Wszystko wskazuje na to, że Szkoła Podstawowa w Linowie zostanie zamknięta. Warmińsko-mazurski kurator oświaty pozytywnie zaopiniował złożony przez władze gminy Dźwierzuty wniosek o likwidację placówki. Uczęszczający do niej uczniowie od nowego roku szkolnego przeniosą się do szkół w Dźwierzutach lub Orzynach.

Dodaj komentarz

Próba odwołania sołtys Sąpłat zakończyła się niepowodzeniem. Za złożonym przez grupę mieszkańców wnioskiem opowiedziało się w głosowaniu tajnym tylko 7 osób.

Dodaj komentarz

Szumnie zapowiadana reaktywacja połączeń autobusowych do małych miejscowości idzie jak po grudzie. W powiecie szczycieńskim w ramach programu rządowego uruchomiono tylko jedno połączenie w gminie Jedwabno. Czy jej śladem pójdą Dźwierzuty, skąd nadchodzi najwięcej postulatów od mieszkańców?

Dodaj komentarz

Działalność Dyskusyjnego Klubu Książki w Dźwierzutach została doceniona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, która przyznała mu czwarte miejsce wśród klubów funkcjonujących w regionie.

Dodaj komentarz

Najbliższa rodzina, przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe jednostek OSP i kół łowieckich, a także licznie przybyli mieszkańcy uczestniczyli w ostatniej drodze długoletniego naczelnika i wójta gminy Dźwierzuty oraz radnego powiatowego kilku kadencji Czesława Wierzuka. Samorządowiec spoczął na dźwierzuckim cmentarzu.

Dodaj komentarz

Grudzień, pierwszy zimowy miesiąc, zespół ”Wrzosy” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach, spędził na spotkaniach wigilijnych i wspólnym kolędowaniu.

Dodaj komentarz

Już nie 12 jak dotychczas, a 28 zł będzie pobierane od każdej osoby za odbiór segregowanych śmieci. Szokowego wzrostu cenowego unikną ci, którzy będą kompostować śmieci.

Dodaj komentarz

Szkoła Podstawowa w Linowie nie ma racji bytu. Do takiego wniosku doszły władze gminy. Czy ich zdanie podzielą radni dowiemy się podczas najbliższej sesji Rady Gminy. W jej programie znalazł się projekt uchwały dotyczący zamiaru likwidacji szkoły.

Dodaj komentarz

Sanepid w Szczytnie wydał 4 grudnia decyzję o warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu w Grodziskach.

Dodaj komentarz

- Podjęta próba podzielenia społeczeństwa w naszym sołectwie się nie powiedzie. Nas, którzy chcą w zgodzie pracować na jego rzecz, jest więcej – mówi była sołtys Sąpłat Monika Madrak, odnosząc się do wniosku o odwołanie obecnie pełniącej tę funkcję Anny Bronarczyk.

Dodaj komentarz

Andrzejki są dobrą okazją do zorganizowania ostatnich zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. Dawniej wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny. Zwyczaj ten praktykowały tylko niezamężne dziewczęta. Z czasem jednak przybrały one formę zbiorową, organizowaną w grupach, traktowaną jako zabawę, w której biorą udział zarówno dziewczęta jak i chłopcy.

Dodaj komentarz

Mijający rok w Kole Emerytów i Rencistów z Dźwierzut obfitował w wiele ciekawych wypraw kulturalno-poznawczych. Na zakończenie sezonu wyjazdów wybrano Białystok i wieczór w operze.

Dodaj komentarz

Już niedługo ulica Piaskowa w Dźwierzutach będzie taką tylko z nazwy.

Dodaj komentarz

Wójt Marianna Szydlik ogłosiła konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Kandydaci muszą się m. in. wykazać co najmniej 3-letnim stażem na kierowniczym stanowisku i wyższym wykształceniem, najlepiej o kierunku artystycznym lub kulturalno-oświatowym.

Dodaj komentarz

Termomodernizacja budynku GOK, przebudowa siedziby OSP oraz montaż monitoringu na terenie parku w Dźwierzutach – to inwestycje, które powinny doczekać się realizacji w przyszłym roku.

Dodaj komentarz

Rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi gminnej w Miętkich liczącej 680 metrów.

Dodaj komentarz

Orzyny mają nowego sołtysa. Wiesława Domalewskiego, który niedawno niespodziewanie złożył rezygnację, zastąpi Jadwiga Śledzińska. - Można powiedzieć, że rzuciłam się na głęboką wodę, ale bardzo liczę na pomoc rady sołeckiej – mówi nowo wybrana sołtys.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Dźwierzut dojeżdżający do pracy i szkół w Szczytnie doczekali się wreszcie nowego przystanku autobusowego.

Dodaj komentarz

Ponad 50 mieszkańców sołectwa Sąpłaty chce odwołania z funkcji sołtysa Anny Bronarczyk. Zarzucają jej brak zaangażowania w sprawy sołectwa i niewywiązywanie się z ciążących na niej obowiązków.

Dodaj komentarz

Od 1 października dzielnicowym w gminie Dźwierzuty jest 41-letni aspirat sztabowy Paweł Ślubowski. Wśród swoich priorytetów wymienia przywrócenie porządku na przystanku przy ul. Szczycieńskiej i w parku. Spożywające tam alkohol osoby od dawna są utrapieniem mieszkańców.

Dodaj komentarz