W Jedwabnie w miejscowym Parku Gminnym w ramach projektu pod nazwą „Budowa sceny plenerowej w Jedwabnie” powstaje scena o powierzchni 80 metrów kwadratowych.

Dodaj komentarz

Blisko 3 tysiące złotych przyniosła aukcja obrazów przeprowadzona w miniony piątek w Czarnym Piecu. Do licytacji wystawiono dzieła uznanych artystów powstałe podczas organizowanych tu w poprzednich latach plenerów malarskich.

Dodaj komentarz

Na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej do Witówka jest już zagwarantowane dofinansowanie. Teraz wójt Ambroziak walczy o środki z Polskiego Ładu na przebudowę przebiegającej przez tę miejscowość drogi i czyni już starania o podłączeniu jej do szerokopasmowego internetu.

Dodaj komentarz

Już po raz ósmy Piasutno będzie gospodarzem ogólnopolskiego turnieju „Scrabble nad Jeziorem”.

Dodaj komentarz

W niedzielę w parku w Jedwabnie odbyły się dożynki gminno – parafialne. Z powodu pandemii ich program został ograniczony, mimo to chętnych do oglądania stoisk i kupowania swojskiego jadła nie brakowało. Podczas oficjalnej części uroczystości wójt Sławomir Ambroziak i przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Brzóska podziękowali rolnikom za ich codzienną pracę.

Dodaj komentarz

W minioną niedzielę w okręgu obejmującym Waplewo odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Jedwabno. Frekwencja nieznacznie przekroczyła 40%. Największą liczbę głosów uzyskała Wioleta Antosiak, która otrzymała zdecydowanie większe poparcie niż jej rywalka, Klaudia Komosińska.

Dodaj komentarz

Gmina Jedwabno otrzymała trzecią już w tym roku decyzję wojewody, na mocy której musi zwrócić publiczne środki wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie Helper na Środowiskowy Dom Samopomocy w 2012 r. Tym razem, wraz z odsetkami, jest to blisko 3 mln złotych. - Złożyliśmy odwołanie do ministra finansów oraz wniosek do wojewody o wstrzymanie egzekucji tych należności – informuje wójt Sławomir Ambroziak.

Dodaj komentarz

Małgorzata Okrąglis niedawno przeprowadziła się z Podlasia do Szuci. Schorowana, niepełnosprawna kobieta w poprzednim miejscu zamieszkania utrzymywała się z zasiłku stałego w wysokości 645 złotych. Tymczasem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie obniżył jej świadczenie do 237 złotych, argumentując to tym, że pani Małgorzata prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z partnerem.

Dodaj komentarz

- Dziękujemy wszystkim naszym krwiodawcom, weteranom i początkującym za to, że chcecie pomagać innym, bo tylko dobrzy ludzie czują taką potrzebę – mówił Włodzimierz Budny, prezes Zarządu HDK PCK przy Towarzystwie Przyjaciół Jedwabna podczas uroczystego zebrania, w trakcie którego wręczono odznaczenia najbardziej zasłużonym krwiodawcom.

Dodaj komentarz

W pobliżu pomostu na Jeziorze Warchały, wystaje najprawdopodobniej zardzewiała lufa – takie zgłoszenie otrzymał w ubiegłym tygodniu wójt gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak. Podejrzewając, że może to być znalezisko z czasów wojny, poprosił o pomoc Grupę Specjalną Płetwonurków RP pod wodzą Macieja Rokusa.

Dodaj komentarz

Jak dotąd tylko tzw. stara część cmentarza komunalnego w Szczytnie doczekała się inwentaryzacji i umieszczenia w systemie umożliwiającym odnalezienie, za pośrednictwem internetu, danego grobu. Tymczasem w gminie Jedwabno takie rozwiązanie funkcjonuje już od sześciu lat. - Ludzie bardzo je chwalą i chętnie z niego korzystają – zapewnia wójt Sławomir Ambroziak.

Dodaj komentarz

- To problem całej gminy, ponieważ smród z biogazowni będzie się rozprzestrzeniał nie tylko w naszej miejscowości – ostrzega sołtys Lipnik Halina Jaśniewicz. Mieszkańcy protestują przeciwko planowanej w ich wsi instalacji, obawiając się przykrego zapachu, hałasu i wzmożonego ruchu. Z kolei wójt Sławomir Ambroziak dziwi się Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, która początkowo wyraziła stanowisko przemawiające za odmową inwestorowi wydania warunków zabudowy, a teraz uznała, że planowana biogazownia nie będzie negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000.

Dodaj komentarz

Radni gminy Jedwabno, przy jednym głosie wstrzymującym, uznali, że petycja mieszkańców Brajnik, w której domagali się wstrzymania budowy drogi w tej miejscowości, jest bezzasadna. Jak tłumaczył przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji Daniel Dunajski, zostały już poniesione zbyt duże nakłady związane z projektowaniem inwestycji, a zaniechanie jej realizacji byłoby stratą dla całej gminy. Argumenty te podziela wójt Sławomir Ambroziak.

Dodaj komentarz

Zatrudniony dotychczas w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie Adam Cudak wygrał konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie. Komisja konkursowa pod przewodnictwem sekretarz gminy Jolanty Drężek uznała, że posiada on odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe dające gwarancję należytego wykonywania zadań przypisanych do tego stanowiska.

Dodaj komentarz

O przypadającym 11 lipca Narodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Zbrodni Nacjonalistów Ukraińskich popełnionych na Wołyniu, na terenie Małopolski Wschodniej pamiętano w Jedwabnie. Pod pomnikiem Ofiar Ludobójstwa przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. W wygłoszonych przemówieniach przypominano tragiczny przebieg wydarzeń. - Ofiary w 90 procentach bez pogrzebu i krzyży leżą w dołach śmierci na trupich polach i do dziś ich szczątki rozciągane są bronami i pługami – mówił Sławomir Ambroziak, wójt gminy Jedwabno.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Jedwabna już niedługo będą mogli robić zakupy w nowych sklepach należących do znanych sieci. Oba powstają w bliskiej od siebie odległości na ul. Olsztyńskiej, na działkach należących dawniej do GS-u, a obecnie stanowiących własność prywatną.

Dodaj komentarz

Dwaj młodzi mieszkańcy powiatu wyszkowskiego w wieku 18 i 19 lat utonęli we wtorkowy wieczór w jeziorze Świętajno w Warchałach. Z relacji świadków wynika, że wcześniej spożywali alkohol, a do tego ich umiejętności pływackie były słabe.

Dodaj komentarz

Chociaż wójt gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak otrzymał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium, nastroje panujące w jedwabieńskim samorządzie nie sprzyjają świętowaniu. To za sprawą spadku dochodów. Zdaniem wójta winna była nie tylko pandemia, ale, i to przede wszystkim, uderzająca w samorządy podatkowa polityka państwa.

Dodaj komentarz

Klaudia Komosińska i Wioletta Antosiak to dwie kandydatki na radne w zarządzonych na 8 sierpnia wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jedwabno w okręgu obejmującym Waplewo.

Dodaj komentarz

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych OSTRADA z Ostrołęki złożyło najtańszą ofertę w przetargu na I etap rozbudowy drogi powiatowej Witowo – Warchały. Zadeklarowana przez nią cena jest o blisko 1 mln zł niższa niż planowane na to zadanie środki.

Dodaj komentarz