Reklama

Węgiel

Zarząd Województwa po raz kolejny rozstrzygnął konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” oraz przyznał „Małe Granty sołeckie” Marszałka Województwa. Z kolei wciąż można wnioskować o granty dla ogrodów działkowych.

Na początku kwietnia Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego podjął uchwałę o podziale środków na realizacją zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Na ten cel władze województwa przeznaczyły 320 tys. złotych. Łącznie dofinansowanie otrzymało 37 organizacji, w tym aż sześć z powiatu szczycieńskiego.

Zabytkowe parafie z powiatu szczycieńskiego otrzymają łącznie 77 tys. zł wsparcia ze strony Samorządu Województwa. Dzięki temu kolejne perły architektury zostaną zachowane dla pokoleń.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył 475 tys. złotych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka” w 2022 roku.

Zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych samorządu przez organizacje pozarządowe i pożytku publicznego. Podzielił też środki na ich realizację. To w sumie 6 mln zł, czyli o ponad 300 tys. zł więcej, niż w roku ubiegłym.