W gminie Szczytno inwestycja goni inwestycję. Już wkrótce przy wiejskich drogach pojawią się nowe lampy. W przyszłym roku zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo pieszych podążających trasą Szczytno-Lemany. Na całym odcinku, po lewej stronie drogi ma powstać chodnik o szerokości 2,5 metra.

Dodaj komentarz

Na środowe spotkanie z wójtem Sławomirem Wojciechowskim, skarbniczką Jolantą Cielecką i radną Danutą Bazych przyszło niewielu mieszkańców wsi. Ci, którzy zjawili się w wiejskiej świetlicy, zasypali jednak gminnych włodarzy gradem pytań.

Dodaj komentarz

Już sześć wsi w gminie Szczytno ma swoje nekropolie. Po Rudce, Lipowcu, Gawrzyjałkach, Szymanach i Olszynach przyszła kolej na Płozy.

Dodaj komentarz

Prusowy Borek (gm. Szczytno) ma nowego sołtysa. Podczas spotkania z władzami gminy poświęconego przyszłorocznemu budżetowi, mieszkańcy wioski postanowili odwołać z funkcji sołtysa Romualda Krawczyka.

Dodaj komentarz

Właściciel Wytwórni Podłoża Zastępczego w Lemanach wystąpił do władz miejskich o to, by zgodziły się przedłużyć okres zawieszonego postępowania sądowego o kolejny rok. Prośbę motywują wydłużoną procedura zwiazaną z zakupem ziemi pod nowy zakład, który budowany jest koło Wielbarka.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Leśnego Dworu od kilku lat są narażeni na niebezpieczeństwo ze strony wałęsających się po osiedlu psów, które, choć formalnie mają właściciela, w rzeczywistości pozostają bez dozoru. W gminie Szczytno podobne przypadki można mnożyć. W tym roku na utrzymanie bezdomnych zwierząt samorząd wyda 40 tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Średnio o 3% wzrosną od nowego roku stawki opłat i podatków lokalnych. Wyjątkiem jest podatek od środków transportowych, który w niektórych pozycjach będzie niższy od dotychczasowego.

Dodaj komentarz

Waldemar Pogorzelski, sołtys Roman, został nowym radnym gminy Szczytno. Zadecydował o tym los, który okazał się mniej łaskawy dla dotychczasowej radnej Danuty Bazych. Uważa ona, że jej rywalowi sprzyjało nie tylko szczęście.

Dodaj komentarz

Uczniowie trzech najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Olszynach przez kilka miesięcy uczestniczyli w projekcie edukacyjnym, dzięki któremu poznali historię swojej miejscowości i okolic. Efektem ich pracy są m.in. albumy z rysunkami oraz wystawa fotograficzna.

Dodaj komentarz

Zaniedbany staw położony w centrum Roman już wkrótce może się stać wizytówką wsi. Wszystko za sprawą mieszkańców, którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i uczynić z akwenu atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu.

Dodaj komentarz

Po raz pierwszy w historii gminy Szczytno planowane w roku budżetowym wydatki mają przekroczyć zaczarowaną do tej pory granicę 20 mln zł.

Dodaj komentarz

Uczniowie Zespołu Szkół w Lipowcu chętnie przychodzą do szkoły, nawet wtedy, kiedy nie muszą. Wszystko za sprawą projektu, w ramach którego zbudują ścieżkę dydaktyczną w Rezerwacie Jałowców.

Dodaj komentarz

W Zespole Szkół w Lipowcu odbył się „Międzyszkolny Historyczny Konkurs Wiedzy o Regionie”. Wzięło w nim udział dziesięcioro uczniów z Lipowca i Olszyn.

Dodaj komentarz

Stanisław Dąbrowski jest najdłużej piastującym swój urząd sołtysem w gminie Szczytno. Po raz pierwszy mieszkańcy Płozów obdarzyli go zaufaniem na początku lat 80. i od tej pory nieprzerwanie wybierają go na kolejne kadencje. Podobnie było podczas ostatnich wyborów.

Dodaj komentarz

W sobotę 19 marca dowiemy się, komu przypadnie tytuł "Wójta Roku". Wśród nominowanych zabrakło wójta gminy Szczytno Sławomira Wojciechowskiego. Jego kandydatura przepadła nie z powodu braku akceptacji jury, lecz dlatego, że została zaproponowana zbyt późno. Termin, w którym można było zgłaszać kandydatów, minął dzień wcześniej.

Dodaj komentarz

Już nie tylko budynek mieszkalny, ale i grunt, na którym się on znajduje mieszkańcy gminy Szczytno będą mogli kupić z 90 lub 95-procentowym rabatem. Uczniom pochodzącym z ubogich rodzin gmina przyznawać będzie stypendium socjalne.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy położonych w gminie Szczytno Pużar chcą, aby nazwa ich wsi miała kropkę nad "z". W krajowym wykazie miejscowości nad "z" kropka nie występuje.

Dodaj komentarz

- Nie jest źle. Oby tak dalej - taki ton dominował w komentarzach oceniających wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy Szczytno. Wójt Sławomir Wojciechowski, dziękując radnym za jednogłośne absolutorium, obiecał, że z jeszcze większym zaangażowaniem odda się swojej pracy.

Dodaj komentarz

Gmina Szczytno jako pierwsza w powiecie ustaliła zasady przyznawania stypendiów najuboższym mieszkańcom gminy. Do przekazanych z budżetu państwa na ten cel 190 tys. zł dołoży z własnych środków 120 tys. zł.

Dodaj komentarz

Blisko 300 strażaków i członków ich rodzin bawiło się na corocznym pikniku zorganizowanym przez władze gminy Szczytno. W Wałpuszu uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę gminnego koordynatora OSP Witolda Goździewskiego.

Dodaj komentarz