Już tylko mieszkańcy trzech wsi, podłączonych do ujęcia w Grodziskach nie mogą korzystać z wody do celów spożywczych.

Dodaj komentarz

Czy przy budowie amfiteatru w Dźwierzutach doszło do przestępstwa? Były wójt Czesław Wierzuk nie ma sobie, ani podległym pracownikom nic do zarzucenia. Jego następczyni Marianna Szydlik zgłasza z kolei wiele zastrzeżeń. Sprawę bada prokuratura.

Dodaj komentarz

Nietypowo, bo pod wodą odbył się finał sprzątania świata w ośrodku wczasowym „Nemo”. W miniony weekend płetwonurkowie i strażacy usuwali nieczystości z dna oraz przybrzeżnych okolice jez. Łęsk.

Dodaj komentarz

Zupa krem z ziemniaków z grzybami przygotowana przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Targowie podbiła podniebienia jurorów I Jarmarku Smaku w Dźwierzutach.

Dodaj komentarz

Sezon turystyczny obfitujący w niebezpieczne zdarzenia na wodzie już za nami, ale strażacy przygotowują się do następnego, doskonaląc swoje umiejętności w niesieniu pomocy. W tym celu na jeziorze Łęsk ratownicy ze Szczytna ćwiczyli wspólnie z kolegami ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego z Olsztyna.

Dodaj komentarz

Lotta Dorow, mieszkanka gminy Dźwierzuty, ukończyła 100 lat. Z tej okazji otrzymała list gratulacyjny od premier Szydło. Pamiętały też o niej władze samorządowe i mieszkańcy gminy.

Dodaj komentarz

Sołectwo Rańsk zostanie podzielone. Z jego dotychczasowego obszaru zostaną wyłączone Grądy i Śledzie, które utworzą nowe sołectwo. Tak głosami 7-6 zadecydowali radni podczas ubiegłotygodniowej sesji. Nie zgodzili się natomiast na wszczęcie procedury zmierzającej do utworzenia sołectwa Zalesie-Kałęczyn.

Dodaj komentarz

Sześć osób związanych z gminną oświatą i kulturą odeszło na emeryturę. Z tej okazji wójt Marianna Szydlik uroczyście, podczas sesji Rady Gminy, podziękowała im za długoletni wkład pracy.

Dodaj komentarz

W tym tygodniu przeglądamy oświadczenia majątkowe władz gminy Dźwierzuty. Pod względem zarobków na czele stawki jest wójt Marianna Szydlik. Jeśli chodzi o posiadane nieruchomości, to palma pierwszeństwa przypada byłemu przewodniczącemu rady Krzysztofowi Sawickiemu, który może się pochwalić m.in. dwoma domami, mieszkaniem oraz sklepem.

Dodaj komentarz

Wójt gminy Dźwierzuty będzie musiała ponownie zająć się sprawą zapuszczonych rowów melioracyjnych znajdujących się w pobliżu jeziora Szczepankowo. Nakazu ich oczyszczenia domagało się miejscowe stowarzyszenie oraz Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, ale postępowanie zostało umorzone. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, że stało się to z naruszeniem przepisów.

Dodaj komentarz

Atrakcją imprezy w Rumach była historia święta plonów przedstawiona w zabawnych scenkach przez młodszych i starszych mieszkańców wsi.

Dodaj komentarz

– Uczycie się nie dla nagród, ale dlatego by jak najlepiej przygotować się do dorosłego życia. Nie mniej zawsze miło jest, kiedy wasz wysiłek zostaje dostrzeżony i nagrodzony – mówiła do wyróżnionych wójt Marianna Szydlik. Zamierza w ten sposób zachęcić uczniów do jeszcze wyższych wyników.

Dodaj komentarz

Przygotowania do dożynek gminnych, które odbyły się w minioną niedzielę, wzbudziły w gronie miejscowych radnych spore emocje. Radny Malik protestował przeciwko przekazywaniu na ten cel z budżetu samorządu 30 tys. zł.

Dodaj komentarz

Sołtysi pobierający od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą otrzymywać prowizję w wysokości 7,5, a nie jak dotychczas 7%. Bez zmian pozostaną prowizje przy poborze podatków. Te są zróżnicowane, co wzbudza podejrzenia i protesty.

Dodaj komentarz

Plenerowe widowisko grupy „Domalesia” nawiązujące do chrztu Mieszka i wprowadzenia Polski na drogę chrześcijaństwa było głównym wydarzeniem święta plonów w Targowie.

Dodaj komentarz

Jeziorom Szczepankowskiemu i Sąpłackiemu grozi katastrofa ekologiczna. Od kilku lat w obu akwenach dramatycznie spada poziom wód. Zdaniem wędkarzy i ekologów wpływ na to mają nieczyszczone, pozarastane drzewami rowy melioracyjne. Jedyną instancją, która mogłaby wymóc na właścicielach ich oczyszczenie, jest wójt gminy Dźwierzuty. Władza jednak problemu nie widzi.

Dodaj komentarz

- Trzeba najpierw przyoszczędzić, rozejrzeć się, a potem dopiero realizować duże inwestycje – tak politykę gminy Dźwierzuty na najbliższe lata określa przewodniczący rady Arkadiusz Nosek.

Dodaj komentarz

Nie zapadła jeszcze decyzja o wystąpieniu z sołectwa Rańsk Grądów i Śledzi, a już wpłynął podobny wniosek mieszkańców Zalesia i Kałęczyna.

Dodaj komentarz

60-letnia mieszkanka gminy Dźwierzuty, będąc pod wpływem alkoholu, bezpodstawnie wezwała policję, informując, że sąsiedzi zakłócają jej spokój. Przyjazd funkcjonariuszy kobieta potraktowała jako atrakcję wieczoru.

Dodaj komentarz

Czy to możliwe, aby inwestycja za 156 tys. zł, która okazała się bublem, nie wzbudziła większego zainteresowania radnych i komisji rewizyjnej? Tak jest właśnie w gminie Dźwierzuty.

Dodaj komentarz