym sercu. Wie o tym najlepiej, także były już wójt Świętajna Jerzy Fabisiak, któremu Wierzuk umorzył należny gminie Dźwierzuty podatek w wysokości 17 tys. złotych.

Dodaj komentarz

W Gimnazjum w Dźwierzutach, które od niedawna nosi imię Krzysztofa Klenczona, zorganizowano festiwal jego piosenek.

Dodaj komentarz

Świadomość zbliżającego się absolutorium wymusiła wreszcie na wójcie Wierzuku i podporządkowanej mu grupie radnych dopuszczenie do komisji rewizyjnej przedstawicieli klubów opozycyjnych. Poprzednie dwie uchwały w tej sprawie, w których zabrakło dla nich miejsca, wojewoda uznał za nieważne, a złożoną przez gminę skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił.

Dodaj komentarz

Grupa trzymająca ster rządów w Dźwierzutach nieustannie wystawia na szwank reputację swojej gminy. Najpierw za jej sprawą przyjęto dwie uchwały o wyborze komisji rewizyjnej, które okazały się niezgodne z prawem, teraz próbowała ukryć przed opinią publiczną treść wyroku WSA obnażającego niekompetencję części dźwierzuckich samorządowców.

Dodaj komentarz

Koło łowieckie "Ryś" w Dźwierzutach, jako drugie w powiecie, może się poszczycić posiadaniem własnego sztandaru. Władze okręgowe PZŁ przyznały go myśliwym w dowód ich zasług.

Dodaj komentarz

W gminie Dźwierzuty szykują się zmiany w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Zaniepokojeni zasłyszanymi informacjami radni opozycji zażądali zwołania specjalnej sesji. Do debaty nie doszło, bo zbojkotowali ją radni z grupy rządzącej.

Dodaj komentarz