Emocjonujący finał przyniosła prezentacja dotychczasowych dokonań asystenta wójt gminy Świętajno Krzysztofa Kolczyńskiego. Były wójt Janusz Pabich zarzucił mu, że jego działania nie posunęły gminy do przodu. - Zrobiliśmy coś, czego panu nie udało się przez 8 lat – wytykała z kolei Pabichowi jego następczyni Alicja Kołakowska.

Dodaj komentarz

Z nastaniem nowego roku szkolnego niemiła niespodzianka spotkała najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Świętajnie. Zamiast spożywać posiłki na miejscu, muszą przemieszczać się w tym celu do innych obiektów – gimnazjum i GOK-u.

Dodaj komentarz

Od września w Gminnym Ośrodku Kultury odbywa się kontynuacja nauki języka angielskiego dla osób w wieku 35+. Mieszkańcy gminy Świętajno uczestniczący w zajęciach są bardzo zadowoleni, że dzięki nim mogą nabyć nową umiejętność.

Dodaj komentarz

Stawki diet przysługujące radnym gminy Świętajno oraz pobory wójt Alicji Kołakowskiej nie zostaną zmniejszone. Tak zadecydowali radni, po przeanalizowaniu wniosku, zgłoszonego dwa miesiące temu przez radną Ewę Helman-Szczerbic.

Dodaj komentarz

Nowy rok szkolny przyniósł Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach dużą zmianę. Nową dyrektor, po rezygnacji Hanny Kędzierskiej, w drodze konkursu została Jolanta Fijałkowska.

Dodaj komentarz

W minioną niedzielę w Świętajnie odbyły się Dożynki Powiatowe. Podczas oficjalnej części uroczystości wiele mówiono o suszy, która mocno dała się w tym roku we znaki rolnikom. Mimo to święto plonów upłynęło głównie pod znakiem zabawy.

Dodaj komentarz

Przedsiębiorstwo BUS-KOM ze Szczytna zajmie się dowozem dzieci do szkół i przedszkola w gminie Świętajno, a restauracja „Arkadia” z Rozóg – przygotowaniem i wydawaniem posiłków w szkołach. To tylko niektóre wyniki przetargów, które rozstrzygnięto w ostatnim czasie.

Dodaj komentarz

W Spychowie, w ramach XI Mazurskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich im. Tomka Napiórkowskiego, odbył się I Ogólnopolski Konkurs Sygnalistek, zwanych Dianami. Zwyciężyła Magdalena Czerwonka, a wicemistrzynią kraju została Gabriela Ulewicz z Racibora. Gospodarze zgarnęli większość nagród i tytułów mistrzowskich połączonych imprez.

Dodaj komentarz

Panią Bronisławę Gejdę ze Starych Czajek odwiedzamy od jej setnych urodzin. Za kilka dni ukończy 103 lata. To jedna z najstarszych mieszkanek powiatu szczycieńskiego.

Dodaj komentarz

Dziewięcioosobowej rodzinie państwa Żywiców z Białego Gruntu w minioną sobotę trąba powietrzna zerwała z domu dach.- Nikomu nie życzę takiej tragedii - mówi ze łzami w oczach Maria Żywica.

Dodaj komentarz

Pochodzący z początku XX w. budynek gospodarczy stojący na posesji Zespołu Szkół w Spychowie został zrównany z ziemią. To może dziwić, bo jeszcze niespełna rok temu Rada Gminy Świętajno jednogłośnie zgodziła się go wydzierżawić Ewie Helman – Szczerbic z przeznaczeniem na pracownię garncarską. Wójt Alicja Kołakowska decyzję o zburzeniu obiektu tłumaczy m.in. względami bezpieczeństwa. Taka argumentacja nie przekonuje jej poprzednika, Janusza Pabicha.

Dodaj komentarz

Wójt gminy Świętajno w szukaniu winnych utraty unijnego dofinansowania mocno się zagalopowała. - Żaden z dyrektorów nigdy nie zapewniał o staraniach mających na celu uznanie racji gminy Świętajno – dementuje jej słowa Jarosław Sarnowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Dodaj komentarz

Realizowany w gminie Świętajno od kilku lat program oszczędnościowy polegający na wyłączaniu lamp w godzinach późnonocnych przynosi wymierne korzyści finansowe. Przy okazji jednak mieszkańcy czują się mniej bezpieczni, dochodzi do kradzieży.

Dodaj komentarz

Tarapaty finansowe, w jakie wpadła gmina Świętajno sprawiły, że radni chcą zrezygnować z przysługujących im diet. Postulują też obniżkę poborów wójt Kołakowskiej.

Dodaj komentarz

Specjalna komisja powołana przez radnych ma ustalić przyczyny i winnych zaniedbań skutkujących nałożeniem na gminę kar sięgających miliona złotych.

Dodaj komentarz

Wniosek o odwołanie przewodniczącego rady Sławomira Grzegorczyka nie zyskał akceptacji większości radnych. Siedmiu z nich było za, ale tyle samo przeciw.

Dodaj komentarz

Na terenie Nadleśnictwa Spychowo odbyły się kilkudniowe warsztaty, podczas których miłośnicy pradawnych łodzi mogli zaprezentować swoje konstruktorskie umiejętności. W trakcie imprezy należało wykonać łodzie – dłubanki z jednego pnia drzewa.

Dodaj komentarz

Kara w wysokości 360 tys. zł za błędy w rozliczeniu inwestycji realizowanej z unijnym dofinansowaniem nie była jedyną, jaka została nałożona w ostatnim czasie na gminę Świętajno. Urząd próbuje się odwoływać, ale zakładając czarny scenariusz, na pokrycie kar z samorządowej kasy trzeba będzie wyłożyć blisko 1 mln zł.

Dodaj komentarz

Sławomir Grzegorczyk może już w ten piątek pożegnać się z funkcją przewodniczącego Rady Gminy w Świętajnie.

Dodaj komentarz

W ramach realizowanego przez gminę Świętajno projektu w poszczególnych sołectwach odbywają się zebrania, podczas których mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i pomysły dotyczące rozwoju ich miejscowości. Zainteresowanie nimi jest jednak znikome, o czym świadczy piątkowe spotkanie w Białym Gruncie.

Dodaj komentarz