W Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach odbył się Kabareton 2019, w którym wystąpili głównie podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu powiatu i okolic. Prezentując humorystyczne inscenizacje rozbawiali widownię. Za najlepszy występ nagrodzono uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczytnie.

Dodaj komentarz

Blisko 24 tys. zł pochłonął remont schodów i podjazdu do przychodni w Dźwierzutach.

Dodaj komentarz

Na polecenie wójt Szydlik, z Jabłonki zabrano kontenery do segregacji odpadów stojące w centrum wsi. Sołtys Mieczysław Suchecki ostrzega, że teraz letnicy i osoby przejeżdżające przez wieś porzucać będą śmieci w przydrożnych rowach.

Dodaj komentarz

Blisko 1,2 mln zł pochłonęła przebudowa stacji uzdatniania wody w Orzynach.

Dodaj komentarz

Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Rumach w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Domu Gazety Olsztyńskiej i Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Dodaj komentarz

Szef rady w Dźwierzutach chce, aby miejscowy urząd stał się bardziej przyjazny dla petentów. Czy jego inicjatywa spotka się z przychylną reakcją wójt Szydlik?

Dodaj komentarz

W Wielki Piątek w Targowie już po raz ósmy byliśmy świadkami inscenizacji Drogi Krzyżowej. Przygotowali ją członkowie Nieformalnej Grupy Teatralnej „Domalesia”, przy współpracy z Rzymskokatolicką Parafią pw. św. Jana Chrzciciela w Targowie.

Dodaj komentarz

Przed tygodniem rozpoczęliśmy II etap Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Można w nim wybierać spośród 15 kandydatów, którzy znaleźli się w finale naszej zabawy. Przypomnijmy, że sołectwo, którego reprezentant zajmie I miejsce, otrzyma w nagrodę od starosty 3 tys. zł, II miejsce – 2 tys. zł, III miejsce – 1 tys. zł. W tym numerze prezentujemy parę finalistów z gminy Dźwierzuty – Beatę Szostak z Popowej Woli i Wiesława Domalewskiego z Orzyn.

Dodaj komentarz

Blisko 10 tysięcy gospodarstw domowych z powiatu szczycieńskiego, w tym z 12 sołectw w gminie Dźwierzuty za dwa lata uzyska bardzo szybki dostęp do internetu. Z rozpoczynającej się budowy sieci światłowodowej skorzystają także placówki oświatowe i przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Na dziewiętnaście sołectw w gminie Dźwierzuty, dziewięcioma w bieżącej kadencji kierować będą panie. Takiego wyboru dokonali mieszkańcy, podczas zakończonych właśnie wyborów.

Dodaj komentarz

25-letni Michał Kobyliński ze Szczepankowa, wracając w sobotę do domu zauważył, że pali się las. Zanim na miejsce przyjechała straż, sam próbował gasić ogień. Niewiele brakowało, by swoją heroiczną postawę przypłacił życiem. Niepełnosprawny mężczyzna z objawami zatrucia dymem trafił do szpitala.

Dodaj komentarz

- Wiem, że nazbyt często mówię co myślę. W ten sposób zrażam do siebie ludzi, szczerość nie zawsze popłaca. Ale cóż, ten typ tak ma – te słowa autoprezentacji Wiesława Domalewskiego, kandydującego na następną kadencję sołtysa Orzyn, zgromadzeni mieszkańcy przyjęli gromkimi brawami. Dali też temu wyraz także w głosowaniu.

Dodaj komentarz

Plac OSP w Dźwierzutach zostanie wzmocniony zasilaniem energetycznym. Dzięki temu można tu będzie już bez problemów organizować imprezy plenerowe. Zamontowane zostaną też lampy na potrzeby lotniczego pogotowia ratunkowego.

Dodaj komentarz

Stan nawierzchni dróg powiatowych przebiegających przez gminę Dźwierzuty pozostawia wiele do życzenia. Wójt Marianna Szydlik załamuje ręce. - Na wszystkie nasze prośby i interwencje odpowiadają, że nie mają pieniędzy, albo że zrobią za jakiś czas jak będą mieli środki i ludzi. Bo jak mają środki, to nie mają ludzi, a jak mają ludzi, to nie mają środków – żali się wójt.

Dodaj komentarz

Decyzja zapadła. W gminie Dźwierzuty zawiązuje się pierwsza w powiecie szczycieńskim szkółka kolarska.

Dodaj komentarz

W ubiegłym tygodniu w gminie Dźwierzuty rozpoczęły się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybierają sołtysów i rady sołeckie na nową kadencję.

Dodaj komentarz

Po raz kolejny pojawiła się inicjatywa budowy wieży telefonii komórkowej blisko centrum Dźwierzut. Wniosek w tej sprawie, który trafił już do Urzędu Gminy, wywołuje zaniepokojenie mieszkańców.

Dodaj komentarz

Wójt i radni oficjalnie pożegnali odchodzącego na emeryturę sekretarza gminy Mariusza Woźniaka i powitali jego następczynię – Barbarę Trusewicz. Słowa podziękowania usłyszeli też kończący kadencję sołtysi.

Dodaj komentarz

Gmina Dźwierzuty to w skali powiatu szczycieńskiego prawdziwy fenomen. Po latach rządów silnego mężczyzny, Czesława Wierzuka, dziś wszystkie najważniejsze funkcje w Urzędzie Gminy – wójta, skarbnika i sekretarza pełnią kobiety. Panie kierują też m.in. szkołą, ośrodkiem kultury, przychodnią, biblioteką, a nawet … ochotniczą strażą pożarną.

Dodaj komentarz

W ostatnim tygodniu lutego w Olsztynie pojawiła się ekipa filmowa, która realizowała nową produkcję w reżyserii Piotra Domalewskiego. Po sukcesie jego fabularno - obyczajowej „Cichej nocy”, za którą otrzymał w 2017 r. „Złote Lwy” Gdańskie oraz szereg innych nagród, ponownie podjął temat emigracji Polaków. Tym razem akcja filmu rozgrywa się w Polsce i Irlandii.

Dodaj komentarz