To wydaje się nieprawdopodobne. Kolejną realizowaną na terenie gminy Dźwierzuty inwestycję, zanim jeszcze oddano do użytku, już wandale zdążyli zdemolować i uszkodzić. Koszty naprawy pokryją teraz podatnicy.

Dodaj komentarz

W Dźwierzutach na 13-hektarowej działce powstać ma elektrownia fotowoltaiczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jak informuje sołtys miejscowości Leszek Kalinowski, jest duże zainteresowanie lokalizacją tu większej liczby podobnych inwestycji. Nie u wszystkich budzą one jednak entuzjazm.

Dodaj komentarz

Już po raz szósty Dźwierzuty wzięły udział w Narodowym Czytaniu, podczas którego w tym roku prezentowano „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Dodaj komentarz

W skromnej formule, ale jednak, odbyły się coroczne dożynki w gminie Dźwierzuty.

Dodaj komentarz

Chociaż ścieżka rowerowa budowana na terenie gminy Dźwierzuty nie została jeszcze oddana do użytku, już dochodzi na niej do dantejskich scen. Na nowo wybudowanych obiektach wandale dokonują zniszczeń, podnosząc i tak już olbrzymie, wielomilionowe koszty inwestycji.

Dodaj komentarz

Dzielnicowy miasta i gminy Pasym mł. asp. Grzegorz Licki, inicjator akcji charytatywnej „Pomaganie przez wędkowanie” na rzecz zmagającego się z nowotworem 6-letniego Filipka z Targowa, przekazał tacie chłopca zebrane pieniądze.

Dodaj komentarz

Wyłoniony w drodze przetargu na termomodernizację ośrodka kultury w Dźwierzutach wykonawca zaoferował kwotę, która mieści się w przewidzianym przez gminę limicie. Wszyscy liczą teraz tylko, że nie pójdzie śladem swoich poprzedników i nie wycofa się z realizacji zadania

Dodaj komentarz

Firma „Ostrada”, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na przebudowę drogi w Stankowie, nie zaniżyła rażąco ceny i zrealizuje zadanie jeszcze w tym roku.

Dodaj komentarz

Kampania profrekwencyjna adresowana do wszystkich samorządów, trafiła na podatny grunt w gminie Dźwierzuty. Aby zwiększyć szanse na zdobycie finansowej nagrody, zostaną tu uruchomione specjalne szczepionkowozy, z których usług będzie mógł skorzystać każdy chętny, bez wcześniejszej rejestracji.

Dodaj komentarz

W sobotę na stacji benzynowej w Dźwierzutach doszło do awarii zbiornika z gazem. Służby podjęły decyzję o ewakuacji 19 mieszkańców ul. Szczycieńskiej, w tym wójt Marianny Szydlik.

Dodaj komentarz

Planowane na początku roku inwestycje w wysokości 2,8 mln zł gmina Dźwierzuty wykonała zaledwie w połowie. To niespełna 5% ogólnych wydatków samorządu, wynik wystawiający mu nie najlepsze świadectwo. Mimo to radni jednogłośnie udzielili wójt absolutorium i obdarzyli wotum zaufania, a przewodniczący rady życzył jej wszystkiego najlepszego na … nowej drodze.

Dodaj komentarz

Takiej sytuacji przy okazji organizowanych przetargów dawno w powiecie szczycieńskim nie notowano. Wszystkie cztery złożone oferty okazały się niższe i to znacznie od szacunków przyjętych przez gminę. Teraz wykonawcy muszą udowodnić, że rażąco nie zaniżyli ceny.

Dodaj komentarz

Cztery martwe krowy i pięć cielaków znaleźli w jednym z gospodarstw na terenie gminy Dźwierzuty policjanci. Zwierzęta były przetrzymywane w złych warunkach sanitarnych, bez jedzenia, picia i opieki lekarza weterynarii. Ich 56-letni właściciel w chwili zatrzymania przez mundurowych miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu.

Dodaj komentarz

Jeśli do złożonej dokumentacji nie będzie uwag, termomodernizację budynku GOK-u w Dźwierzutach wykonana firma Jarosława Kaczyńskiego ze Szczytna, która w powtórzonym przetargu zaproponowała najniższą kwotę.

Dodaj komentarz

31-letni mieszkanka Dźwierzut zaatakowała nożem swojego o rok starszego konkubenta. Obrażenia, których doznał mężczyzna były na tyle poważne, że wymagał on natychmiastowej hospitalizacji.

Dodaj komentarz

50 tys. zł pochłonął tegoroczny etap wymiany starych opraw rtęciowych na ledowe na terenie gminy Dźwierzuty.

Dodaj komentarz

Od września w Biskupcu uruchomiony zostanie transport publiczny. Skorzystają z niego nie tylko mieszkańcy tego miasta i gminy, ale także położonych już na terenie gminy Dźwierzuty Popowej Woli i Rutkowa.

Dodaj komentarz

Trzeba być blisko Boga, wiary i rodziny – taką receptę na długoletnie pożycie małżeńskie mają Barbara i Tomasz Olszakowie. Z kolei Teresa i Wojciech Krawczykowie wskazują na wyrozumiałość. Obchodzący właśnie „Złote Gody” jubilaci odebrali w minionym tygodniu odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP.

Dodaj komentarz

Fontanna w obiegu zamkniętym i ławka z panelem fotowoltaicznym, na której będzie można podładować urządzenia elektroniczne – takie m.in. nowe elementy pojawią się na terenie parku w Dźwierzutach jeszcze w tym roku.

Dodaj komentarz

Dobiegła końca budowa wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Śledzie.

Dodaj komentarz