Można już oddawać głosy w Plebiscycie na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego organizowanym przez redakcję „Kurka Mazurskiego” i Starostwo Powiatowe. W tym tygodniu zachęcamy do głosowania na sołtysów z gminy Dźwierzuty. Jedną z nich jest Joanna Kubicka z Rum, wsi, której mieszkańcy organizują szereg przedsięwzięć integrujących lokalną społeczność.

Dodaj komentarz

Urząd Marszałkowski przekazał 50 tys. zł na wymianę dachu zabytkowego kościoła ewangelickiego w Rańsku. To jednak nie wystarczy na sfinansowanie całej inwestycji, bo jej kosztorys opiewa na 130 tys. złotych. Ks. Adrian Lazar, proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Szczytnie, której świątynia jest filiałem, ma nadzieję, że po wyłonieniu wykonawcy cena będzie jednak niższa.

Dodaj komentarz

Jeszcze przed nowym sezonem grzewczym budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach doczeka się kompleksowej termomodernizacji. Zadanie wykona wyłoniony w drodze przetargu zakład Dariusza Hodkowskiego ze Szczytna za 509,4 tys. zł. Powtórny przetarg trzeba będzie natomiast ogłosić na sprzedaż będącego na stanie gminy autosanu.

Dodaj komentarz

Czy obiekt w Linowie, w którym jeszcze do niedawna mieściła się szkoła podstawowa, zostanie zaadaptowany na potrzeby rehabilitacyjne? Pomysł podoba się władzom gminy i mieszkańcom Linowa. - U nas nikt nie prowadzi takiej działalności, a ludzi potrzebujących pomocy w tym zakresie jest w gminie sporo – mówią jednym głosem wójt Marianna Szydlik i sołtys Bogumiła Tabaka.

Dodaj komentarz

Blisko pół miliona zł zasili tegoroczny Fundusz Sołecki w gminie Dźwierzuty. Zdecydowana większość środków zostanie przeznaczona na inwestycje.

Dodaj komentarz

Jest szansa, że w Orzynach powstaną dwa bloki mieszkalne. Będą mogły w nich zamieszkać niezbyt zamożne rodziny, które płacąc miesięczny czynsz, na wzór TBS-u, z czasem uzyskają prawo własności do zajmowanego lokalu.

Dodaj komentarz

Do połowy października br. ma być przebudowana Stacja Uzdatniania Wody w Laurentowie. Tymczasem inspektor sanitarny w Szczytnie dał czas na to do końca czerwca. Czy mieszkańcy, do których dostarczana jest woda z tej stacji mogą być jej przez kilka miesięcy pozbawieni?

Dodaj komentarz

Dożynki gminne to największa impreza jaką planuje w tym roku zorganizować gmina Dźwierzuty. To, czy się ona odbędzie uzależnione jest jednak od stopnia zagrożenia pandemią.

Dodaj komentarz

Dyskusyjny Klub Książki działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Dźwierzutach istnieje już pięć lat. Jego członkinie nie tylko spotykają się, by podyskutować o przeczytanych książkach, ale uczestniczą w wycieczkach oraz spotkaniach autorskich. Mogą się też pochwalić sukcesami w skali wojewódzkiej.

Dodaj komentarz

Inwestycje wodociągowe, drogowe oraz budowa ścieżki rowerowej po dawnej linii kolejowej – to największe zadania, które będą realizowane na terenie gminy Dźwierzuty w tym roku.

Dodaj komentarz

Pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu szczycieńskiego. Pozytywny wynik dało badanie próbki pobranej od dzika zastrzelonego w miejscowości Budy na terenie gminy Dźwierzuty. Powiatowy lekarz weterynarii Jerzy Piekarz uspokaja, że rolnicy prowadzący hodowle świń na razie mogą spać spokojnie, ale apeluje do nich, aby ściśle przestrzegali zasad bioasekuracji.

Dodaj komentarz

Koszt odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w gminie Dźwierzuty pochłonie w przyszłym roku 500 tys. zł.

Dodaj komentarz

Już za miesiąc droga prowadząca do świetlicy wiejskiej w Dźwierzutach zostanie przebudowana, przy niej też powstaną miejsca postojowe. Wykonawcą zadania jest firma z Sępopola, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Dodaj komentarz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Rumy zaopatrującego miejscowości: Rumy, Łupowo, Julianowo, Sąpłaty, Szczepankowo, Augustowo, Laurentowo i Gisiel. Powodem jest stwierdzone tam ponadnormatywne stężenie manganu, żelaza oraz ponadnormatywa mętność.

Dodaj komentarz

System nawodnienia stadionu gminnego w Dźwierzutach już działa. W miniony czwartek dokonano jego odbioru technicznego.

Dodaj komentarz

118 wolontariuszy z terenu całej gminy zgłosiło swój akces do Centrum Pomocy Sąsiedzkiej. Z ich usług skorzystało już 25 osób.

Dodaj komentarz

W parku w Dźwierzutach zrobi się bezpieczniej. Nad przestrzeganiem w nim porządku czuwać będą kamery. Znikną też kałuże z alejek, a legary, na których osadzone są mosty otrzymają betonowe wsporniki.

Dodaj komentarz

Od nowego roku na terenie gminy Dźwierzuty nie będzie pobierana opłata targowa. Taka decyzja zapadła podczas sesji Rady Gminy w miniony poniedziałek. - To nasz ukłon w stronę drobnych przedsiębiorców na czas epidemii - tłumaczy przewodniczący rady Arkadiusz Nosek.

Dodaj komentarz

Złożony w ubiegłym roku przez gminę wniosek doczeka się realizacji. Dzięki dofinansowaniu z PROW samorząd zapłaci tylko 40% wartości inwestycji.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Dźwierzut udający się do świetlicy gminnej nie będą już brnąć w błocie, narażając przy tym swoje zdrowie.

Dodaj komentarz