Ochotnicze straże pożarne co roku mogą liczyć na finansowe wsparcie od samorządu województwa. Nie inaczej było w tym roku i nie inaczej będzie w kolejnym. Wśród beneficjentów są też jednostki z powiatu szczycieńskiego.

Marek Bauman to nieodżałowany skarbnik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego imię od dwóch lat nosi stypendium naukowe przyznawane przez kapitułę powołaną przez marszałka województwa.

- Moja Tola, którą zaadoptowałam z olsztyńskiego schroniska dla zwierząt jest ze mną cztery lata. Dziś już nie wyobrażam sobie jak wyglądało moje życie bez niej. Wierzę, że adoptując zwierzę nie tylko dajemy, ale i dostajemy miłość – mówi wicemarszałek Sylwia Jaskulska, którą ze swoją labradorką można spotkać podczas spaceru lub wspólnej kąpieli w jeziorze.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w V edycji „Mistrzostw Warmii i Mazur w e-sporcie o Puchar Marszałka Województwa”, które odbędą się 6-7 grudnia w Olsztynie.

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, sztandarowy projekt samorządu województwa i jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie, już działa. W pierwszy weekend po otwarciu odwiedziło go ponad 1,5 tys. gości. Oferta edukacyjna jest gotowa, a lokalni przewodnicy turystyczni szlifują oprowadzanie wycieczek. – To jednak nie koniec inwestycji w obiekty kulturalne w regionie – zapewnia marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Warmia i Mazury są głodne kultury – dodaje, prezentując inwestycje za ponad 160 mln zł.

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2022 roku. Tegoroczne Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie odbędą się pięć dni później na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny w Olsztynku.

Wójtowie i burmistrzowie w towarzystwie przedstawicieli rad sołeckich oraz kół gospodyń wiejskich zjechali do Olsztyna, by podpisać umowy na dofinansowanie działań podnoszących jakość życia na terenach wiejskich. Wśród nich nie brakowało przedstawicieli gmin z powiatu szczycieńskiego.

Pierwsza sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyła się w poniedziałek 13 czerwca w Olsztynie. Młodzi radni złożyli ślubowanie i odebrali stosowne nominacje. – Od tej pory jesteście Państwo formalnym partnerem samorządu województwa jako gospodarza województwa w codziennej pracy na rzecz lokalnych społeczności i umacniania wartości demokratycznych – podkreślał marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Zarząd Województwa po raz kolejny rozstrzygnął konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” oraz przyznał „Małe Granty sołeckie” Marszałka Województwa. Z kolei wciąż można wnioskować o granty dla ogrodów działkowych.

Na początku kwietnia Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego podjął uchwałę o podziale środków na realizacją zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Na ten cel władze województwa przeznaczyły 320 tys. złotych. Łącznie dofinansowanie otrzymało 37 organizacji, w tym aż sześć z powiatu szczycieńskiego.

Zabytkowe parafie z powiatu szczycieńskiego otrzymają łącznie 77 tys. zł wsparcia ze strony Samorządu Województwa. Dzięki temu kolejne perły architektury zostaną zachowane dla pokoleń.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył 475 tys. złotych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka” w 2022 roku.

Zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych samorządu przez organizacje pozarządowe i pożytku publicznego. Podzielił też środki na ich realizację. To w sumie 6 mln zł, czyli o ponad 300 tys. zł więcej, niż w roku ubiegłym.