W sporze między gminą a fundacją „Veritas” wreszcie wypowiedział się sąd. Władze samorządowe na razie mogą spać spokojnie: przedstawiona przez nie argumentacja dotycząca nieprawidłowości przy organizowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Sąpłatach znalazła pełne odzwierciedlenie w wyroku.

Dodaj komentarz

Powiedzenie o uczeniu się na własnych błędach znane jest wszędzie, tylko nie w Dźwierzutach. Tamtejsi radni, a konkretnie rządząca koalicja, z uporem godnym lepszej sprawy podejmuje uchwały, które konsekwentnie unieważnia organ nadzorczy.

Dodaj komentarz

Na dwa lata więzienia w zawieszeniu na trzy lata Wojskowy Sąd Garnizonowy skazał żołnierza, który czyszcząc broń, zastrzelił w Iraku swojego kolegę Gerarda Wasielewskiego. Stryj Gerarda, Kazimierz Wasielewski z Targowa, podobnie jak i rodzice zastrzelonego, wybaczył sprawcy.

Dodaj komentarz

Już wkrótce Gimnazjum Publiczne w Dźwierzutach będzie nosiło imię Krzysztofa Klenczona. O wyborze patrona zdecydowali, przytłaczającą większością głosów, uczniowie, ich rodzice oraz mieszkańcy gminy. Szkoła w Dźwierzutach to pierwsza w Polsce placówka nazwana imieniem słynnego muzyka pochodzącego ze Szczytna.

Dodaj komentarz

Czesław Wierzuk i Tadeusz Nartonowicz, których w lutym sąd ukarał grzywną za niestosowne zachowanie w dniu wyborów samorządowych, mogą odetchnąć z ulgą: po ponownym rozpatrzeniu sprawy okazało się, że obydwaj nie tylko nie agitowali, ale zdaniem sądu wykazali się postawą obywatelską. Zaskoczenia takim uzasadnieniem wyroku nie kryje krajowy komisarz wyborczy.

Dodaj komentarz

Nerwowa atmosfera towarzyszyła uchwalaniu budżetu gminy na 2005 rok. Radni opozycji dopiero na sesji poznali ostateczny kształt przyszłorocznych dochodów i wydatków gminy.

Dodaj komentarz

Sołtys i rada sołecka Jabłonki (gm. Dźwierzuty) postanowili zaangażować mieszkańców wsi do rozwiązywania wspólnych spraw. Pierwszym krokiem w tym kierunku była rodzinna zabawa przy ognisku.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy wsi coraz częściej angażują się w ciekawe przedsięwzięcia służące integrowaniu lokalnych wspólnot. Społeczność Rum i okolicznych miejscowości bawiła się na wspólnym festynie rodzinnym, podczas którego zainaugurowano projekt skierowany do uczniów miejscowej szkoły.

Dodaj komentarz

Przejeżdżając przez Rańsk nie sposób przeoczyć zmiany, jaka zaszła w wyglądzie najbardziej charakterystycznego budynku we wsi. Właśnie zakończyły się prace przy remoncie tamtejszego kościoła.

Dodaj komentarz

Były wójt Dźwierzut, obecny członek Zarządu Powiatu Czesław Wierzuk to człowiek o złotym sercu. Wie o tym najlepiej, także były już wójt Świętajna Jerzy Fabisiak, któremu Wierzuk umorzył należny gminie Dźwierzuty podatek w wysokości 17 tys. złotych.

Dodaj komentarz

W Gimnazjum w Dźwierzutach, które od niedawna nosi imię Krzysztofa Klenczona, zorganizowano festiwal jego piosenek.

Dodaj komentarz

Świadomość zbliżającego się absolutorium wymusiła wreszcie na wójcie Wierzuku i podporządkowanej mu grupie radnych dopuszczenie do komisji rewizyjnej przedstawicieli klubów opozycyjnych. Poprzednie dwie uchwały w tej sprawie, w których zabrakło dla nich miejsca, wojewoda uznał za nieważne, a złożoną przez gminę skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił.

Dodaj komentarz

Grupa trzymająca ster rządów w Dźwierzutach nieustannie wystawia na szwank reputację swojej gminy. Najpierw za jej sprawą przyjęto dwie uchwały o wyborze komisji rewizyjnej, które okazały się niezgodne z prawem, teraz próbowała ukryć przed opinią publiczną treść wyroku WSA obnażającego niekompetencję części dźwierzuckich samorządowców.

Dodaj komentarz

Koło łowieckie "Ryś" w Dźwierzutach, jako drugie w powiecie, może się poszczycić posiadaniem własnego sztandaru. Władze okręgowe PZŁ przyznały go myśliwym w dowód ich zasług.

Dodaj komentarz

W gminie Dźwierzuty szykują się zmiany w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Zaniepokojeni zasłyszanymi informacjami radni opozycji zażądali zwołania specjalnej sesji. Do debaty nie doszło, bo zbojkotowali ją radni z grupy rządzącej.

Dodaj komentarz

W gminie Dźwierzuty coraz częściej do głosu zaczynają dochodzić panie. W zakończonych niedawno wyborach sołtysów aż w ośmiu przypadkach zwyciężała płeć piękna.

Dodaj komentarz

Niedawno cała Polska była świadkiem konfliktu między ekologami a zwolennikami budowy obwodnicy Augustowa przebiegającej przez dolinę Rospudy. Podobna sytuacja, choć na mniejszą skalę, ma miejsce nieopodal Dźwierzut, gdzie wkrótce może powstać duża kopalnia żwiru. Obrońcy przyrody uważają, że zniszczy ona cenne przyrodniczo obszary, natomiast władze samorządowe stoją na stanowisku, że środowisko nie ucierpi, a gmina tylko skorzysta.

Dodaj komentarz

Potwierdziły się obawy radnych opozycji. Od września liczba oddziałów w szkołach i przedszkolach podległych gminie zmniejszy się o sześć. Rodzice protestują, ale wójt Wierzuk nie pozostawia żadnych wątpliwości i zapowiada, że to dopiero początek szukania oszczędności w wydatkach oświatowych.

Dodaj komentarz

- Rządy mężczyzn do niczego dobrego nas nie prowadzą. Sprawy nie załatwią, jak nie oprą jej o bufet. Dlatego powinnyśmy bardziej aktywnie włączyć się do życia publicznego - gorąco zachęca inne mieszkanki gminy Dźwierzuty sołtys Popowej Woli Kazimiera Kłobuszeńska.

Dodaj komentarz

Przez cztery dni gościli w Dźwierzutach nauczyciele ze szkół, które wspólnie z miejscową placówką uczestniczą w realizacji programu Socrates-Comenius.

Dodaj komentarz