Druhowie z OSP Dźwierzuty od dwóch lat legitymują się uprawnieniami do poszukiwań osób zaginionych w terenie niezurbanizowanym. Pomaga im w tym GPS oraz specjalny, odporny na wstrząsy komputer. Zdobyte umiejętności oraz sprzęt pozwalają dotrzeć ratownikom tam, gdzie inni mogliby nie trafić.

Dodaj komentarz

Na świętowanie Dnia Kobiet w Rumach przybyło ok. 50 miejscowych pań i ich koleżanek z terenu gminy i regionu. Odświętnie udekorowana sala wiejskiej świetlicy zachęcała do wspólnego biesiadowania Na powitanie panowie popisywali się swoim talentem recytatorskim, chwaląc zalety pań, a następnie wręczyli każdej z nich goździki oraz czekoladę.

Dodaj komentarz

Odchodzącą na emeryturę Krystynę Furtak na stanowisku kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Dźwierzutach zastąpi Małgorzata Ochenkowska.

Dodaj komentarz

Radni gminy Dźwierzuty dali zgodę wójt Szydlik, by ta przedłużyła dzierżawę gruntów na okres dłuższy niż 3 lata wnioskującym o to sześciorgu mieszkańcom. Decyzja zapadła podczas sesji Rady Gminy.

Dodaj komentarz

Dąbrowa - to jedna z niewielu miejscowości w gminie Dźwierzuty, w której w minionym roku przybyło mieszkańców. - Kto tu tylko trochę pobędzie, nie chce już stąd wyjeżdżać – zachwala swoją miejscowość sołtys Agnieszka Rudnicka.

Dodaj komentarz

Nadszedł czas, by rozpocząć kolejną edycję Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego, organizowanego przez redakcję „Kurka Mazurskiego” i starostwo. Zdaniem starosty Jarosława Matłacha jest on ważnym wydarzeniem, podkreślającym rolę sołtysów w życiu lokalnych społeczności.

Dodaj komentarz

Wszystko wskazuje na to, że Szkoła Podstawowa w Linowie zostanie zamknięta. Warmińsko-mazurski kurator oświaty pozytywnie zaopiniował złożony przez władze gminy Dźwierzuty wniosek o likwidację placówki. Uczęszczający do niej uczniowie od nowego roku szkolnego przeniosą się do szkół w Dźwierzutach lub Orzynach.

Dodaj komentarz

Próba odwołania sołtys Sąpłat zakończyła się niepowodzeniem. Za złożonym przez grupę mieszkańców wnioskiem opowiedziało się w głosowaniu tajnym tylko 7 osób.

Dodaj komentarz

Szumnie zapowiadana reaktywacja połączeń autobusowych do małych miejscowości idzie jak po grudzie. W powiecie szczycieńskim w ramach programu rządowego uruchomiono tylko jedno połączenie w gminie Jedwabno. Czy jej śladem pójdą Dźwierzuty, skąd nadchodzi najwięcej postulatów od mieszkańców?

Dodaj komentarz

Działalność Dyskusyjnego Klubu Książki w Dźwierzutach została doceniona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, która przyznała mu czwarte miejsce wśród klubów funkcjonujących w regionie.

Dodaj komentarz

Najbliższa rodzina, przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe jednostek OSP i kół łowieckich, a także licznie przybyli mieszkańcy uczestniczyli w ostatniej drodze długoletniego naczelnika i wójta gminy Dźwierzuty oraz radnego powiatowego kilku kadencji Czesława Wierzuka. Samorządowiec spoczął na dźwierzuckim cmentarzu.

Dodaj komentarz

Grudzień, pierwszy zimowy miesiąc, zespół ”Wrzosy” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach, spędził na spotkaniach wigilijnych i wspólnym kolędowaniu.

Dodaj komentarz

Już nie 12 jak dotychczas, a 28 zł będzie pobierane od każdej osoby za odbiór segregowanych śmieci. Szokowego wzrostu cenowego unikną ci, którzy będą kompostować śmieci.

Dodaj komentarz

Szkoła Podstawowa w Linowie nie ma racji bytu. Do takiego wniosku doszły władze gminy. Czy ich zdanie podzielą radni dowiemy się podczas najbliższej sesji Rady Gminy. W jej programie znalazł się projekt uchwały dotyczący zamiaru likwidacji szkoły.

Dodaj komentarz

Sanepid w Szczytnie wydał 4 grudnia decyzję o warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu w Grodziskach.

Dodaj komentarz

- Podjęta próba podzielenia społeczeństwa w naszym sołectwie się nie powiedzie. Nas, którzy chcą w zgodzie pracować na jego rzecz, jest więcej – mówi była sołtys Sąpłat Monika Madrak, odnosząc się do wniosku o odwołanie obecnie pełniącej tę funkcję Anny Bronarczyk.

Dodaj komentarz

Andrzejki są dobrą okazją do zorganizowania ostatnich zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. Dawniej wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny. Zwyczaj ten praktykowały tylko niezamężne dziewczęta. Z czasem jednak przybrały one formę zbiorową, organizowaną w grupach, traktowaną jako zabawę, w której biorą udział zarówno dziewczęta jak i chłopcy.

Dodaj komentarz

Mijający rok w Kole Emerytów i Rencistów z Dźwierzut obfitował w wiele ciekawych wypraw kulturalno-poznawczych. Na zakończenie sezonu wyjazdów wybrano Białystok i wieczór w operze.

Dodaj komentarz

Już niedługo ulica Piaskowa w Dźwierzutach będzie taką tylko z nazwy.

Dodaj komentarz

Wójt Marianna Szydlik ogłosiła konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Kandydaci muszą się m. in. wykazać co najmniej 3-letnim stażem na kierowniczym stanowisku i wyższym wykształceniem, najlepiej o kierunku artystycznym lub kulturalno-oświatowym.

Dodaj komentarz