Dobiegły końca prace nad projektem „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dźwierzutach poprzez utworzenie parku terapeutycznego”.

Dodaj komentarz

Oprócz drogi w Stankowie, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina Dźwierzuty przebuduje drogę w Rumach. Znajdujący się na liście rezerwowej wniosek otrzyma ostatecznie 50-procentowe dofinansowanie.

Dodaj komentarz

W ciągu sześciu miesięcy zostanie ogłoszony przetarg na budowę przedszkola w Orzynach, powstaną też przy nim sale nauczania dla klas pierwszych pobliskiej szkoły podstawowej.

Dodaj komentarz

Mimo ogłaszanych już od miesięcy przetargów, Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach wciąż nie może doczekać się termomodernizacji. Wszyscy liczą więc, że wyłoniona w ostatnim postępowaniu firma z Olsztyna nie sprawi zawodu.

Dodaj komentarz

Dziesięć par z gminy Dźwierzuty obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego.

Dodaj komentarz

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dźwierzutach spotkali się na tradycyjnej uroczystości z okazji Dnia Seniora.

Dodaj komentarz

Prawdziwe fatum towarzyszy próbom wyłonienia wykonawcy termomodernizacji ośrodka kultury w Dźwierzutach. Najpierw firmy, które miały realizować zadanie wycofywały się, teraz z kolei nikt nie przystąpił do przetargu, mimo zwiększenia środków na ten cel o 200 tys. zł.

Dodaj komentarz

W Laurentowie oficjalnie otwarto stację uzdatniania wody. Na tę inwestycję od wielu lat czekali mieszkańcy Rum, Sąpłat, Julianowa, Ruska Małego, Giśla, Szczepankowa, Augustowa, Dębu i Łupowa. Z kranów w ich domach coraz częściej płynęła mętna woda o ponadnormatywnym stężeniu manganu i żelaza.

Dodaj komentarz

Koła Gospodyń z Miętkich i Targowa wzięły udział w Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od kuchni”. Pierwsze z nich, dzięki wykonaniu piosenki w gwarze mazurskiej, zakwalifikowało się aż do finału, który miał miejsce na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

Dodaj komentarz

Liczący blisko 23 kilometry odcinek ścieżki rowerowej biegnący po dawnej linii kolejowej do Biskupca został już oficjalnie oddany do użytku. Władze powiatu i gminy Dźwierzuty, na której terenie leży szlak liczą na to, że przyciągnie on turystów oraz poprawi jakość życia stałych mieszkańców.

Dodaj komentarz

Przed nami ostatni już w tym roku koncert w ramach pasymsko – dźwierzuckich spotkań z muzyką organową i kameralną. W sobotę w kościele ewangelickim w Dźwierzutach będzie można posłuchać chóru „Pasjonata” ze Świętajna, skrzypka Łukasza Peruckiego z Gdańska oraz fagocisty Mirosława Pachowicza z Lublina.

Dodaj komentarz

Kolejna inwestycja drogowa w gminie Dźwierzuty będzie realizowana za kwotę znacznie niższą niż wskazywały na to wartości szacunkowe. To efekt przetargu, w którym rozpiętość nadesłanych ofert była spora.

Dodaj komentarz

To wydaje się nieprawdopodobne. Kolejną realizowaną na terenie gminy Dźwierzuty inwestycję, zanim jeszcze oddano do użytku, już wandale zdążyli zdemolować i uszkodzić. Koszty naprawy pokryją teraz podatnicy.

Dodaj komentarz

W Dźwierzutach na 13-hektarowej działce powstać ma elektrownia fotowoltaiczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jak informuje sołtys miejscowości Leszek Kalinowski, jest duże zainteresowanie lokalizacją tu większej liczby podobnych inwestycji. Nie u wszystkich budzą one jednak entuzjazm.

Dodaj komentarz

Już po raz szósty Dźwierzuty wzięły udział w Narodowym Czytaniu, podczas którego w tym roku prezentowano „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Dodaj komentarz

W skromnej formule, ale jednak, odbyły się coroczne dożynki w gminie Dźwierzuty.

Dodaj komentarz

Chociaż ścieżka rowerowa budowana na terenie gminy Dźwierzuty nie została jeszcze oddana do użytku, już dochodzi na niej do dantejskich scen. Na nowo wybudowanych obiektach wandale dokonują zniszczeń, podnosząc i tak już olbrzymie, wielomilionowe koszty inwestycji.

Dodaj komentarz

Dzielnicowy miasta i gminy Pasym mł. asp. Grzegorz Licki, inicjator akcji charytatywnej „Pomaganie przez wędkowanie” na rzecz zmagającego się z nowotworem 6-letniego Filipka z Targowa, przekazał tacie chłopca zebrane pieniądze.

Dodaj komentarz

Wyłoniony w drodze przetargu na termomodernizację ośrodka kultury w Dźwierzutach wykonawca zaoferował kwotę, która mieści się w przewidzianym przez gminę limicie. Wszyscy liczą teraz tylko, że nie pójdzie śladem swoich poprzedników i nie wycofa się z realizacji zadania

Dodaj komentarz

Firma „Ostrada”, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na przebudowę drogi w Stankowie, nie zaniżyła rażąco ceny i zrealizuje zadanie jeszcze w tym roku.

Dodaj komentarz