W sobotę na stacji benzynowej w Dźwierzutach doszło do awarii zbiornika z gazem. Służby podjęły decyzję o ewakuacji 19 mieszkańców ul. Szczycieńskiej, w tym wójt Marianny Szydlik.

Dodaj komentarz

Planowane na początku roku inwestycje w wysokości 2,8 mln zł gmina Dźwierzuty wykonała zaledwie w połowie. To niespełna 5% ogólnych wydatków samorządu, wynik wystawiający mu nie najlepsze świadectwo. Mimo to radni jednogłośnie udzielili wójt absolutorium i obdarzyli wotum zaufania, a przewodniczący rady życzył jej wszystkiego najlepszego na … nowej drodze.

Dodaj komentarz

Takiej sytuacji przy okazji organizowanych przetargów dawno w powiecie szczycieńskim nie notowano. Wszystkie cztery złożone oferty okazały się niższe i to znacznie od szacunków przyjętych przez gminę. Teraz wykonawcy muszą udowodnić, że rażąco nie zaniżyli ceny.

Dodaj komentarz

Cztery martwe krowy i pięć cielaków znaleźli w jednym z gospodarstw na terenie gminy Dźwierzuty policjanci. Zwierzęta były przetrzymywane w złych warunkach sanitarnych, bez jedzenia, picia i opieki lekarza weterynarii. Ich 56-letni właściciel w chwili zatrzymania przez mundurowych miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu.

Dodaj komentarz

Jeśli do złożonej dokumentacji nie będzie uwag, termomodernizację budynku GOK-u w Dźwierzutach wykonana firma Jarosława Kaczyńskiego ze Szczytna, która w powtórzonym przetargu zaproponowała najniższą kwotę.

Dodaj komentarz

31-letni mieszkanka Dźwierzut zaatakowała nożem swojego o rok starszego konkubenta. Obrażenia, których doznał mężczyzna były na tyle poważne, że wymagał on natychmiastowej hospitalizacji.

Dodaj komentarz

50 tys. zł pochłonął tegoroczny etap wymiany starych opraw rtęciowych na ledowe na terenie gminy Dźwierzuty.

Dodaj komentarz

Od września w Biskupcu uruchomiony zostanie transport publiczny. Skorzystają z niego nie tylko mieszkańcy tego miasta i gminy, ale także położonych już na terenie gminy Dźwierzuty Popowej Woli i Rutkowa.

Dodaj komentarz

Trzeba być blisko Boga, wiary i rodziny – taką receptę na długoletnie pożycie małżeńskie mają Barbara i Tomasz Olszakowie. Z kolei Teresa i Wojciech Krawczykowie wskazują na wyrozumiałość. Obchodzący właśnie „Złote Gody” jubilaci odebrali w minionym tygodniu odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP.

Dodaj komentarz

Fontanna w obiegu zamkniętym i ławka z panelem fotowoltaicznym, na której będzie można podładować urządzenia elektroniczne – takie m.in. nowe elementy pojawią się na terenie parku w Dźwierzutach jeszcze w tym roku.

Dodaj komentarz

Dobiegła końca budowa wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Śledzie.

Dodaj komentarz

Na terenie gminy Dźwierzuty trwa drugi etap budowy ścieżki rowerowej po nieczynnej linii kolejowej do Biskupca. Zakończono już wycinkę drzew i krzewów. Obecnie prowadzone są remonty wiaduktów i prace przygotowujące do położenia masy bitumicznej.

Dodaj komentarz

Wszystko wskazuje na to, że Dźwierzuty, jako ostatnia gminy w powiecie, będzie płacić swoim sołtysom diety w postaci miesięcznych ryczałtów. Projekt uchwały w tej sprawie skierowała do Rady Gminy wójt Marianna Szydlik, do której trafiła petycja, podpisana przez zdecydowaną większość sołtysów.

Dodaj komentarz

- Mieszkańcy Dźwierzut są pozbawieni dostępu do dentysty w ramach posiadanego ubezpieczenia. W naszej przychodni przyjmuje dentystka, ale tylko prywatnie. A przecież jak przekształcano ośrodek w niepubliczny zapewniano nas, że będzie w nim bezpłatny dostęp do tego zakresu usług. Gdzie my osoby, których nie stać na wizyty w prywatnych gabinetach mamy się teraz udać? - pyta pani Bożena z Dźwierzut.

Dodaj komentarz

Rodziny, które nie mają możliwości zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania będą miały szanse na wynajęcie lokalu z opcją jego wykupu na własność. Gmina Dźwierzuty jest już bliska przystąpienia do budowy dwóch 10-mieszkaniowych domów, które stworzą taką możliwość.

Dodaj komentarz

Szesnaście bezdomnych piesków, które obecnie przebywają w przytulisku w Dźwierzutach, czeka na nowych właścicieli. Zanim ci się zgłoszą, opiekę nad nimi sprawują wolontariusze, wyprowadzając je na spacery. - Chętnych do tego przydałoby się więcej - zachęca prowadząca przytulisko Dorota Chorążewicz.

Dodaj komentarz

Niemal wszyscy sołtysi gminy Dźwierzuty podpisali się pod petycją do wójt Szydlik o zastąpienie przysługujących im, ale nie wypłacanych diet – miesięcznym ryczałtem.

Dodaj komentarz

W przyszłym roku sołectwa gminy Dźwierzuty nie otrzymają już do swojej dyspozycji funduszu sołeckiego.

Dodaj komentarz

Gmina Dźwierzuty przystępuje do działań mających na celu zredukowanie zanieczyszczenia powietrza.

Dodaj komentarz

Czy z budżetu gminy Dźwierzuty po raz pierwszy od wielu lat zostanie wykreślony fundusz sołecki? Chce tego wójt Marianna Szydlik, motywując to trudną sytuacją finansową gminy.

Dodaj komentarz